Home » today » World » Дневният ред от живота на народа го няма в новото Народно Събрание – 2024-04-25 11:46:31

Дневният ред от живота на народа го няма в новото Народно Събрание – 2024-04-25 11:46:31

ртията ГЕРБ, когато не ‍успяха да формират⁣ правителство след изборите през април.

Следователно, новоизбраните депутати трябва да се съсредоточат върху интересите на народа и да се откажат от подкрепата на БСП, дори⁢ и да означава загуба на тлъстите ‌заплати. Само по този начин ще могат да допринесат за⁤ радикална промяна на ⁢социално-икономическото статукво и за‍ постигане на народно благоденствие. Личните интереси трябва да бъдат‍ подчинени на общите интереси на обществото.

БСП трябва да осъзнае, че предлагането на свое правителство с толкова малко ​депутати е несериозно ‌и неотговорно. Партията трябва да се съсредоточи върху ⁣реформите, които⁢ са необходими за развитието на страната,‍ вместо да се опитва да задържа властта​ на всяка цена.⁢ Само ⁣по този начин България ще може да се‍ развие​ и да⁢ постигне напредък.о неравенство, огромен лукс за ‌богатите и огромна нищета за ​наетите работещи лица. ⁤Българското обществото е дълбоко‌ разделено не толкова ⁤по харесвани партии, ​а най-вече социално-икономически.

В най-общ ⁤план на последните избори, както и на предишните, в крайно бедна България, с огромна ‍нищетата и недоимъкът ⁢за милиони хора, с ​работещи бедни, изключителна победа имат крайно десните политически партии, защитаващи‍ безогледно ⁣интересите на капитала (бизнеса, работодателите).‌ Най-голямото неравенство в Европа между малкия брой богати и огромния брой бедни,‌ живеещи под⁣ жизнения минимум достигна 8.0 (при 5.2 за ЕС) е в‌ България.

По същество интересите на хората на наемния труд не са представени в новото Народно събрание. Няма кой да представлява, изразява, отстоява и защитава⁢ техните интереси. Незначителен е броят на​ депутатите ​от т.нар. „лявото​ обединение“. Освен⁣ това в техният малък брой са включени представители на либерализма и на социаллиберализма (дейците на АБВ, Ат. Костадинов, Др. Стойнев, К. Нинова и др.), дори капиталисти (П. Кънев, Г. Кадиев, Гуцанов, синчето на ​най-големия богаташ на Търновска област – Божанков и др.).⁢ Сред депутатите на Коалиция за България доминират хората без ⁢идейна и политическа ориентираност към ⁣демократичния социализъм, хора които стоят на позициите на интересите ‌на капитала, на⁢ бизнеса. В​ лявото политическо пространство ‌ръководствата на партиите са ясно дясно ориентирани, с неолиберална​ и социаллиберална идейна, икономическа и политическа нагласа.

Включените⁣ в ‌Народното събрание шест партии ⁢и коалиции ⁢са крайни евроатлантици, някои от тях ​дори предлагащи ⁣заличаването на България и претопяването ѝ в общия европейски казан.

Общо политическото пространство в България, особено‌ дясното и патриотичното са безкрайно раздробени. Между отделните десни партии няма единство в приоритетите за управление‌ на страната, има прекалено високи личностни амбиции и дори партиен⁤ авторитаризъм. В тях няма ‍дори елементарно желание за сътрудничество, дори за диалог и обикновен разговор. Конфронтацията в Народното събрание е ⁤пълна. Тя е не⁤ само насочена срещу ‍ГЕРБ и⁤ ДПС, но и ⁤срещу БСП, дори ‌между самите ⁣т.нар. протестни ​партии. Партии на протеста⁤ (ИТН, ДБ,⁤ ИСМВ), ⁤както​ и партиите на статуквото (ГЕРБ и ДПС) са единни в само едно – в ‌защита⁢ на интересите на богатите, на бизнеса, против интересите на ‌хората на наемния труд, в колониалното национално ‌унизително ​преклонение пред ‍Брюксел и подценяване на българските национални интереси. Да си спомним неистовите‌ усилия на Буквоедката от⁤ ИТН (вероятно ‍инициирана от Н. Василев) и Ментата от ДПС, ⁢подкрепени‍ от ДБ⁢ да не⁢ допуснат в 45 –тото Народно събрание преизчисляване на пенсиите.

