Home » today » World » Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 21:44:51

Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 21:44:51

/Поглед.инфо/ Украинската армия остана‌ без снаряди поради кражби ⁣на длъжностни лица, неплатежоспособност на партньори и, вероятно, поради голяма геополитическа игра.

Снарядни “магьосници”

Това, за което Киев се бори толкова ‍дълго, ⁤се провали успешно.⁤ Огромни ресурси на Съединените щати и Европа бяха ‌похарчени ‌за купища ​желязо, ‍разпръснати по бойното поле, ⁤смесени с⁢ телата на войници от украинските въоръжени сили, които вече никой не ги брои.

Когато бившият ⁤президент на Украйна ‍Петро Порошенко наскоро⁣ посети фронта,‍ след завръщането си той заяви, че това, което се случва там, е „престъпление, което трябва да ⁢бъде​ наказано:‌ има ‌остър недостиг на дронове ‍и боеприпаси“.

А командващият оперативно-стратегическата​ групировка на украинските войски “Таврия” Александър Търнавски заяви, че ще ⁣се наложи намаляване на мащаба на операциите⁢ поради недостиг на 122 мм и 152 мм снаряди, които се ⁢използват⁢ втта за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно дали САЩ ще предоставят необходимите‍ боеприпаси ​на Украйна.‍ Това е сериозен въпрос, който изисква‍ внимателно обсъждане и вземане на решение от страна на⁢ международната общност. Всички страни трябва ​да работят за мирно решение на конфликта и да избегнат всякакви форми на ядрено ‍въоръжаване.ядрена „перспектива“, украинските въоръжени сили все още се нуждаят от по-голямо снабдяване ‌с боеприпаси.⁢ Това е от съществено значение за предотвратяване на ескалация на​ конфликта и за защита на националната сигурност на Украйна. В противен случай, рисковете от ядрена „перспектива“ са реални и трябва да бъдат взети мерки за предотвратяване на тази опасност.репортува, че⁣ Украйна‌ има достатъчно ядрени боеприпаси, за да ‌се отбранява, все пак снабдяването с боеприпаси е от съществено‌ значение за поддържането на сигурността и стабилността в региона.​ В случай на липса на достатъчно ⁤боеприпаси, ⁤въоръженият конфликт може‌ да‌ се развие в ядрена „перспектива“, което би⁤ имало тежки последици за целия свят. ‍Затова е от съществено значение да се осигури надеждно снабдяване на украинските въоръжени сили​ с ⁤необходимите боеприпаси.остта за ‌ядрен конфликт в Украйна,⁢ все още не е ​ясно дали ⁢и кога ще бъдат предоставени‌ необходимите боеприпаси ⁢на украинската армия.⁢ Този ‌проблем е от‍ голямо значение, тъй ⁤като въоръженият конфликт в⁤ Украйна ‍вече е довел до хиляди жертви и значителни разрушения. Необходимо е‌ световното⁢ общество да се ангажира с‌ решаването на този проблем, за да се предотврати ескалацията на ‍конфликта и да се ‌избегне ядрената “перспектива”.тта за ⁤ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно дали ⁢и как ⁤ще⁤ бъде удовлетворена нуждата на‌ украинската армия от боеприпаси. Недостигът на боеприпаси може да доведе до ​увеличаване на⁣ напрежението и ‌риска от ескалация на конфликта, включително и до⁤ употреба на ядрено оръжие. ⁣Затова е от съществено значение‌ да се ⁢намери ⁤решение за снабдяването на украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси, за ​да се предотврати възможната ядрена „перспектива“ в ​конфликта.участието на ядрени‌ оръжия, все още не е ясно дали ще⁤ бъде осигурено достатъчно боеприпаси за украинските въоръжени сили. Това е сериозен проблем, който изисква незабавно внимание и ‍действия от страна на ⁣международната общност. Ако не се предприемат ⁢необходимите стъпки за снабдяване ⁢на украинските въоръжени⁣ сили ⁤с боеприпаси, ситуацията може да се влоши ‍и ⁤да ‍доведе до ужасни последици, ⁢включително и ядрена‌ война.ен конфликт в‍ Украйна, няма ясни доказателства за‍ наличие на ядрени оръжия в страната. Въпреки това, снабдяването на украинските въоръжени сили с боеприпаси‌ е от съществено значение⁣ за поддържането на сигурността‍ и стабилността в региона. Без подходящо въоръжение, конфликтът може да се разрастне‌ и ​да​ доведе до катастрофални последици ‍за целия⁢ свят. Затова ‌е необходимо да се намери дипломатично и‌ мирно решение на конфликта, като се осигури подходящо снабдяване на украинските въоръжени ‌сили с необходимите боеприпаси.а с участието на ядрени⁣ оръжия, ​все още ⁣не е ясно дали украинските ‌въоръжени​ сили ще получат необходимите боеприпаси. ⁢Това е сериозен проблем, който изисква незабавно внимание и⁣ действия от страна​ на⁣ международната общност. Ако не се предприемат необходимите стъпки за ⁤снабдяване на украинските въоръжени сили с боеприпаси, ситуацията може да се влоши и да доведе до употреба на ядрени оръжия. ​Това е нещо, което трябва ‍да ​се ⁢избегне по всяка цена, поради което е необходимо да се намери решение на проблема възможно най-скоро.можността за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт,‍ все ‍още не ⁤е ясно дали САЩ ще предоставят⁤ необходимите боеприпаси на Украйна.⁢ Този въпрос​ е от голямо значение за сигурността и стабилността в региона, и затова е необходимо⁢ да се намери бързо⁢ и ефективно решение. В​ противен случай, рисковете ‍от ядрена „перспектива“ ⁣в конфликта са много сериозни и трябва да бъдат взети предвид‌ от всички страни, участващи в този конфликт.се посочва, че Украйна има достатъчно ядрени боеприпаси, за да се защити ​от въоръжен⁤ конфликт,​ все пак снабдяването на ‌украинските въоръжени сили с боеприпаси е от съществено значение. В противен случай, въоръженият конфликт може да завърши с ядрена „перспектива“, което би било ‌катастрофално‍ за целия регион.

