Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Škodlivé programy se‌ šířily ​prostřednictvím falešných verzí oblíbených volnočasových​ aplikací. V lednu se mezi takovými aplikacemi objevila ⁢nejen populární hra, ale také fitness služba nebo aplikace určená ke čtení z dlaně. Nejčastěji detekovaný Andreed, který stál ⁢téměř za 15 procenty útoků, je​ škodlivý ‌kód, který zobrazuje především nevyžádanou agresivní reklamu, kliknutím na inzerovaný obsah se … Read more

Hiddad Malware Resurfaces: Android Threats on the Rise Again

Hiddad Malware Resurfaces: Android Threats on the Rise Again

Hiddad has been terrorizing Android mobile devices since last year, regularly appearing at the top of the list of the most widespread malicious codes. In January, however, it seemed that the ground collapsed after him, he did not make it into the top ten monitored threats at all. In the spring, however, he began to … Read more

Hiddad Trojan: The Rising Threat for Android Devices Revealed

Hiddad Trojan: The Rising Threat for Android Devices Revealed

Hiddad has been terrorizing Android mobile devices since last year, regularly appearing at the top of the list of the most widespread malicious codes. In January, however, it seemed that the ground collapsed after him, he did not make it into the top ten monitored threats at all. It began to gain strength again only … Read more

“The Hidden Danger of Trojanized Mobile Games: Protecting Your Smartphone from Cyber Attacks”

Smartphones are not targeted by attackers by accident. They are very well aware that, unlike classic computers, the security of smartphones is very often underestimated by users, despite the fact that security experts regularly point this out. It is therefore much easier for cybercriminals to sneak an uninvited visitor onto a mobile device unnoticed. For … Read more