В навечерието ‌на повторните избори всички‍ говореха за народа и от името на народа – и десни, националисти ​и леви. След изборите ⁣вече мантрата е оправдателна – „така ни е подредил народа“. „Народът не​ иска нови ‍избори“. Народът! А кой народ? А коя ⁣част на ‍народа? В новото Народно събрание отново ⁣са включени‍ демолатрите (хора, възхваляващи народа, ⁤говорещи за народа и ⁣от името на народа, но ​всъщност ⁢без да му обръщат внимание).​ От екраните, страниците на ⁣вестниците и в интернет се лееше безкрайна демагогия, див популизъм. Почти всички говорят за промяна, за⁣ преодоляване на статуквото. Основните сили‌ на политическото българско статукво са за ​запазване⁤ на сегашната неолиберална система, само че фризирана и с ⁣нови лица – без Борисов,⁣ Гешев, Доган и Пеевски, без техните хора ​в съдебната система. По същество, това, което ‍се предлага е извечното, определено още от‍ проф. Др. Драганов – „Стани⁤ Да ​Седна“ (СДС).

Между двата ‌тура (4 април и 11 юли) голяма част от активните ⁣на минали избори гласоподаватели ⁤се отказаха да гласуват за фалшивата промяна, за ⁣скритата подкрепа ⁤на статуквото. правдано, ⁤ако ‍БСП искаше ​да запази властта за​ всяка цена, но не и ако истински се грижи за благоденствието на народа. В⁣ този случай, новоизбраните депутати трябва да се съсредоточат върху постигането на истински промени в социално-икономическото положение на страната, дори и⁢ да ​останат без тлъсти заплати. Те трябва да демонстрират своя ангажимент към обществото и да се⁢ борят​ за неговите интереси,‌ вместо да се стремят към⁣ лични печалби. В ‌крайна сметка, истинската ценност за един депутат трябва да бъде служенето на народа, а не личните⁤ му интереси.то ​от избирателите) неолиберална социално-икономическа ⁣политика довела до ‌огромната бедност и принудителна⁢ трудова емиграция от страната,‍ до огромно ⁣неравенство ⁣в страната. Напредъкът на⁣ ДБ ​се⁢ дължи предимно⁣ на политико-избирателната технология, използвана от тях чрез използване на интернет, ‍с което в по-значима степен успяха да приобщят нови избиратели ⁣от средата на⁣ експертите, специалистите и младите хора.

След повторните избори най-после лъсна, макар и⁢ късно, крайно неолибералната същност​ на партията ИТН, възприела подход, който е продължение‌ на действащия в​ момента неолиберален модел. Те се ‌оказаха последователи на политическия курс на ДПС, ГЕРБ и НДСВ.

Недъзите на досегашното неолиберално статукво, ⁣на капитализма, в България и ⁣в Европа са много. Има ​четири аспекта,‌ които заслужават повече внимание.

Първият аспект ⁤е цената ‍на труда, ​размера на трудовото възнаграждение на производителите на новото богатство ⁣ на фирмите. У нас ‌сега алчният ​български бизнес е ‌готов не да ⁢повиши цената на труда и да ⁢намали своя​ разкош, а ⁤ако⁢ може наетите на трудов договор (или в сивата икономика) да не получават​ нищо или нещо съвсем мизерно, ⁤колкото да ​се каже, ​че работодателят им плаща нещо, че има работни⁤ места и заетост. Няма богата страна в Европа с мизерни трудови възнаграждения, каквито са ⁣тези в България. Ето това несправедливо разпределение на новопроизведеното богатство‌ не се решава само с леко повишаване на минималната заплата. Ако собствениците на фирми плащат по-високи заплати и​ за да не им намалеят печалбите, те ще имат ‍стимул да правят нововъведения и да модернизират производството.

Вторият аспект ‍на българското неолиберално статукво е размерът на ‌държавната собственост. Сега официалната българска статистика и‌ БНБ нарочно не дава данни ‌за това ‌положение в България. По оценка на редица експерти делът⁢ на държавната собственост ‍в България⁤ в произведения БВП​ е около 8%⁤ и него Николай Василев ‌и жълтурковците,‍ присламчили се към партия И Тъй Нататък‌ (ИТН) искат той‌ да се‌ намали, по⁤ същество да се сведе до нула. А това означава​ по-нататъшно намаляване на приходите в държавния бюджет. Ако българският бизнес плаща 10% корпоративен данък и 5%​ данък ⁤дивидент, то държавните ⁣фирми ⁢правят отчисления в държавния бюджет в размер в различните години от 70 до 80%. Няма в ЕС богата държава, в която държавната собственост да е под 25-30%, в повечето страни ​е ⁣около 40%, а в Швеция и ‌дори над 50%.⁤ Е, Швеция бедна държава ли ⁤е? И никой от участващите в парламентарните избори ‌и ⁤влезли в Народното събрание депутати‌ не ⁢предлага увеличаване на държавната собственост чрез инвестиции и/или чрез обратно ​изкупуване. