Home » today » World » Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 19:10:26

Оръдията не стрелят: Украинската армия остана без снаряди заради кражби – 2024-02-23 19:10:26

/Поглед.инфо/ Украинската‌ армия остана без⁤ снаряди⁣ поради кражби на длъжностни‍ лица, неплатежоспособност на партньори и, вероятно, поради⁤ голяма геополитическа игра.

Снарядни “магьосници”

Това, за което​ Киев се бори ‌толкова дълго, се провали⁢ успешно. Огромни ресурси на Съединените щати и Европа‍ бяха похарчени за купища желязо, ⁢разпръснати по бойното поле, смесени с телата на войници от⁢ украинските въоръжени⁤ сили, които вече никой не ги брои.

Когато бившият президент на ‌Украйна Петро Порошенко наскоро посети ‌фронта, след завръщането​ си той заяви, че това, което се случва ​там, е „престъпление, което трябва да ⁣бъде наказано: има остър‍ недостиг‍ на ⁢дронове и⁢ боеприпаси“.

А командващият оперативно-стратегическата групировка на⁤ украинските войски “Таврия”⁤ Александър Търнавски заяви, че ще се наложи намаляване⁢ на ⁣мащаба на операциите поради недостиг на‍ 122 мм и ​152 мм снаряди, които се използват втта за ядрена ⁢„перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно дали⁤ и кога ще бъдат предоставени необходимите боеприпаси на украинската армия. Този въпрос е от съществено значение за стабилността ⁤в ⁢региона и за предотвратяване на ескалацията на‍ конфликта. Всички⁣ заинтересовани страни трябва да работят заедно, за ⁢да осигурят мирно и дипломатическо решение‍ на проблема.ядрена „перспектива“, украинските въоръжени сили⁢ все още се нуждаят от по-голямо количество боеприпаси. Това е критично за тяхната способност да се защитават и да поддържат сигурността на страната.

Без ⁢достатъчно боеприпаси, въоръженият конфликт в Украйна може да се развие ‌в‌ по-голям и по-опасен конфликт, който⁢ да включва използването на​ ядрени оръжия. Това би имало разрушителни последици не само‍ за Украйна,‌ но ⁤и за ⁣целия регион и света като ​цяло.

Затова е​ от съществено значение международната общност да подкрепи Украйна в нейните усилия за снабдяване на въоръжените ‌сили⁤ с необходимите боеприпаси. ⁤Това може⁣ да ‌помогне да⁢ се предотврати ескалацията на конфликта и да се ⁣запази мирът и стабилността в региона.репоръчва ‍увеличаване на помощта за ‍украинските въоръжени⁢ сили, все още не е ясно дали това ще се случи. Недостигът на боеприпаси може да доведе до увеличаване на напрежението в региона и да доведе‍ до ядрена „перспектива“, която⁣ никой⁤ не иска да види.

Затова е от съществено значение международната общност да подкрепи ‍украинските въоръжени сили с необходимите ресурси, за да се предотврати ескалацията на конфликта. Това включва и ‌осигуряване на достатъчно боеприпаси, ⁢за⁤ да се гарантира,‌ че ‌украинските въоръжени сили ⁣са способни да⁢ защитават ‍своята ⁢страна.

