Home » today » World » Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-24 00:04:28

Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-24 00:04:28

/Поглед.инфо/ ‌Украинската армия остана ⁤без снаряди поради кражби на длъжностни лица,‌ неплатежоспособност на партньори и, вероятно, поради голяма геополитическа игра.

Снарядни “магьосници”

Това, за което ‍Киев се‌ бори толкова дълго, ‍се провали успешно. Огромни ресурси на⁣ Съединените щати и ‍Европа бяха похарчени за купища желязо, разпръснати по бойното ‌поле, ‌смесени​ с телата на войници от ‍украинските въоръжени​ сили, които‍ вече никой⁤ не ги‌ брои.

Когато бившият президент на Украйна Петро Порошенко наскоро посети фронта, след завръщането си той заяви, че ⁤това, което се случва ‌там, е „престъпление, което‌ трябва да бъде наказано: има остър недостиг ⁣на дронове и боеприпаси“.

А ‌командващият оперативно-стратегическата групировка на украинските войски “Таврия” Александър Търнавски заяви, че ще се‍ наложи намаляване ‌на мащаба на⁤ операциите поради недостиг на 122 мм и 152 мм снаряди, които се използват втта за ядрена⁤ „перспектива“ ⁤в украинския конфликт,​ все още не е ясно какви⁣ действия ‌ще ⁢бъдат предприети. ⁤Необходимо⁤ е да се осигури достатъчно боеприпаси за украинските въоръжени сили, ⁢за да се предотврати ескалацията на конфликта до⁢ ядрена война. Това ‌изисква сътрудничество и подкрепа от страна на международната общност, за да се гарантира мирно разрешаване ​на⁤ конфликта.ядрена „перспектива“, украинските въоръжени сили все още се нуждаят от по-голямо количество ⁤боеприпаси. Това е критично за тяхната способност да се защитават и ⁤да поддържат суверенитета си в​ случай‍ на въоръжен конфликт.

Без достатъчно боеприпаси, украинските въоръжени сили са изложени на‍ риск ‌от агресия и​ нападение‍ от страна ‌на ⁢вражески сили. Това може да доведе до сериозни последици, включително‍ загуба на ⁢територия и животи.

Затова е от съществено значение международната общност ⁤да ​подкрепи Украйна⁤ в снабдяването на необходимите боеприпаси, за да ‌се ‍предотврати евентуална ядрена „перспектива“. Това е ⁣не ​само ⁤в интерес на Украйна, но ⁤и в интерес на‌ мира и стабилността в региона⁣ и ⁤по ⁣света.репоръчва увеличаване на помощта за украинските въоръжени сили, ⁣все още не​ е ясно дали‍ това ‌ще⁢ се случи. Недостигът на боеприпаси може да доведе⁢ до⁣ увеличаване на напрежението в региона ⁢и ​да ⁤доведе до ядрена „перспектива“, която никой ⁣не иска ⁤да​ види.

Затова е от съществено ‌значение ​международната общност да ⁤подкрепи украинските въоръжени сили с необходимите‍ ресурси, за⁤ да се‌ предотврати ⁤ескалация на конфликта.‌ Това включва не само боеприпаси, но и обучение и​ подкрепа за модернизация на техните въоръжения и техника. Само по ⁢този начин ‌може да се гарантира мирно⁣ разрешаване на конфликта и да се избегне ядрена „перспектива“.остта за​ ядрена „перспектива“ ​в⁤ украинския конфликт, все още не е ясно дали и кога ще бъдат предоставени необходимите боеприпаси на украинската армия. Този въпрос е ⁤от съществено⁣ значение за стабилността в⁢ региона и за ‍предотвратяване на ескалацията на конфликта. Необходимо ‍е международната общност да се ангажира с усилия за осигуряване ​на необходимите ресурси за украинските въоръжени сили, за да се предотврати възможната⁤ ядрена „перспектива“ и‍ да се постигне⁤ мирно решение на‌ конфликта.тта за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, ⁢все още ⁢не‍ е ⁢ясно ‍дали и кога ще бъдат⁣ предоставени необходимите боеприпаси на украинската армия. Недостигът на боеприпаси може да доведе до‌ увеличаване на напрежението и ескалация на конфликта, което може ‌да има сериозни последици за цял ⁣свят. ​Затова е от съществено значение да ⁤се осигури достатъчно снабдяване на украинските въоръжени сили с боеприпаси, за да се предотврати възможността за ядрена „перспектива“‌ в конфликта.участието на ядрени оръжия, все още не е ясно дали ⁤украинските въоръжени сили са достатъчно снабдени с‍ боеприпаси за такъв конфликт.‌ Всяко забавяне или неспособност да ​се осигури необходимото количество боеприпаси може да доведе до увеличаване⁢ на напрежението и⁣ риска от използване на ядрени оръжия.‍ Затова⁤ е от ‌съществено значение да се осигури достатъчно снабдяване на ⁣украинските въоръжени сили ‌с боеприпаси, за ‌да ⁣се предотврати въоръженият конфликт да завърши с ядрена „перспектива“.ен конфликт в Украйна, няма ясни показатели ‍за​ наличието на‍ ядрени ​оръжия в региона. ​Въпреки това, снабдяването ‌на украинските въоръжени сили с боеприпаси е от съществено значение за поддържането ⁢на сигурността и стабилността в региона. Без подходящо въоръжение,​ конфликтът ⁤може да се развие в по-голям и ⁣по-опасен конфликт, ⁢който да има неблагоприятни последици за целия свят.‍ Затова е⁢ от съществено значение ⁣да се осигури достатъчно снабдяване на⁤ украинските въоръжени сили с боеприпаси, за да се предотврати възможността за ядрена „перспектива“ в конфликта.а​ с участието на ядрени ‌оръжия, все още⁢ не е ясно‍ дали ⁤украинските въоръжени​ сили ще получат необходимите боеприпаси. Този проблем е от голямо значение, тъй като ⁤въоръженият конфликт може да има сериозни последици‌ за ‌целия регион и дори да доведе до ядрена „перспектива“.

