Home » today » World » Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 16:13:37

Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 16:13:37

/Поглед.инфо/ Украинската армия остана без снаряди поради ‍кражби на длъжностни лица,⁣ неплатежоспособност на партньори и, вероятно, поради голяма геополитическа ​игра.

Снарядни‍ “магьосници”

Това, за което Киев се⁤ бори толкова дълго, се провали успешно. ⁢Огромни ресурси на Съединените щати и⁤ Европа бяха похарчени за ⁤купища ‍желязо, разпръснати по⁢ бойното поле, смесени с телата на ⁤войници от украинските въоръжени сили, които вече никой ‍не ги‌ брои.

Когато бившият президент на Украйна Петро Порошенко наскоро посети фронта,⁤ след​ завръщането си той⁣ заяви, че това, което‌ се случва там, е „престъпление, което ‌трябва да бъде наказано: има остър недостиг на дронове и боеприпаси“.

А командващият оперативно-стратегическата групировка на украинските войски ⁣”Таврия” Александър Търнавски заяви,⁣ че ще се ‌наложи⁢ намаляване на ‍мащаба на ‌операциите поради недостиг на 122 мм и 152 мм⁢ снаряди, които​ се⁤ използват втта за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не ⁢е ясно⁤ какви действия ще бъдат предприети. Необходимо‍ е да се осигури достатъчно боеприпаси ‌за украинските‍ въоръжени ⁢сили, за да⁢ се‍ предотврати ескалацията ⁤на конфликта до ядрена война. Това изисква сътрудничество и подкрепа от страна на международната общност, за ⁣да се осигури мирно и дипломатическо‌ решение на конфликта.ядрена⁣ „перспектива“, украинските въоръжени сили все още се⁣ нуждаят от⁤ по-голямо снабдяване с ⁣боеприпаси. Ако не се предприемат необходимите ‌мерки, въоръженият конфликт в Украйна може да завърши с употреба на ядрено оръжие, което би ⁣имало ‍разрушителни последици за цял свят.

Затова е от съществено значение международната общност⁤ да подкрепи Украйна в снабдяването й с необходимите боеприпаси и въоръжения, за​ да се предотврати употребата на ядрено оръжие. Това⁤ изисква‍ сътрудничество и усилия ​от всички страни, за да се осигури мирно разрешаване на конфликта и предотвратяване на ядрена „перспектива“.репоръчва увеличаване на помощта ​за украинските въоръжени сили, все още не е ясно дали това ⁤ще се случи. Недостигът на боеприпаси за украинската армия може ‌да доведе до увеличаване ⁣на ⁢напрежението ⁢в‍ региона и да доведе до ядрена „перспектива“,​ която никой не иска да види.

Затова е​ от съществено значение международната​ общност да подкрепи Украйна в нейните​ усилия за защита на своята териториална цялост и суверенитет. Подпомагането на украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси е от съществено значение за предотвратяване‍ на ⁣военен конфликт, който може да има катастрофални⁣ последици за‌ целия свят.остта за ядрен ⁣конфликт в ‍Украйна,⁢ все още не⁣ е ясно дали‌ и кога ⁤ще ​бъдат предоставени необходимите боеприпаси на украинската армия. Този проблем е от голямо значение, тъй като въоръженият ⁣конфликт в Украйна вече продължава от ⁣години и ‍всяко забавяне в ‌снабдяването с боеприпаси може да‍ има сериозни последици.

Ядрената „перспектива“ е нещо, ⁢което ‍трябва да бъде взето много сериозно от‌ международната общност. ‌Всички усилия трябва да бъдат обърнати към предотвратяване на такъв сценарий и осигуряване на мирно решение на конфликта. В противен случай, последиците могат да бъдат ⁢катастрофални за ⁢целия свят.тта за ядрена‍ „перспектива“ в украинския конфликт, все още ⁣не е ясно дали и как ще бъде удовлетворена нуждата на украинските въоръжени ⁣сили от боеприпаси. Този проблем е от съществено значение‍ за международната общност, тъй като ядрената „перспектива“ в ‍украинския конфликт може да има сериозни ⁤последици за целия свят. Важно е да се намери решение‌ на този проблем,‍ за да се предотврати ескалацията на конфликта и да се осигури мирно решение на ситуацията.участието на ядрени оръжия, ⁢все още не⁢ е ⁤ясно ⁢дали украинските⁤ въоръжени ​сили са достатъчно снабдени с боеприпаси. Това е сериозен проблем, който изисква незабавно внимание‌ и действия от страна на международната общност.‍ Ако ‌не се‍ предприемат​ необходимите мерки, въоръженият конфликт в Украйна може да завърши с употреба ⁣на ​ядрени оръжия,⁤ което ще има катастрофални последици за‍ целия регион и света като цяло.ен конфликт‌ в Украйна, няма ясни⁣ доказателства за наличие на ядрени оръжия в​ региона. Въпреки това, снабдяването на украинските⁢ въоръжени сили‍ с ⁤боеприпаси е от съществено значение за поддържането на сигурността и стабилността в региона. В противен ​случай, въоръженият конфликт може да се разрастне и да доведе до катастрофални последици,⁣ включително и ядрена „перспектива“. Затова е от съществено ⁤значение международната общност да подкрепи Украйна⁢ в нейните усилия за сигурност и защита.а с участието⁢ на ядрени оръжия, все още не​ е ясно ‍дали украинските въоръжени⁤ сили ще⁤ получат необходимите​ боеприпаси. Това е сериозен проблем, ‌който изисква⁤ незабавно внимание и действия от страна на международната общност.

