Home » today » Entertainment » Anežka Rusevová: Herečka z Ulice a divadelní ikona – Rozhovor o jejím výjimečném roce

Anežka Rusevová: Herečka z Ulice a divadelní ikona – Rozhovor o jejím výjimečném roce

Dáváte přednost⁢ jazykům nebo DAMU? Jak‌ trávíte svůj volný čas? ​A když ‌už ‍nějaký čas pro sebe najdete, čemu se věnujete? Je pro vás složité si při takovém ​tempu ‌udržet zdravou životosprávu? Nemáte strach,⁤ že padnete, že‌ už je toho⁤ přece jen trochu mocž ⁤bys asi měla mít‍ to dítě, jestli to ⁣chceš stihnout… Myslím si, ‌že společnost je⁤ v ‌tomhle stále dost konvenční. Stereotypy se⁤ odbourávají ⁤pomalu,… že to může být i jinak, že máte právo na to, ​být jiný. Je to každého ⁤věc.

Je vám postava ⁢Vanessy, kterou hrajete, v ‌něčem blízká?
Myslím, že​ v každé figuře se ‌člověk může⁣ najít, s něčím ​se ztotožnit, ⁤protože třeba „hledání“ někoho,⁢ s kým bychom chtěli strávit zbytek života, všichni‍ známe. Jsme ale⁢ jinak rozdílné postavy, já jsem životní optimistka, Vanessa je‌ spíše pesimistka a taková depresivní, ale dojde k ‍rozhodnutí, že to musí‌ změnit. ⁣Líbí ⁢se mi. Baví mě⁢ hledání v rámci zkoušení a ​bavila ​mě volnost, kterou nám režisérka Tereza Říhová dávala.

Musela jste i⁣ vy někdy‌ něco⁢ ve svém životě změnit?
Možná‍ takové to stěžování si a otázky typu: Proč⁤ mně se to⁢ neděje, proč to ke mně nepřichází? Myslím, že postupem let jsem tyto otázky vytěsnila. Doufám. Někdy je asi​ potřeba udělat vnitřní⁤ změnu a ‌jít tomu naproti. V tom se mi hra‌ Nejbližší ⁢líbí, hodně ve​ mně rezonuje. Náš hlavní hrdina‍ je gay, ale⁤ s problémy, které má, se někdy potýkal každý. Pocit samoty navzdory ⁤tomu,⁤ že jsme ⁤obklopení lidmi. I⁢ to, že ⁤se⁢ přátelé najednou mění, někteří​ se odstěhují nebo mají​ malé dítě a nic ​už není tak, jako bylo dříve. Je to fáze, kdy vám⁢ někdo zmizí ze života, protože jde jinou cestou,‌ a vy se s tím musíte vyrovnat. ⁣Tak třeba⁤ tohle ve mně hodně rezonuje.

Televizní diváci vás znají jako Vendulu v seriálu Ulice. Je vám blíž než ‍Vanessa z ‍New ​Yorku?
Vendulu ​znám lépe, Vanessu se pokusím ještě více ⁣poznat a nechat si ji na⁢ sebe více ⁢dotéct. Řekla bych,‌ že ještě hodně prozkoumávám ⁤různé‍ polohy této figury. ⁢Martin Finger nám⁢ před generálkou řekl hezkou větu:‍ Zásadní ​pro herectví ‍je, že ‌to​ není nikdy hotové. Vždycky ‍se tam prý dá něco ⁣najít a vylepšit. Myslím, že tomu tak skutečně je.

Aktuálně hrajete v desítce inscenací v sedmi různých divadlech. Kde je ⁣vaše domovská scéna?
Mám teď více domovských scén.Jsem na ⁤volné ​noze a v tuto⁤ chvíli za nejvíce domovskou scénu ⁣považuji⁢ divadlo Studio DVA. Hraji tam nejvíc inscenací. Před pár dny jsme tam ‌měli ⁢také premiéru, a to⁣ hry⁢ Rokenrol v režii Miloslava Hanuše.

Dají se ​zkoušet ⁢dvě nové inscenace naráz?
Na to se mě‍ ani neptejte! Dokonce ⁣tři inscenace naráz. Ale protože jsem trochu cvok ‌a poslední rok dávám herecké ‍práci maximum, tak se ‌to nějak zvládnout ‌dalo. Obě divadla mi navíc​ vyšla vstříc.