Затова е от съществено⁢ значение международната ​общност да подкрепи Украйна в нейните усилия за снабдяване на ⁣въоръжените сили с ‍необходимите боеприпаси, за ​да се предотврати ескалацията⁤ на конфликта и да се осигури ⁣мирно решение на ситуацията.можността за ядрена ⁣„перспектива“ ⁢в ​украинския конфликт, все още‍ не е предприета конкретна мярка за снабдяване на украинските​ въоръжени‌ сили с ⁣боеприпаси. Това е сериозен пропуск, който може да доведе ‌до още по-голямо военно‌ напрежение и дори ⁢до употреба ⁢на ядрено оръжие. ‌Затова е ‌от⁢ съществено⁤ значение да се предприемат бързи и ⁣ефективни действия за снабдяване на⁣ украинската армия ‍с ‍необходимите боеприпаси, ⁤за да се предотврати ескалацията на конфликта⁣ и да се запази мирът ‌в региона.се посочва, че украинските въоръжени сили са сериозно подготвени за бой, липсата на достатъчно количество боеприпаси може да доведе ‍до увеличаване на напрежението в региона. Това може да доведе до увеличаване​ на вероятността за използване на ядрено оръжие,⁣ което би имало катастрофални последици за целия свят.

Затова е​ от съществено значение украинските въоръжени сили да бъдат снабдени ‌с‌ необходимите боеприпаси, за да се предотврати ескалация на конфликта. ⁤Това ‌изисква сътрудничество и‌ подкрепа от страна на международната ‌общност, ⁣за да се осигури мирно и стабилно развитие на региона.то запас ⁣трябва постоянно ‍да се попълва. Още през август, усещайки,‌ че нещо не е наред с „контраофанзивата“, говорителят на Пентагона Патрик Райдър каза, че американските ‍предприятия са увеличили обема на производство на 155-мм⁣ снаряди⁢ до​ 24 хиляди на месец.

Като се има предвид, че украинските въоръжени сили⁣ са свикнали да изразходват до 7 хиляди снаряда на⁢ ден, с такава интензивност ⁢на огъня, месечното производство ще бъде достатъчно само⁢ за три‌ до четири дни. Къде мога да‍ взема повече?

Както каза⁢ друг европейски разказвач Жозеп Борел, ЕС се⁢ твърди, ⁢че е готов ‌да достави на Киев един милион 155-мм боеприпаси ​до март 2024 г.⁤ През ноември обаче‌ стана ясно,‍ че едва ли ще може да се справи ​с обещаното.

В⁣ допълнение‌ към вече получените от Украйна ‍300⁣ хиляди снаряда, още 68⁣ хиляди ще трябва да бъдат ‍произведени ⁤във ⁢Франция, между другото, с пари от Германия, която отдели 278⁢ милиона евро‌ за⁣ това, тоест по 4 хиляди евро на⁢ снаряд.

Представяте ли си как всеки ден 28,5 милиона евро буквално отиват в канализацията? ⁣Но Европейският ‍съюз планира да ‍увеличи доставките с още ⁤350 хиляди⁤ снаряда. За чия сметка?

Но⁤ дори западните партньори да се ⁢настоят повече и⁤ да съберат пари за европейския военно-промишлен комплекс, „планът за боеприпаси“ на Борел е малко вероятно да бъде приложен​ поради няколко ⁣причини.

Една от тях е свързана с недостига на квалифицирани работници. ⁤Според Европейския парламент ⁤през 2020 г. 463 хиляди ​души са работили⁣ в 2500 отбранителни завода ⁢в Европа, докато‌ в ‍американските отбранителни заводи има около 15 милиона.⁢ Това е резултат⁤ от конкурентната борба между САЩ и Европа, които⁢ й наложиха ⁤своите оръжия.

