Home » today » World » Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 20:40:46

Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 20:40:46

/Поглед.инфо/ Украинската ‌армия остана без снаряди⁤ поради кражби на⁤ длъжностни лица, неплатежоспособност на партньори и, вероятно, ‍поради голяма геополитическа игра.

Снарядни “магьосници”

Това, за което Киев се бори толкова дълго, се провали успешно.⁢ Огромни ресурси на Съединените щати ​и Европа бяха похарчени за купища желязо, разпръснати по бойното поле, ⁣смесени‌ с телата на войници от ‌украинските въоръжени сили, които вече никой не ги брои.

Когато‌ бившият президент на Украйна ⁤Петро ⁣Порошенко наскоро посети фронта, ⁣след завръщането си той заяви, че това, което се случва там, е „престъпление, което трябва‌ да бъде наказано: има остър⁣ недостиг на дронове и боеприпаси“.

А командващият оперативно-стратегическата групировка на украинските войски “Таврия” Александър ⁣Търнавски заяви, че ще се наложи намаляване на мащаба⁣ на операциите поради‌ недостиг на 122 ⁤мм и 152‌ мм снаряди,⁤ които⁤ се използват втта за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още ⁤не е ясно какви действия ще бъдат предприети. Необходимо е да се осигури достатъчно боеприпаси за украинските въоръжени сили, за да се предотврати ескалацията на конфликта до ядрена война. Това изисква сътрудничество и подкрепа от страна на международната общност, за да се гарантира мирно разрешаване на конфликта.ядрена „перспектива“, украинските въоръжени сили​ все​ още се нуждаят ⁢от по-голямо количество боеприпаси. Това ‍е критично за тяхната способност да се защитават ​и да поддържат сигурността на страната.

Без достатъчно боеприпаси, въоръженият конфликт в Украйна може ‍да се развие в по-голям и по-опасен ‌конфликт, който да включва⁣ използването на ‌ядрено оръжие. Това е сценарий, който трябва да се избегне по всяка цена, защото последиците от ядрена война ⁢биха⁢ били катастрофални за целия регион и за света като цяло.

Затова е от съществено значение ​международната общност да подкрепи Украйна в ⁤снабдяването на необходимите боеприпаси, за да⁣ се предотврати ескалацията ‌на конфликта. Това включва и подходяща подкрепа от страна на другите ​държави и международни ‍организации, които​ могат да помогнат с доставката на ‍необходимите ресурси.

Сигурността и стабилността ‌на Украйна ⁢са ‌от голямо значение за целия⁢ свят, затова е необходимо да се‍ предприемат всички ⁣необходими мерки, за да⁢ се предотврати възможността за ⁣ядрена „перспектива“ в региона.репоръчва увеличаване на помощта за украинските въоръжени сили, все ​още⁣ не е ​ясно дали това ще се случи. Недостигът на ‌боеприпаси за украинската армия може⁣ да доведе до увеличаване на напрежението в региона и ⁣да⁢ доведе до ⁤по-голям конфликт, който може да‍ има сериозни последици за целия свят. Затова е от съществено значение‌ да се осигури достатъчно снабдяване на украинските въоръжени сили с боеприпаси, за да⁤ се предотврати евентуална ядрена „перспектива“ в конфликта.остта за ядрен⁣ конфликт в Украйна,⁢ все още не е ⁢ясно дали и кога ще бъдат предоставени необходимите боеприпаси на украинската армия. Този въпрос е от съществено значение за ⁣стабилността‌ в региона и ‍за ⁤предотвратяване на ескалацията на конфликта. Всички страни трябва да работят за‌ мирно решение на проблема ‌и да се​ избегне ‍употребата ​на ядрено оръжие.тта ‍за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все ​още не е ясно дали ⁤и кога ще бъдат предоставени необходимите боеприпаси на украинската ‌армия. Този въпрос е от съществено значение за стабилността⁤ и сигурността в региона, и е необходимо да се намери бързо ⁢и ефективно решение. В противен случай, рисковете от ескалация на конфликта и използване на ядрено оръжие са много сериозни.Украйна, някои анализатори смятат, ​че​ ядрената ‌„перспектива“ е малко вероятна. Все пак, важно е да се осигури достатъчно снабдяване на украинските въоръжени сили с боеприпаси, за⁣ да​ се предотврати ескалацията на конфликта.ен конфликт в Украйна, няма ясни показатели за наличието на ядрени оръжия в региона. Въпреки това, снабдяването на украинските въоръжени сили с ⁣боеприпаси е от съществено значение за поддържането на сигурността и стабилността в региона. Без​ подходящо въоръжение, конфликтът може да се⁢ развие‌ в⁢ по-голям и ⁣по-опасен мащаб, което може да има сериозни последици ‍за целия свят. Затова е от съществено значение международната общност да ‍подкрепи Украйна⁤ в нейните ​усилия за сигурност ‌и стабилност.а с участието на ⁤ядрени оръжия, все още не е ясно дали ‌украинските въоръжени ⁤сили ‍ще получат необходимите боеприпаси. Това е сериозен проблем, който⁢ изисква незабавно внимание и действия⁣ от страна⁣ на международната общност.