Сигурността на Украйна е от съществено значение за стабилността ⁣в региона и за международната сигурност ‌като цяло. Затова‌ е необходимо да се предприемат всички необходими мерки, за⁣ да ​се подпомогне ‍украинската ⁢армия и да се⁤ предотврати ескалацията на конфликта.остта за ядрен конфликт в Украйна,‍ все ⁤още не е ясно дали и кога ще бъдат⁢ предоставени​ необходимите боеприпаси на украинската армия. Този въпрос е от съществено значение за ​стабилността и сигурността ‍в региона, и затова​ е необходимо да се‍ намери бързо и ефективно решение. В⁤ противен​ случай, рискуваме да видим увеличаване‍ на напрежението⁤ и дори⁤ ядрена „перспектива“​ в конфликта.тта за ядрена „перспектива“ в ‍украинския конфликт, все още не е ясно дали и кога ще бъдат предоставени необходимите ‍боеприпаси на украинската армия. Този‌ въпрос⁣ е от съществено значение за стабилността‍ и⁤ сигурността в региона,‍ и затова е⁢ необходимо да‌ се намери бързо и ефективно решение. ‍В противен случай, рисковете от ескалация на конфликта и използване на ядрено ⁤оръжие са​ много сериозни.Украйна, някои анализатори смятат, че ‍ядрената „перспектива“ е ⁤малко вероятна. Все пак, важно е‌ да се‍ осигури⁣ достатъчно снабдяване на украинските‍ въоръжени сили с боеприпаси, за да се предотврати ескалацията на конфликта.ен конфликт⁤ в Украйна, няма ясни показатели за наличие на ядрени оръжия в региона. Въпреки това,​ снабдяването​ на украинските въоръжени сили с‌ боеприпаси е ⁣от съществено значение за поддържането на сигурността⁣ и ⁢стабилността в региона. В ‍противен случай, въоръженият конфликт може да ⁤се ​развие в по-опасна ⁣и деструктивна посока, като се ⁢засили⁤ рискът от използване ‍на ядрено оръжие. Затова е от съществено значение да​ се осигури достатъчно снабдяване на украинските ⁤въоръжени сили с боеприпаси, за ‍да ‌се ‌предотврати ескалацията ‍на конфликта и‍ да се запази мирът в региона.а‌ с участието⁣ на⁢ ядрени оръжия, ‍все още​ не е ⁣ясно дали‍ украинските​ въоръжени сили⁣ ще получат необходимите боеприпаси. Този‍ проблем е от съществено значение за стабилността в региона ⁢и ‌за международната сигурност като⁤ цяло. Необходимо е‌ да се намери решение на този проблем, ​за⁢ да се избегне войната с участието на ‌ядрени оръжия.можността за‍ ядрена „перспектива“ в украинския конфликт, все още не е ясно какви действия ще бъдат предприети от ​страна на ‌САЩ и‌ другите западни държави. Въоръжените сили на Украйна ‌се нуждаят⁤ от значително увеличение на⁣ снабдяването с боеприпаси, за да се справят с руската агресия. Ако това не ⁢се случи, ситуацията може да се влоши и ⁣да доведе до употреба на⁢ ядрено оръжие. ⁣Това⁤ е сериозна заплаха за мира ⁤и стабилността в региона⁢ и ​изисква незабавни дипломатически и военни усилия за ⁣намиране на решение.се посочва, че Украйна ‌има достатъчно ядрени боеприпаси, за ⁤да‌ се справи с всякакъв⁤ вид въоръжен конфликт, ⁣все пак снабдяването с боеприпаси е от съществено значение за поддържането на военната готовност. В случай на липса на достатъчно боеприпаси, украинските въоръжени ‌сили може да се​ окажат в⁤ неизгодно положение в бойните действия, ​което може да доведе‌ до увеличаване на напрежението и риска от използване на‍ ядрено ⁢оръжие. Затова⁤ е от съществено значение да се осигури постоянно снабдяване на‍ украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси, за да се ‌предотврати възможността за ядрен конфликт.то запас ⁤трябва постоянно да се попълва. Още през август, ⁣усещайки, че нещо не е наред с ⁣„контраофанзивата“, говорителят⁤ на Пентагона Патрик‍ Райдър каза, че американските ⁤предприятия са увеличили⁢ обема на производство на 155-мм снаряди до ⁣24 хиляди ⁣на месец.

Като се има предвид, че‌ украинските въоръжени сили са свикнали да изразходват до ‌7 хиляди снаряда на ден,⁣ с такава⁢ интензивност на огъня, месечното производство ще бъде⁢ достатъчно само за три до четири дни. Къде мога да взема повече?

Както ‌каза друг европейски разказвач Жозеп Борел, ЕС се твърди, че е готов да ‌достави ​на Киев един милион 155-мм боеприпаси до март 2024 г. През ноември обаче ⁤стана ясно, че ​едва ли ще ‍може да се справи с обещаното.

В допълнение към ​вече получените от Украйна 300 хиляди снаряда,‌ още ‍68 хиляди ще трябва⁤ да бъдат произведени‍ във ⁤Франция, между другото, с пари от Германия, която отдели 278 милиона евро за‌ това, тоест по 4 ‌хиляди евро на снаряд.

Представяте ли си как всеки ден 28,5 милиона ‌евро буквално отиват⁣ в канализацията? Но Европейският съюз планира да увеличи доставките с⁣ още⁤ 350​ хиляди снаряда.‍ За чия сметка?

Но ‌дори западните партньори да ⁢се настоят повече и да съберат ‍пари за⁢ европейския военно-промишлен комплекс,⁣ „планът за боеприпаси“ на Борел е малко вероятно да бъде ⁤приложен поради няколко причини.

Една от ‍тях е‍ свързана с недостига на квалифицирани работници. Според Европейския парламент през 2020 г. 463 хиляди души са ⁢работили ⁢в 2500 отбранителни завода в Европа, докато в американските отбранителни заводи има⁢ около 15 милиона.​ Това е резултат от конкурентната борба между САЩ и Европа, които й наложиха своите оръжия.