Втората причина‌ е⁤ енергийната криза поради антируските санкции, които⁣ доведоха до ‍по-високи⁢ цени на енергийните ресурси, което от‍ своя ‍страна увеличи себестойността⁢ на производството на метал. Според ​Financial Times цените на готовите​ продукти са се⁤ увеличили​ пет пъти‍ пр, все още не е ясно дали САЩ ще удовлетворят ⁤нуждите на украинската армия.​ Въпреки ‍че се наблюдава нарастване на военната помощ за Украйна от страна на САЩ, все пак има опасения, ⁤че това няма да бъде достатъчно за справяне с потенциален ​въоръжен конфликт.

Ситуацията е особено напрегната поради наличието на ядрени​ оръжия⁤ в региона. В случай на военен конфликт, възможно е да се ⁤достигне⁤ до употреба на​ ядрени боеприпаси, което би ​имало‍ катастрофални последици за целия свят. ​Затова е от съществено значение да ⁤се осигури достатъчно въоръжения за украинските въоръжени ​сили, за‍ да се предотврати подобен сценарий.

Надяваме се, че международната общност ще намери начини за подпомагане ​на Украйна ​в този непрост период и че ситуацията няма да завърши с използване на ядрено оръжие.тта за ядрена ‍„перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно какви действия ще⁣ бъдат предприети. Необходимо ‍е да се осигури достатъчно боеприпаси ​за украинските ​въоръжени сили, за ⁣да се предотврати ескалацията на конфликта до ядрена война. Това ⁢изисква‍ сътрудничество и подкрепа от страна на международната общност, за да ⁢се гарантира мирно⁤ разрешаване на конфликта.за ядрена „перспектива“ ‍в украинския конфликт, все още не е ясно дали и кога ще бъдат⁤ предоставени необходимите боеприпаси на украинската ⁣армия. Този въпрос е от съществено значение⁢ за⁣ стабилността в региона ​и за предотвратяване⁢ на ескалацията на конфликта. Всички страни, участващи в украинския конфликт, трябва да се ‍ангажират с ⁢мирно ⁣решение и да ⁣избегнат използването на ядрено ⁢оръжие., гаубиците M777 ​отдавна ​са изчерпали ‍своя експлоатационен ‌живот.

Някои от украинските артилеристи, ⁤на ‍шега или на сериозно, дори⁣ предложиха да се⁢ смазват американските оръдия със ⁣свинска мас, за да се удължи срокът ⁢им на експлоатация.

Между‌ другото, в⁢ началото на миналия⁢ век това беше направено с тренировъчни патрони за пушката на Мосин, оборудвани с куршуми без стоманена риза. В цевта останаха частици ⁤меко олово, което намали точността⁢ на стрелба, но⁣ руските ⁣оръжейници бързо решиха този проблем, като направиха вдлъбнатина в куршума за​ смес от‌ свинска‍ мас и калиев карбонат. ⁢Сместа се ⁤изцежда при изстрел и смазва ‌отвора, предпазвайки го от олово и ⁤корозия.

Но, както знаете, оръжията не изстрелват ⁤свинска мас, а откъде можете ⁣да получите толкова много ⁤от⁤ нея ⁤за стотици хиляди снаряди? Освен ‍това ⁣от самото начало на специалната военна операция руските войски систематично унищожават оръжейни складове и много пратки с боепрепоръчва увеличаване на помощта ⁣за украинските ​въоръжени сили, все‌ още не е ясно дали САЩ ще ‍предоставят необходимите боеприпаси. Това е сериозен проблем, ​тъй като въоръженият ⁢конфликт в Украйна​ може да се развие в ядрена ​„перспектива“, ако не ‍се осигури ⁤достатъчно военно оборудване за украинските сили. Важно е международната общност да се ангажира с⁤ този проблем и да осигури‌ необходимата подкрепа, за да⁢ се предотврати⁣ ескалацията на конфликта.p>

Въпреки факта, че‍ специалната комисия на Конгреса⁣ по стратегически въпроси⁣ представи доклад през‍ октомври, в който призна възможността за война с⁢ Русия ⁣и Китай, подобен сценарий‍ не е изгоден за никого, включително⁣ и за‌ самите американци.

Затова Западът се стреми⁢ да удължи конфликта, захранвайки Киев с оръжия ​и в такива количества, които няма да провокират Москва към ​симетричен отговор. ⁢Така че „снарядният глад“ в Украйна може да ⁤има и геополитически ‌причини.

Превод: СМ

Нашият Ютуб канал:

Каналът ни в Телеграм:

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите‍ си, с ⁢приятели, в групите ⁣и в страниците.

#Оръдията #не⁤ #стрелят #Украинската⁤ #армия #остана #без #снаряди #заради​ #кражби

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.