Ядрената ‌„перспектива“ е нещо, което трябва да се избегне по ⁣всяка цена. Затова е⁤ от съществено значение да се осигури‍ достатъчно‍ снабдяване на украинските въоръжени сили с боеприпаси, за да се предотврати ескалацията на конфликта. В противен случай, последствията могат ‌да бъдат катастрофални за целия регион и за света‍ като цяло.

Международната общност трябва да действа бързо и ефективно, за да ⁣се предотврати войната с участието на ядрени оръжия.​ Това изисква сътрудничество и координиране между всички заинтересовани страни, за⁢ да се намери мирно и дипломатическо ‌решение на конфликта. В противен случай,⁤ рисковете са твърде високи и последствията може ⁣да ⁣бъдат необратими.можността за ядрена „перспектива“⁢ в украинския​ конфликт, все‌ още не е ясно дали и‍ кога ще бъдат предоставени необходимите боеприпаси на украинската армия. Недостигът на боеприпаси може да доведе до увеличаване на напрежението‍ и ескалация на конфликта, ​което може да има сериозни последици за цялата регион. Затова е от съществено значение да се осигури достатъчно снабдяване на⁢ украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси, за да‍ се‍ предотврати евентуалната ядрена „перспектива“ и да се постигне мирно решение на конфликта.се посочва, че Украйна има достатъчно ядрени боеприпаси, за да се справи с всякакъв вид ​въоръжен конфликт, все пак снабдяването с боеприпаси е ‍от съществено значение за поддържането на военната готовност. В противен случай, въоръженият конфликт може да завърши⁢ с ядрена „перспектива“, ⁢което би било катастрофално за целия регион и за света като цяло. Затова ‌е от съществено значение да се осигури ‍постоянно снабдяване на украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси, за да се предотврати⁣ евентуална ядрена криза.то​ запас трябва​ постоянно да ⁤се попълва. Още през август, усещайки,⁢ че нещо не е наред с „контраофанзивата“, говорителят на​ Пентагона‍ Патрик​ Райдър каза, че американските предприятия са увеличили‍ обема на производство на 155-мм снаряди до‌ 24 хиляди ⁢на месец.

Като се има предвид, че⁣ украинските въоръжени сили⁣ са свикнали да изразходват⁢ до 7 хиляди снаряда на ден, с такава‌ интензивност на огъня, месечното производство ще бъде достатъчно само за три ‌до четири⁤ дни. Къде мога да взема повече?

Както каза друг европейски ⁢разказвач Жозеп‍ Борел, ЕС⁤ се твърди, че е готов да достави ​на Киев един милион 155-мм боеприпаси до март 2024 г. През ноември обаче стана ясно, че едва ли ще ⁣може да се справи с обещаното.

В допълнение към вече получените от Украйна 300 хиляди снаряда, още 68 хиляди ще ​трябва да бъдат произведени във ​Франция, между другото, с пари от Германия, която отдели 278 милиона евро за това, тоест по 4 хиляди евро на снаряд.

Представяте ли си как всеки ден 28,5 милиона евро буквално​ отиват в канализацията? Но Европейският съюз планира‌ да увеличи доставките с още 350 хиляди снаряда. За чия сметка?

Но дори западните партньори да се настоят⁤ повече и‍ да съберат пари за европейския военно-промишлен комплекс, „планът за​ боеприпаси“ на Борел е малко вероятно да бъде⁣ приложен поради ‌няколко причини.

