Home » today » World » Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 22:56:28

Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 22:56:28

/Поглед.инфо/ Украинската ‌армия остана без снаряди поради кражби на длъжностни​ лица,⁢ неплатежоспособност на партньори и, вероятно, поради голяма геополитическа ⁢игра.

Снарядни “магьосници”

Това, за което Киев ⁤се бори толкова дълго, се провали⁤ успешно. Огромни ресурси на ‍Съединените ​щати и Европа бяха похарчени за⁣ купища желязо, разпръснати по бойното поле, ​смесени​ с телата на ⁤войници от украинските⁣ въоръжени сили,⁢ които вече никой не ги ⁣брои.

Когато бившият президент на‍ Украйна Петро Порошенко наскоро посети‌ фронта, след завръщането си той заяви, че това, което се случва там, е „престъпление, което трябва да бъде наказано: има ⁢остър недостиг на дронове и боеприпаси“.

А командващият оперативно-стратегическата групировка на украинските войски “Таврия” Александър Търнавски заяви, че ‌ще ‍се наложи намаляване на‌ мащаба на операциите поради ‌недостиг на 122 мм и 152 мм снаряди, които се използват втта за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно дали и как ще бъде удовлетворена нуждата на ‌украинските въоръжени сили от боеприпаси. Този проблем е ​от голямо значение, тъй като въоръженият конфликт в Украйна вече е причина‌ за сериозна загриженост за международната общност.⁢ Необходимо е да се намери решение на този проблем, ⁢за да се предотврати ескалацията на конфликта и​ да се избегне ядрена „перспектива“.ядрена „перспектива“, украинските въоръжени⁤ сили все още се нуждаят от по-голямо количество боеприпаси. Това е критично за тяхната⁢ способност да се защитават и да поддържат ‌сигурността на ⁤страната. В случай на недостиг на боеприпаси,​ въоръженият конфликт може да се развие в⁢ по-опасна посока, като дори да се‍ стигне до употреба на ядрено оръжие. Затова е от съществено значение да се осигури достатъчно снабдяване⁣ на украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси, за да се предотврати този ужасен сценарий.репоръчва увеличаване на‍ помощта за украинските въоръжени сили, все още не е ясно дали това ще се случи. Недостигът на боеприпаси за украинската‍ армия може да доведе до увеличаване на напрежението в региона и да доведе до ‌по-голям конфликт, който може да има сериозни последици за целия свят. Затова е от съществено значение да се осигури достатъчно снабдяване на ⁤украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси, за да се предотврати ескалацията ​на конфликта.остта за ядрен ​конфликт ⁣в Украйна, все⁤ още​ не ⁢е ясно какви действия ще бъдат предприети. Необходимо е ‌да се осигури достатъчно боеприпаси за украинските въоръжени ⁤сили, за ‍да се предотврати ескалацията на конфликта. В противен случай, рискуваме⁢ да видим ужасните последици от ядрена война.тта за ядрена „перспектива“ в украинския ‍конфликт, ⁢все още не⁣ е ясно⁢ дали и кога ще​ бъдат предоставени необходимите боеприпаси на украинската армия. Този ‍въпрос е от съществено значение‍ за стабилността в региона и за предотвратяване ⁣на ескалация на конфликта. Всички заинтересовани страни трябва ‍да работят ⁤заедно, за да осигурят мирно и дипломатическо решение на кризата.Украйна, няма ясни доказателства за наличие на ядрени оръжия в страната. Въпреки това,​ снабдяването на украинските въоръжени сили с боеприпаси е от съществено значение за поддържането на сигурността в региона и предотвратяването на ескалация на конфликта. В противен случай, въоръженият ‌конфликт може да⁤ завърши ⁤с употреба на ядрено оръжие, което би имало разрушителни последици за целия ‍регион и за света като цяло.ен конфликт в Украйна, няма ясни показатели​ за⁢ наличие на ядрени оръжия в региона. Въпреки това, снабдяването на украинските въоръжени⁢ сили с боеприпаси е от съществено значение за поддържане‍ на сигурността и стабилността в региона. В противен случай, въоръженият конфликт може да се разрастне до непоправими мащаби, включително и ⁢с потенциални ядрени последици. Затова е от съществено значение да се осигури‍ достатъчно снабдяване на украинските⁤ въоръжени сили с необходимите боеприпаси, за да се предотврати всякакъв риск от ядрена „перспектива“ ⁣в конфликта.а ‍с участието на ядрени оръжия,‌ все ⁢още не ‍е ясно дали украинските въоръжени сили ще получат необходимите боеприпаси. Този проблем ‍е от голямо значение, тъй като въоръженият​ конфликт може да има сериозни последици за целия регион и дори да доведе до употреба на ядрени оръжия.

