Home » today » Technology » Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Škodlivé programy se ‌šířily ‌prostřednictvím falešných verzí oblíbených volnočasových aplikací. V ⁢lednu ⁤se mezi takovými aplikacemi​ objevila‍ nejen populární hra, ale také fitness ‍služba ‍nebo aplikace určená ke​ čtení z dlaně.

Nejčastěji detekovaný Andreed, který​ stál téměř za 15 procenty útoků,‌ je škodlivý ​kód, který zobrazuje ‌především nevyžádanou agresivní​ reklamu, kliknutím na inzerovaný obsah se⁣ uživatel může dostat na daleko nebezpečnější⁢ webové stránky obsahující‍ malware‍ nebo podvodná⁢ sdělení.

„Adware Andreed se v lednu objevoval nejvíce ve falešné verzi populární hry ⁤My City: Star Horse Stable. Uživatelé na něj narazí nejčastěji v neoficiálním obchodě třetí ‌strany. Doporučoval bych jim tak stahovat hry i aplikace pouze z Google Play, a‌ pokud mají děti, rozhodně je také poučit o ​nástrahách‌ a rizicích​ stahování mimo oficiální obchody. ⁣Právě populární hry zdarma nebo za‍ jiných výhodných podmínek⁢ mohou být velkým lákadlem i pro nejmenší uživatele,“ uvedl vedoucí analytického týmu Esetu​ v Praze Martin Jirkal.

Také trojské koně Hiddad‌ a Triada, které⁣ mají ​na lednových útocích podíly ​osm a pět procent, se šířily‍ především mimo oficiální distribuční místa ⁢a obchody. Ukrývaly se v různých volnočasových aplikacích, které se velmi často mění. Reagují ⁣tak nejen ‌na bezpečnostní opatření, ale‍ také na uživatele a trendy.

ní aplikace se šíří stále​ rychleji‌ a inovativněji, přičemž se často ​skrývají v různých volnočasových aplikacích, které se pravidelně mění. Tyto aplikace jsou často mimo oficiální distribuční místa a obchody, což ztěžuje boj⁤ proti nim. Nejenže reagují na bezpečnostní ​opatření, ⁣ale také na uživatele a ⁤trendy, ​což‍ znamená, že se stávají stále⁢ obtížněji odhalitelnými.

Adware aplikace jsou často maskovány jako hry nebo jiné zábavní aplikace, což zvyšuje jejich atraktivitu pro uživatele. Jakmile ⁤jsou staženy a‌ nainstalovány, začnou zobrazovat nechtěné reklamy a shromažďovat uživatelské údaje, čímž ohrožují soukromí uživatelů a bezpečnost ​jejich zařízení.

Boj proti těmto‍ škodlivým ‌aplikacím je stále obtížnější, protože ‍se neustále⁢ vyvíjejí a mění své metody šíření. Bezpečnostní experti a vývojáři se snaží držet krok ⁤s těmito změnami a vytvářet inovativní řešení, která⁤ by⁤ ochránily‍ uživatele před adwarem ⁤a jinými škodlivými aplikacemi.

Je důležité, aby uživatelé ‍byli obezřetní při stahování aplikací z neoficiálních zdrojů a⁤ pravidelně‌ aktualizovali⁢ své bezpečnostní software. Používání antivirového softwaru a firewalu může také pomoci chránit zařízení před⁤ škodlivými aplikacemi.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.