Které období „života“⁢ divadelní hry‌ máte nejraději?
Miluju generálky, jak‌ to kypí ‍k tomu výsledku a člověk zažívá pády a vzestupy. Celý proces prožívám ⁢strašně moc ​a je to vždycky výjimečné. Generálkový⁣ týden je ⁣svatý, člověk je takový plný, což postupem času mizí,⁣ hlavně ta nervozita a tréma. Postavy jsou vám⁣ postupně bližší,⁣ člověk už ⁣přesně ví, ‌po čem jde, už nemá tu⁢ ostražitost, co je teď, co další scéna… ⁤A v tomto případě mě moc bavilo i sžívání se s kolegy,‍ i ⁢když se ⁤vlastně všichni ‌známe třeba ‌z DAMU, ale neznáme se tak ‍důvěrně⁤ a nikdy jsme‍ spolu⁣ ještě nehráli.⁢ Jakuba ⁣Burýška, kterého jsem si ​velmi oblíbila, jsem třeba neznala vůbec. Myslím, že tady to zaklaplo a jsme moc krásná ‌parta lidí. ​A chvíli jsme opravdu byli nejbližší!

Jste z umělecké rodiny, takže stejné směřování pro vás bylo od dětství jasné?
Oba ‍rodiče byli u divadla, maminka choreografka, bývalá baletka‍ a tatínek herec, takže jsem v divadle vyrůstala. Když ‌hledali jednou nějaké děti,​ tak maminka „bohužel“ udělala tu ‍chybu, že​ řekla: „Dcera⁤ by mohla.“ Naverbovali‍ děti, které ⁣byly zrovna v divadle, a už to jelo. ​Byla to ohromná událost a já divadlo přirozeně milovala a cítila jsem tu‍ vážnost,‌ že stojím⁢ na jevišti Národního divadla, protože​ mě rodiče ​vychovávali k úctě k⁢ němu. Tam bych se ⁣ráda jednou vrátila.

Anežka Rusevová

■ Narodila se 21. září 1986 v Praze.
■ Vystudovala​ herectví činoherního ‌divadla ​na Divadelní ⁤fakultě ⁣Akademie múzických​ umění v Praze. Dva semestry prožila na Dramatické konzervatoři v Berlíně, díky tomu mohla spolupracovat i s německými divadly.
■ Známe ji ze seriálů Ulice, Eliška a Damián, Malá velká liga, Vzteklina či Ohnivý kuře. ⁢Z filmových⁢ rolí: Cesta domů, Příliš osobní známost, Zlatý podraz a další.
■ Hraje na ​řadě divadelních scén, především ​ve Studiu ⁢DVA, dále v⁤ Činoherním klubu, Divadle Na Jezerce, Divadle Bez zábradlí atd.
■ Jejím otcem byl⁣ herec⁢ Radan Rusev. Maminka Marcela Benoniová je choreografka, tančila i v baletu Národního ‍divadla. Její bratranec je⁢ herec Štěpán Benoni.

Vzpomenete ‌si ještě, v ⁤jakém to bylo‍ titulu?
Bylo to v Shakespearově představení Cymbelín v režii Ivana Rajmonta, ⁤hrála jsem ducha matky hlavního hrdiny, jehož představitel byl David Matásek. Nesla jsem mu dopis od Jupitera, takže to byla veliká věc. Když mi Martin Finger nabízel roli Vanessy, došlo⁤ mi, že jsme spolu hráli právě ⁤v ‌Cymbelínovi. Říkala‍ jsem mu, že jsem byla ten duch a on, že šel na scénu po mně. Pamatovala‌ jsem si i jeho repliku, i když už je to skoro třicet let. Martin‌ na mě vcelku nevěřícně koukal. Už tehdy jako dítě jsem se rozhodla, že chci být ‍herečkou, a nepřešlo mě to.

Měli rodiče radost, že jste se vydala touto cestou a⁢ že jste byla napoprvé přijata na DAMU?
Maminka z toho měla radost, ⁤táta už bohužel nežil.‍ Máma mě velmi podporuje, ​ale měla podmínku, že ‍nepůjdu na konzervatoř. Chtěla,‍ abych dodělala gymnázium, které bylo zaměřené na jazyky.

Kdybyste nebyla přijata na DAMU, kterým směrem‌ byste ‍šla?
Alternativou by asi byly‌ ty jazyky.

Jak trávíte svůj volnýsvého bratra⁤ v Londýně. Ale⁣ je to ‌těžké, protože mám ‌pocit, že ⁣když nejsem‍ na place, tak něco zmeškám. ⁢Ale musím si říct, že to není ⁢pravda, že svět se nezboří, když si dám pauzu.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.