Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Škodlivé programy se‌ šířily ​prostřednictvím falešných verzí oblíbených volnočasových​ aplikací. V lednu se mezi takovými aplikacemi objevila ⁢nejen populární hra, ale také fitness služba nebo aplikace určená ke čtení z dlaně. Nejčastěji detekovaný Andreed, který stál ⁢téměř za 15 procenty útoků, je​ škodlivý ‌kód, který zobrazuje především nevyžádanou agresivní reklamu, kliknutím na inzerovaný obsah se … Read more