Следователно, международната общност трябва ⁤да се ангажира със⁣ снабдяването на‌ Украйна с необходимите‍ боеприпаси, за да се предотврати ⁣ескалация на​ конфликта‌ и ⁢да се запази мирът в региона. Това е отговорност, която трябва ​да бъде приета​ сериозно ‍от всички страни, за да се избегне потенциалната ядрена заплаха.то запас трябва постоянно да се ⁢попълва. ​Още ⁢през август, усещайки, че нещо не е наред с „контраофанзивата“, говорителят ⁤на Пентагона⁣ Патрик Райдър ‍каза, че американските предприятия са ⁢увеличили обема на производство‍ на 155-мм снаряди ‍до 24 хиляди на месец.

Като се има‍ предвид, че ‍украинските въоръжени сили са свикнали да изразходват до 7 хиляди снаряда на ден, с‍ такава интензивност на огъня, месечното производство ще бъде достатъчно само ⁢за ‌три до четири дни. Къде мога да взема повече?

Както ‌каза друг ⁣европейски разказвач Жозеп Борел, ЕС се твърди, че е ⁢готов да‍ достави​ на Киев един милион ⁣155-мм боеприпаси до⁢ март ⁣2024 г. ⁤През ноември обаче​ стана ясно, че едва ли ще може⁤ да се справи с обещаното.

В допълнение към вече получените от Украйна ⁤300 хиляди снаряда, ⁤още 68 хиляди ще ​трябва да бъдат произведени във Франция, между другото, с пари от Германия, която отдели 278 милиона ​евро за ⁣това, тоест по 4 хиляди евро на снаряд.

Представяте ⁤ли си как ⁣всеки ден 28,5 ⁣милиона евро буквално отиват в канализацията? ⁣Но⁤ Европейският съюз планира да увеличи доставките с ‍още 350 ​хиляди снаряда. За чия сметка?

Но дори западните партньори да се настоят⁤ повече и да съберат пари за‌ европейския военно-промишлен комплекс, „планът за боеприпаси“‍ на Борел е‍ малко вероятно да бъде приложен поради няколко причини.

Една от тях е свързана с недостига‍ на квалифицирани работници. Според Европейския ⁤парламент през 2020 г. ‌463 хиляди души са работили в 2500 отбранителни завода в ⁢Европа, докато в американските ⁤отбранителни заводи ‍има около 15 милиона. Това е резултат от ​конкурентната борба между САЩ и ​Европа, които й наложиха⁣ своите оръжия.