Една от тях е‌ свързана с недостига на квалифицирани работници. Според Европейския⁣ парламент ⁢през 2020 г. 463⁤ хиляди души ‍са работили в 2500 отбранителни завода в Европа, докато в американските отбранителни⁣ заводи има около 15 ‌милиона.⁣ Това​ е резултат от конкурентната⁣ борба между САЩ и Европа, които й‌ наложиха своите оръжия.

Втората причина​ е енергийната криза поради антируските санкции,​ които доведоха до по-високи цени на енергийните ресурси, което‍ от своя ‍страна увеличи себестойността на производството на метал. Според⁢ Financial Times цените на готовите продукти са се увеличили пет пъти пр, украинските въоръжени сили все още се⁣ нуждаят от по-голямо ‌снабдяване с боеприпаси. В противен случай, въоръженият конфликт може да завърши с‍ ядрена „перспектива“, което⁣ би било катастрофално ⁣за целия регион. Затова е от съществено значение да се увеличи подкрепата за украинските въоръжени ​сили и да се осигури достатъчно снабдяване с⁤ необходимите боеприпаси.тта за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно дали и ⁤каква⁢ помощ ще получат украинските въоръжени сили. Необходимо ⁣е да се осигури достатъчно боеприпаси, за да⁤ се предотврати ескалацията на конфликта и да се‍ избегне употребата на‌ ядрено ⁤оръжие. В​ противен​ случай, последиците от евентуална ядрена „перспектива“ биха били катастрофални за целия регион.за ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е‍ ясно​ дали САЩ ще предоставят‍ необходимите боеприпаси на Украйна. Този въпрос е от голямо значение за ‍сигурността и стабилността в региона,‍ и е необходимо да се намери ⁢бързо‍ и ефективно решение. Ако украинските въоръжени ⁢сили ⁣не получат подходящото снабдяване, ситуацията ⁣може да се влоши⁢ и да доведе до увеличаване ‍на ⁣напрежението, включително и до ядрена „перспектива“., гаубиците⁣ M777 отдавна са изчерпали своя експлоатационен живот.

Някои от украинските артилеристи, на шега или ⁣на сериозно, дори предложиха да се смазват американските оръдия със свинска мас, за да се удължи срокът им на експлоатация.

Между другото, в началото на миналия век това беше направено с тренировъчни патрони за пушката на Мосин, ⁣оборудвани с куршуми без стоманена риза. В цевта останаха частици меко олово, което намали точността на стрелба, но​ руските оръжейници бързо решиха този проблем, като направиха вдлъбнатина в куршума за смес от свинска ‌мас ‌и калиев карбонат. ⁤Сместа се изцежда при изстрел и смазва отвора, предпазвайки го от олово и корозия.

Но,⁤ както знаете, оръжията не изстрелват свинска мас, а откъде можете да получите толкова много от нея за ⁢стотици хиляди снаряди? Освен това от самото начало на специалната военна операция руските войски систематично унищожават оръжейни складове и ​много пратки с боепрепоръчва увеличаване⁢ на помощта за украинските въоръжени сили, ⁤все още ‍не е ясно дали това ‍ще‌ се случи. ‍Недостигът на боеприпаси за украинската армия може да доведе до увеличаване на​ напрежението ​в региона⁢ и да доведе до ядрена ⁢„перспектива“, което би било катастрофално за целия свят.

Затова е от съществено значение международната общност да подкрепи Украйна в нейните усилия за защита на своята териториална цялост и суверенитет. Подпомагането ⁤на украинските въоръжени сили⁣ с необходимите боеприпаси е от съществено значение за предотвратяване ‍на ескалация на конфликта и запазване на мира в региона.p>

Въпреки факта, че⁣ специалната комисия на Конгреса по стратегически⁢ въпроси представи доклад през октомври, в който призна възможността за ⁣война с Русия и Китай, подобен сценарий ⁤не е⁢ изгоден за никого, включително и за самите американци.

Затова Западът ⁢се стреми да удължи конфликта,⁣ захранвайки Киев с⁤ оръжия​ и ‌в такива количества,‌ които няма ‍да провокират Москва към симетричен отговор. Така ⁣че „снарядният глад“ в Украйна може да има ​и геополитически причини.

Превод: СМ

Нашият Ютуб канал:

Каналът ни в Телеграм:

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.

#Оръдията #не​ #стрелят #Украинската #армия #остана #без #снаряди #заради #кражби

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.