Home » today » Technology » Reklama na aplikaci v nabídce Start ve Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495: Nová funkcionalita testovaná společností Microsoft

Reklama na aplikaci v nabídce Start ve Windows 11 Insider Preview Build 22635.3495: Nová funkcionalita testovaná společností Microsoft

Reklama na aplikaci v nabdce Start v testovac verzi Windows 11 Insider Preview


| ⁣foto:Microsoft

‍ ⁣ ‍
⁣ ‍ ⁢​ ‌ ⁣ ⁢ ⁣ ‍
⁣ ⁢ ⁤ ⁢ ‌
⁤ ‌
‍ ⁤ ‌ ⁢

​ ⁢

Na konci minulho tdne vypustila spolenost Microsoft novou testovac⁣ verzi Windows s ​oznaenm Windows 11 Insider Preview⁣ Build 22635.3495. ⁢V tchto sestavench operanho systmu dv spolenost komunit tester k dispozici ne zcela ⁣odladnou verzi Windows s ⁢novmi funkcemi nebo nastavenm.

Zpravidla se v n ​objevuj vci, se ktermi firma pot v nkter z budoucch⁣ stabilnch verz Windows, ale ne vechny se do n dostanou. Nkdy se prv pi tchto⁣ testech zjist, e je uivatel‌ nepijmou nebo njakm zpsobem nefunguj tak, jak ⁤by Microsoft chtl.

Mon to bude osud i jedn z novinek, kter pichz prv v sestaven 22635.3495, a ⁤vyzkouet si ji mohou uivatel testovac komunity Insider v USA a pokud neprovozuj komern spravovan zazen. e je o zobrazovn reklam na aplikace pmo ‍v‍ nabdce Start systmu Windows 11.

U nyn je v prosted Windows ada otravnch funkc vetn nkterch nabdek na​ vlastn sluby, kter nelze jednou provdy odmtnout. Novinka pak‍ posouv tuto zkuenost jet⁣ dle.⁢ Pi ​kadm oteven nabdky Start se v sti⁤ Doporuen zobraz propagace na ​aplikace dostupn v obchod Microsoft Store.

Spolenost Microsoft m tyto⁢ reklamy ve vchozm nastaven povoleny, uivatel ⁤vak maj monost je zakzat v nabdce ⁢Nastaven.

Zpravidla se v ní objevují‍ věci, se kterými firma poté některé z budoucích stabilních verzí Windows, ale ne všechny se do ní dostanou. Někdy se právě při těchto testech zjistí, že je uživatelé nepřijmou nebo nějakým způsobem nefungují tak, jak by Microsoft chtěl. ‌

Možná to bude osud i jedné z novinek, která přichází právě v sestavení 22635.3495, ⁣a vyzkoušet si ji mohou uživatelé testovací komunity Insider v USA a‍ pokud neprovozují komerčně spravované zařízení. Jde o zobrazování⁢ reklam na aplikace přímo v nabídce Start systému ​Windows 11.

Už nyní je v prostředí Windows řada otravných funkcí včetně některých nabídek na vlastní služby, které nelze jednou provždy odmítnout. Novinka pak posouvá tuto zkušenost ještě dále. Při každém otevření nabídky Start se v sekci “Doporučené” zobrazují propagace na aplikace dostupné v obchodě Microsoft Store.

Společnost Microsoft má tyto reklamy ve výchozím nastavení povoleny, uživatelé však mají možnost je zakázat v nabídce Nastavení.

Jak připomíná server Mashable, není vkládání reklam do operačního systému pro Microsoft novinkou. ‍Předchozí případy ve Windows 10 zahrnovaly reklamní obsah na zamykací obrazovce⁢ a v nabídce Start. Konkrétně v ‌rámci systému Windows 11 Microsoft experimentoval s reklamami v Průzkumníku souborů, které byly později v beta verzích díky‌ ne příliš​ příznivým ohlasům zrušeny.

Připomínáme, ‌že ve Windows Insiders pravidelně zkoušíme nové možnosti a koncepty, které se možná nikdy nedostanou do systému, abychom získali zpětnou vazbu. Pokud se vám toto prostředí v⁤ nabídce Start zobrazí, dejte⁢ nám vědět, co si ⁢o něm myslíte. Nejprve ho začneme zavádět pro malou skupinu insiderů ‍v kanálu ‍Beta, píše Microsoft na blogu.

Je to tak další ⁣pokus o integraci reklam přímo do Windows a otázkou zůstává,‍ kam až to chce firma posunout.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.