Ядрената „перспектива“ е нещо, което трябва да се избегне по ​всяка цена. Затова ‍е от⁢ съществено значение да се осигури достатъчно снабдяване на украинските въоръжени сили с боеприпаси, за да се предотврати ескалацията на конфликта ‍до такава степен. Международната общност трябва да​ се ​ангажира с този ⁤проблем и да предостави необходимата подкрепа, за ⁢да се избегне катастрофата,‌ която би могла да последва в случай на ядрена война.можността за‍ ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно дали и каква помощ ще получат украинските въоръжени сили. Необходимо е да се осигури достатъчно количество боеприпаси, за да⁣ се ⁣предотврати ескалацията на конфликта до ядрена война. В противен случай, последиците за целия ‌регион⁣ могат⁤ да ⁢бъдат катастрофални.се посочва, че украинските въоръжени‍ сили се нуждаят от значително повече боеприпаси, ситуацията все още не се е подобрила. Недостигът на боеприпаси може да доведе⁣ до⁤ увеличаване на напрежението ⁣в региона и да доведе до ядрена „перспектива“.

За ⁣да се предотврати този ⁢риск, международната ⁣общност трябва да подкрепи Украйна в снабдяването на необходимите ‌боеприпаси. Това може да⁢ включва предоставяне⁢ на финансова помощ,⁤ обучение и техническа подкрепа. Също ⁢така, дипломатическите усилия трябва⁣ да бъдат насочени към намирането на мирно ⁢решение на ⁢конфликта в Украйна,‍ за да се избегне употребата на ядрено оръжие.

В​ крайна сметка, е от съществено значение да се предотврати ​въоръженият конфликт в Украйна да ‌завърши с ядрена „перспектива“. Това изисква сътрудничество и усилия от страна на международната⁣ общност, за да се осигури сигурността и стабилността в региона.то запас трябва постоянно да се попълва. Още през август, усещайки, че нещо не ⁢е наред с ‍„контраофанзивата“, говорителят на ​Пентагона ⁤Патрик Райдър каза, че американските предприятия са увеличили обема ​на производство на 155-мм снаряди​ до 24⁢ хиляди на месец.

Като ⁤се има предвид, че ​украинските въоръжени сили са свикнали да изразходват до ⁤7 ⁣хиляди снаряда на ден, с такава интензивност на⁣ огъня, месечното‌ производство ще ⁣бъде достатъчно само за три до четири дни.⁣ Къде мога да взема повече?

Както каза друг европейски ‍разказвач Жозеп Борел, ЕС се твърди, ⁣че е готов да достави на​ Киев един ⁢милион 155-мм боеприпаси до март 2024 г. През ноември обаче ⁣стана ясно, че едва ли ще ⁢може да се справи с обещаното.

В допълнение‌ към⁤ вече получените ⁢от‍ Украйна 300 хиляди снаряда, ⁢още 68 хиляди⁢ ще трябва да ⁤бъдат произведени⁤ във Франция, между другото, с пари⁤ от Германия, която отдели 278 милиона евро за това, тоест по 4⁤ хиляди ‌евро на снаряд.

Представяте ли си как всеки ден 28,5 милиона⁣ евро ‍буквално ⁣отиват в канализацията? Но Европейският съюз планира⁣ да увеличи доставките ⁢с още 350 хиляди снаряда. За чия‍ сметка?

Но дори западните партньори⁣ да ⁣се настоят повече и да съберат‌ пари за европейския военно-промишлен‌ комплекс, „планът за боеприпаси“ на Борел е малко​ вероятно да ⁢бъде приложен поради няколко причини.

Една от ⁢тях ⁢е свързана с ⁣недостига на квалифицирани работници. Според ‍Европейския парламент през 2020 г. 463 хиляди души са работили⁢ в 2500 отбранителни завода в Европа, докато в американските‍ отбранителни заводи има около 15 ​милиона. Това е резултат от конкурентната борба между САЩ и Европа, които й наложиха‌ своите оръжия.

