Home » today » Technology » Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Škodlivé programy se‌ šířily ​prostřednictvím falešných verzí oblíbených volnočasových​ aplikací. V lednu se mezi takovými aplikacemi objevila ⁢nejen populární hra, ale také fitness služba nebo aplikace určená ke čtení z dlaně.

Nejčastěji detekovaný Andreed, který stál ⁢téměř za 15 procenty útoků, je​ škodlivý ‌kód, který zobrazuje především nevyžádanou agresivní reklamu, kliknutím na inzerovaný obsah se ‌uživatel může dostat na daleko nebezpečnější webové stránky obsahující malware nebo podvodná sdělení.

„Adware Andreed se v ​lednu objevoval nejvíce ve falešné verzi populární hry My City:​ Star⁣ Horse Stable. Uživatelé⁤ na něj narazí ‌nejčastěji v neoficiálním obchodě třetí strany. Doporučoval‍ bych jim tak stahovat hry i aplikace pouze z Google Play, a pokud ​mají děti,⁢ rozhodně je také​ poučit ‍o nástrahách a rizicích stahování mimo oficiální obchody. ⁢Právě ‍populární hry zdarma ⁢nebo za⁢ jiných výhodných podmínek mohou být velkým⁢ lákadlem i ⁣pro nejmenší uživatele,“ uvedl vedoucí analytického týmu Esetu v Praze Martin Jirkal.

Také ⁢trojské koně Hiddad a Triada, které mají na lednových útocích podíly osm a pět procent, se šířily především mimo oficiální distribuční místa a‍ obchody.‌ Ukrývaly se v různých volnočasových aplikacích, které se velmi často⁣ mění. Reagují ‌tak‍ nejen⁤ na bezpečnostní opatření, ale také na uživatele a trendy.

ní⁤ aplikace se šíří mimo oficiální distribuční ⁤místa a obchody, skryté⁢ v různých volnočasových⁢ aplikacích, které⁢ se často mění. Tyto aplikace reagují na bezpečnostní⁢ opatření, uživatele a trendy, ⁤což znamená, že adware se‌ stává stále větším⁣ problémem pro uživatele mobilních zařízení.

Nový‌ způsob šíření

Adware ⁣aplikace se nyní šíří skrytě v ‍různých​ volnočasových aplikacích, které se často mění, což ztěžuje odhalení a odstranění těchto škodlivých programů. Uživatelé si často neuvědomují, že stahují⁢ adware,‌ protože aplikace, ve kterých se skrývá, vypadají jako běžné hry nebo zábavní⁤ programy.

Bezpečnostní rizika

Adware představuje značné bezpečnostní riziko pro uživatele mobilních zařízení. Tyto aplikace mohou​ shromažďovat osobní údaje uživatelů, zpomalovat ⁣zařízení a zobrazovat nechtěné reklamy. Navíc mohou být⁣ adware aplikace využívány k šíření škodlivého kódu nebo malware, což může vést k vážným bezpečnostním hrozbám.

Prevence a ‌ochrana

Aby uživatelé minimalizovali riziko nakažení adwarem, je důležité stahovat​ aplikace pouze z oficiálních distribučních míst, jako jsou Google Play Store nebo App Store. Dále ​je důležité pravidelně aktualizovat software a antivirový software na svých zařízeních, aby byly chráněny před škodlivým‌ softwarem.

Adware​ aplikace se stávají⁣ stále větším problémem pro uživatele‍ mobilních zařízení, a ⁢je důležité, aby uživatelé byli obezřetní‌ při ​stahování aplikací a chránili svá zařízení před škodlivým softwarem.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.