Italian woman with world’s longest legs faces challenges in dating and shopping

Italian woman with world’s longest legs faces challenges in dating and shopping

The Struggle of Finding Clothes for Long-Legged Women Maci, a young woman ⁢with exceptionally long legs, faces unique challenges when ⁢it comes to ⁤shopping for clothes. Her striking appearance often attracts attention from men who see⁤ her as something ‌supernatural and worthy of photographing. Unfortunately, many of these ‍encounters end‍ with the‌ men simply wanting⁣ … Read more

Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Škodlivé programy se‌ šířily ​prostřednictvím falešných verzí oblíbených volnočasových​ aplikací. V lednu se mezi takovými aplikacemi objevila ⁢nejen populární hra, ale také fitness služba nebo aplikace určená ke čtení z dlaně. Nejčastěji detekovaný Andreed, který stál ⁢téměř za 15 procenty útoků, je​ škodlivý ‌kód, který zobrazuje především nevyžádanou agresivní reklamu, kliknutím na inzerovaný obsah se … Read more

Epic Store Disappoints Gamers with Super Meat Boy Instead of Promised Free Fallout Games

Epic Store Disappoints Gamers with Super Meat Boy Instead of Promised Free Fallout Games

Super Meat Boy Forever si ‌můžete přidat do knihovny na tomto odkazu, poté už vám zlstane‍ napořád. Jen pozor, musíte to stihnout do 29. února,⁤ pak bude ⁢v nabídce nahrazena⁤ jiným titulem. Kdy se tam objeví slíbený Fallout ovšem zůstává otázkou, přijít bychom o něj však prý letos neměli. provided, exploring the⁣ future of the⁤ … Read more