Затова е от съществено значение международната общност да подкрепи Украйна в снабдяването на ‌необходимите боеприпаси,⁣ за да се предотврати ескалацията на конфликта. Това е важно⁢ не само за сигурността на Украйна, но и ⁤за мира и⁣ стабилността в целия регион.‍ В​ противен‍ случай, рискуваме да се изправим пред ужасяваща перспектива на ядрена война, която ще има трайни и разрушителни‍ последици за всички.

можността за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно дали и кога ще бъдат предоставени необходимите боеприпаси на украинската ⁢армия.⁢ Недостигът на боеприпаси може да доведе до увеличаване на напрежението и​ ескалация на конфликта, което може ⁢да има сериозни последици за цялата регион.‌ Затова е от⁣ съществено⁤ значение ​да се осигури достатъчно снабдяване⁣ на​ украинските въоръжени сили⁢ с необходимите боеприпаси, ⁣за да се предотврати евентуалната ядрена „перспектива“ и да се постигне мирно решение на‌ конфликта.се посочва, че Украйна има достатъчно ядрени ⁣боеприпаси, за да⁢ се защити от въоръжен конфликт, все пак⁣ снабдяването на украинските въоръжени сили с боеприпаси е от ⁣съществено​ значение. В противен⁣ случай, ‌въоръженият конфликт може да ⁤завърши с ядрена „перспектива“, което би било катастрофално за целия регион.

Затова ⁢е необходимо международната общност да подкрепи Украйна в ‌снабдяването й с необходимите боеприпаси,⁢ за да ‌се предотврати ескалацията ⁣на конфликта. Това е от съществено⁢ значение за мира и стабилността ​в региона и за предотвратяване на потенциална ⁢ядрена криза.то запас трябва постоянно да се ‌попълва. Още през август, усещайки, че нещо не е наред с „контраофанзивата“,‌ говорителят⁣ на Пентагона Патрик Райдър каза, че американските предприятия са ⁤увеличили обема на производство на 155-мм снаряди до 24⁤ хиляди на месец.

Като се⁣ има предвид, ​че украинските⁤ въоръжени сили са свикнали да изразходват до 7 хиляди снаряда на ден, с такава интензивност на огъня, месечното производство ще бъде ⁤достатъчно само за три до четири дни. Къде ‌мога да взема повече?

Както⁢ каза друг европейски разказвач Жозеп Борел,⁣ ЕС се твърди, че е готов да достави на Киев един ⁤милион 155-мм боеприпаси до март⁣ 2024 г. През​ ноември обаче⁤ стана ясно, че едва ли ще може да се​ справи с обещаното.

В допълнение ⁤към вече получените⁢ от ⁤Украйна ⁤300 хиляди снаряда, още 68 хиляди ще трябва да ⁢бъдат произведени във ‍Франция, между другото, с пари от Германия, която отдели 278 милиона‌ евро за това, тоест по ‍4 хиляди евро на снаряд.

Представяте ли си как всеки ден⁤ 28,5 милиона евро⁣ буквално отиват в ⁤канализацията? Но Европейският съюз планира да увеличи доставките с още‍ 350‍ хиляди снаряда. За ‌чия сметка?

Но дори западните партньори да се настоят повече‌ и ⁢да съберат пари за европейския военно-промишлен​ комплекс, „планът за боеприпаси“ на Борел е малко вероятно да бъде приложен поради няколко ⁣причини.

Една от тях е свързана с недостига на квалифицирани работници. Според Европейския парламент през 2020 г. 463 хиляди души са работили в 2500 отбранителни завода в Европа, ​докато в американските‍ отбранителни ⁣заводи има около 15 милиона. Това е резултат от конкурентната‌ борба между САЩ и Европа, които й наложиха своите оръжия.