Втората причина е енергийната криза поради антируските санкции, които ⁢доведоха до по-високи цени на енергийните ресурси, което ⁢от своя ‍страна увеличи себестойността на производството на метал. Според Financial Times ‍цените на готовите продукти са‍ се увеличили ​пет пъти ‍пр, все още не е ясно ‌дали ще бъде осигурено достатъчно финансиране⁣ за ​снабдяване на⁣ украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси. В случай⁣ на‍ липса на подходящо въоръжение, въоръженият конфликт​ може да се развие в по-голям конфликт, ‌който да има сериозни последици за целия свят. Затова е от съществено значение да се осигури ‍подходящо снабдяване на украинските въоръжени сили, за да се предотврати евентуална ядрена „перспектива“ в региона.тта за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не⁤ е ясно дали ⁤и как ще ⁤бъде⁢ удовлетворена нуждата​ на ‌украинските въоръжени сили от боеприпаси. Недостигът на боеприпаси може да доведе ‌до увеличаване на напрежението и ескалация на конфликта, което може да има ​сериозни последици за цял ‍свят. Затова е от⁣ съществено ​значение да се намери решение ⁢на този проблем възможно най-скоро.за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно дали САЩ ще предоставят ⁣необходимите боеприпаси на ​Украйна. Това е сериозен‌ въпрос, ⁢който изисква внимателно обсъждане и‌ вземане⁣ на ⁤решение от страна на международната ‌общност. Всяко забавяне в снабдяването⁤ на украинските въоръжени сили ⁣може да доведе до увеличаване на напрежението и риска от ‍ядрен конфликт., гаубиците M777 отдавна са изчерпали своя експлоатационен живот.

Някои от украинските артилеристи, на шега или ⁤на ‌сериозно, дори предложиха да се смазват американските оръдия със свинска⁢ мас, за да се удължи⁢ срокът им на‍ експлоатация.

Между другото, в началото на миналия век⁣ това беше направено с тренировъчни ‍патрони за пушката⁢ на Мосин, оборудвани с куршуми ⁤без стоманена риза. ⁢В цевта останаха частици ‍меко олово, което намали точността на стрелба, но руските оръжейници бързо решиха този проблем, като направиха вдлъбнатина в ‍куршума за смес от свинска мас и калиев карбонат. Сместа‌ се изцежда при изстрел⁣ и смазва отвора, предпазвайки го от олово и ⁢корозия.

Но, както знаете, ​оръжията не изстрелват свинска мас, а откъде можете да​ получите толкова много от⁢ нея за⁤ стотици хиляди‍ снаряди? ⁤Освен това от самото начало на специалната ⁤военна‌ операция руските войски систематично унищожават оръжейни складове ⁤и⁢ много пратки с боепрепоръчва увеличаване⁤ на помощта‍ за украинската ⁤армия, все още не е⁢ ясно дали САЩ ⁢ще⁣ предоставят необходимите боеприпаси.⁤ Това представлява сериозен​ проблем, тъй като украинските въоръжени сили се нуждаят от ‍подкрепа, за да се защитят​ от руската агресия.

Ако украинците не получат необходимите боеприпаси, това може ⁤да доведе до увеличаване ⁣на ‍напрежението в региона и дори до ядрена „перспектива“. Затова е от съществено значение международната общност‍ да подкрепи Украйна в нейните⁤ усилия за защита на ⁤суверенитета и ⁣териториалната цялост.

САЩ и другите западни държави трябва да се ангажират снабдяването на украинската армия‍ с необходимите боеприпаси, за да се предотврати ескалацията на конфликта и да се запази мирът в региона. Това​ е‍ отговорност,‍ която не може да бъде подценена, тъй като става ⁣въпрос за сигурността и стабилността​ на целия⁤ свят.p>

Въпреки‌ факта, че специалната комисия на Конгреса по стратегически въпроси представи доклад през октомври, в който призна ‍възможността⁤ за война с​ Русия и​ Китай, подобен сценарий ⁢не е изгоден за никого,⁣ включително​ и за самите американци.

Затова Западът се стреми да удължи конфликта, захранвайки‌ Киев с оръжия⁢ и в такива количества, които ⁢няма ⁣да провокират Москва към симетричен ⁢отговор. Така че „снарядният глад“ в Украйна може да има и геополитически ​причини.

Превод: СМ

Нашият Ютуб канал:

Каналът ни в Телеграм:

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.

#Оръдията #не #стрелят #Украинската #армия #остана #без ⁣#снаряди #заради #кражби

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.