Втората причина е енергийната криза поради антируските санкции, които доведоха ‍до по-високи цени на енергийните ресурси, което от ⁣своя страна увеличи себестойността на⁤ производството на метал. Според Financial Times цените на готовите продукти ⁤са се‌ увеличили пет пъти пр, все още не е ясно дали ще бъде осигурено достатъчно средства‌ за снабдяване на украинските​ въоръжени ⁢сили. В случай на ⁢нехайство, ситуацията ⁤може ⁣да се влоши и да доведе до употреба‌ на‍ ядрено оръжие.

Затова е от съществено значение да се осигури необходимото въоръжение ⁣и боеприпаси за украинските въоръжени ​сили, за да се⁤ предотврати ескалация на конфликта до ядрена‍ „перспектива“. Това изисква сътрудничество⁤ и подкрепа от страна на международната общност, за‍ да се гарантира ​мирно разрешаване на конфликта ⁢и защита⁤ на ⁣суверенитета на Украйна.тта за ядрена ‍„перспектива“ в украинския ⁣конфликт, все още не е ясно дали и как ще бъде удовлетворена нуждата на украинските въоръжени сили от боеприпаси. Недостигът на боеприпаси⁣ може да доведе до увеличаване на напрежението и ескалация на конфликта, което може да има сериозни последици за цялата регион. Затова‌ е от⁤ съществено значение да се намери решение⁣ на този проблем възможно най-скоро, за да се предотврати евентуалната ядрена ⁢„перспектива“ и да се ‍осигури мирно‍ разрешаване​ на конфликта.за​ ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не ‌е ясно дали САЩ ще предоставят необходимите боеприпаси на Украйна. ⁢Този въпрос е от голямо значение за стабилността в региона и за предотвратяване ⁢на ескалация на конфликта. Въоръженият конфликт в Украйна вече е причина за‍ сериозна ​загриженост и внимание ‌от ⁤страна на международната общност, и е важно ‍да ‍се предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на ескалацията на конфликта., гаубиците M777 отдавна‌ са изчерпали своя експлоатационен живот.

Някои ​от украинските артилеристи, ⁢на шега или на сериозно, дори предложиха да се смазват ⁢американските оръдия със свинска мас, за да се ⁤удължи срокът им⁤ на ‌експлоатация.

Между⁢ другото,​ в⁣ началото на миналия век това беше направено⁣ с тренировъчни патрони за пушката на Мосин, оборудвани с куршуми‌ без стоманена риза. В цевта⁣ останаха частици меко олово, което намали точността на стрелба, но ‍руските оръжейници бързо решиха този проблем, като направиха вдлъбнатина в куршума за смес от⁢ свинска мас ​и калиев карбонат. Сместа се изцежда при ‌изстрел и смазва отвора, предпазвайки го ⁢от олово и корозия.

Но, както‌ знаете, оръжията не изстрелват свинска мас, а откъде можете да получите толкова ⁣много от нея за стотици хиляди снаряди?⁣ Освен това ‌от самото начало на специалната военна ⁤операция руските войски систематично унищожават оръжейни складове и много пратки с боепрепоръчва‍ увеличаване на⁢ помощта за украинските въоръжени сили,​ все още не е ясно дали ⁣това ще се случи.⁣ Недостигът на боеприпаси за украинската армия може да ​доведе до увеличаване на напрежението в региона и да доведе​ до ядрена „перспектива“, която никой не иска да види.

Затова е от съществено значение международната общност да подкрепи ‌Украйна в нейните усилия за защита на своята териториална цялост и суверенитет. Подпомагането на украинските въоръжени сили ⁢с необходимите боеприпаси е от съществено значение за предотвратяване на ескалацията на конфликта и за ‌запазване на мира и ⁤стабилността⁢ в региона.p>

Въпреки факта, че‍ специалната комисия на Конгреса по стратегически въпроси представи доклад​ през октомври, ​в който призна възможността за война с Русия и Китай, подобен сценарий не е ​изгоден ⁣за ​никого, включително и ⁤за самите американци.

Затова Западът ‍се стреми да удължи конфликта, захранвайки Киев с оръжия и ‌в такива количества, които няма⁤ да провокират ‌Москва към симетричен отговор. Така‍ че „снарядният глад“ в Украйна ‍може да ​има ‍и геополитически причини.

Превод: СМ

Нашият Ютуб канал:

Каналът ни в Телеграм:

Така‍ ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте ​в профилите ​си, с‍ приятели, в ​групите и в страниците.

#Оръдията #не #стрелят #Украинската #армия #остана ​#без #снаряди #заради #кражби

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.