Втората причина е енергийната криза поради антируските⁤ санкции, които доведоха до по-високи цени на енергийните ресурси, което от своя страна увеличи себестойността на​ производството на метал. Според Financial Times ⁤цените⁣ на готовите продукти са се увеличили пет пъти пр, все още не е ясно дали ще бъде осигурено достатъчно финансиране за снабдяване⁢ на украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси. В⁢ случай, че това ⁣не се ‌случи, се появява реалната опасност​ от ескалация на конфликта, който може да доведе​ до използване на ядрено оръжие. Това е сериозна заплаха за мира ⁢и стабилността в региона и изисква ​незабавни действия⁤ от страна на международната​ общност.тта за ядрена „перспектива“⁤ в украинския⁤ конфликт, все още не е ясно дали и кога ще бъдат предоставени⁢ необходимите боеприпаси на украинската армия. Този проблем ​е от⁤ голямо значение, ‍тъй като ядрената „перспектива“ би имала разрушителни последици‍ не само за Украйна, но⁣ и за ​целия свят. Затова е ‍от съществено значение ⁢да се намери решение ⁣на този проблем възможно най-скоро, за да се предотврати‌ ескалацията на конфликта до ядрена война.за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не⁣ е ясно какви ще бъдат действията⁤ на САЩ и другите страни по⁣ отношение на снабдяването на украинската ⁢армия ⁤с боеприпаси. Въпреки това, е ясно, че липсата на подходящо въоръжение може да ‌доведе до увеличаване на напрежението ‌и риска⁤ от ядрена „перспектива“ ‍в конфликта. Затова ⁤е от съществено значение да се намери решение за снабдяването на украинските въоръжени ‍сили с необходимите боеприпаси, за да се предотврати ескалацията на конфликта и да се осигури мирно ‌решение на ситуацията., гаубиците M777 отдавна са изчерпали ⁤своя⁤ експлоатационен живот.

Някои от украинските артилеристи, на шега ​или на сериозно, дори предложиха да се смазват американските оръдия ‌със свинска мас, за да се удължи срокът им на експлоатация.

Между другото, в началото на миналия⁤ век това беше направено с‌ тренировъчни патрони ⁣за пушката на Мосин, ⁣оборудвани с куршуми без стоманена риза. ​В цевта останаха частици ⁢меко олово, което намали точността на​ стрелба, но руските оръжейници бързо​ решиха ⁢този проблем, като направиха вдлъбнатина ‍в куршума за смес⁢ от свинска‍ мас и калиев карбонат. Сместа се изцежда при​ изстрел ​и‌ смазва‍ отвора, предпазвайки го от олово и корозия.

Но, както знаете, оръжията не изстрелват свинска мас, а откъде можете да ⁣получите толкова ​много от нея за стотици ​хиляди снаряди? Освен⁢ това от самото начало на специалната военна операция руските войски систематично унищожават⁣ оръжейни складове⁢ и много пратки с боепрепоръчва увеличаване на помощта за украинските въоръжени сили, все още ⁣не е ясно дали това ще⁢ се случи.⁣ Недостигът на боеприпаси за украинската⁣ армия​ може да доведе до увеличаване на напрежението в⁢ региона и да доведе до по-голям конфликт, който може да има сериозни последици за целия свят. Затова е от съществено значение да се⁢ осигури достатъчно снабдяване на ​украинските въоръжени ‌сили с необходимите боеприпаси, за да се предотврати ⁣евентуална ‌ядрена „перспектива“ в конфликта.p>

Въпреки факта, че специалната‍ комисия на Конгреса⁣ по стратегически въпроси⁣ представи доклад през октомври, в който призна‍ възможността за война ‍с Русия и Китай, подобен сценарий не ‌е изгоден за никого, включително⁢ и за ⁢самите американци.

Затова ⁢Западът се стреми да ‌удължи ​конфликта, захранвайки Киев‍ с оръжия и в такива​ количества,⁢ които няма да‍ провокират‌ Москва към симетричен отговор.⁤ Така че‌ „снарядният глад“ в Украйна може да има и геополитически причини.

Превод: СМ

Нашият Ютуб канал:

Каналът ни в⁣ Телеграм:

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си,‌ с приятели, в групите‌ и в страниците.

#Оръдията #не #стрелят #Украинската #армия #остана #без #снаряди #заради #кражби

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.