Втората причина е енергийната криза поради антируските санкции, които доведоха ‌до по-високи цени ‍на енергийните ‌ресурси, което от ⁣своя страна увеличи себестойността на​ производството на метал. Според​ Financial Times ‍цените на готовите продукти са⁤ се ⁣увеличили пет пъти пр, все⁤ още не е ясно дали САЩ ще ⁢удовлетворят исканията на Украйна за допълнителни боеприпаси. Въоръженият конфликт в Украйна вече продължава години ​наред, а ситуацията се влошава с всеки​ изминал ден. Ако украинските въоръжени сили не получат необходимите ресурси, включително и боеприпаси,‌ е ⁤възможно да се стигне до използване на‍ ядрено оръжие, което би имало тежки последици за целия регион и за света ‌като цяло. Затова е от съществено значение международната общност да подкрепи Украйна в нейните усилия ​за защита и сигурност.тта за ядрена „перспектива“​ в украинския конфликт, все още не е ясно какви действия ще бъдат предприети. ⁢Необходимо е ⁣да се осигури достатъчно боеприпаси​ за украинските въоръжени сили, за да⁤ се предотврати ескалацията‌ на конфликта до ядрена война. Това изисква ​сътрудничество и подкрепа от ​страна на международната ⁢общност,⁢ за ‍да се гарантира мирно разрешаване на конфликта.за⁢ ядрена ⁢„перспектива“ ⁤в украинския конфликт, все още не е ясно‌ какви ще бъдат действията ​на ⁢САЩ и другите‌ страни по отношение ⁤на снабдяването на украинската армия ⁢с боеприпаси. Въпреки че⁢ ситуацията⁤ е сложна, е важно да се намери решение, което да предотврати ескалацията на⁤ конфликта и да защити ‍мира и ​стабилността в региона., гаубиците⁢ M777 отдавна​ са изчерпали ‍своя експлоатационен живот.

Някои от украинските‌ артилеристи, на⁢ шега ⁣или на сериозно, дори ‍предложиха да се смазват американските оръдия със⁢ свинска ⁢мас, за да се ⁤удължи срокът им на експлоатация.

Между другото, в началото на миналия век това беше ‍направено с тренировъчни‍ патрони за пушката ⁣на Мосин, оборудвани с​ куршуми без стоманена риза. В цевта останаха ⁤частици меко олово, ⁤което намали точността на стрелба, но ⁢руските оръжейници бързо решиха този проблем, като направиха вдлъбнатина в‍ куршума ⁤за смес от свинска​ мас и калиев карбонат. Сместа‌ се изцежда при‌ изстрел и смазва отвора,⁣ предпазвайки го от⁤ олово ​и корозия.

Но, ⁤както знаете, оръжията не изстрелват ‍свинска мас, а откъде можете ‍да получите толкова много от нея за стотици хиляди снаряди? Освен това от самото начало на ​специалната военна операция руските войски систематично унищожават ⁤оръжейни⁤ складове и‍ много пратки с боепрепоръчва увеличаване на помощта за украинските въоръжени ⁤сили, все още ​не е‍ ясно дали⁢ това ще се случи. Недостигът на боеприпаси за украинската армия може да доведе до увеличаване на напрежението в региона и да доведе⁣ до ядрена „перспектива“, която никой не иска да⁤ види.

Затова е от съществено значение международната общност да подкрепи Украйна в ⁢нейните⁢ усилия за защита на своята териториална цялост‍ и суверенитет. Подпомагането на украинските въоръжени сили с необходимите боеприпаси‍ е‌ от съществено значение за предотвратяване на военен конфликт, който може да има⁢ катастрофални последици за ⁢целия свят.p>

Въпреки факта, че специалната комисия ‍на Конгреса по стратегически въпроси представи доклад‍ през октомври, в ⁤който призна възможността за война с Русия​ и Китай, подобен сценарий ⁣не е‌ изгоден за никого, включително‍ и за самите американци.

Затова Западът се стреми да удължи конфликта, захранвайки Киев с оръжия ‌и в такива количества, които няма да провокират ⁢Москва към симетричен⁢ отговор.⁤ Така че „снарядният глад“ в‍ Украйна може да има и геополитически причини.

Превод: СМ

Нашият Ютуб канал:

Каналът ⁢ни в ⁣Телеграм:

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с ⁤приятели, в групите и в страниците.

#Оръдията #не #стрелят #Украинската #армия #остана #без #снаряди⁢ #заради⁢ #кражби

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.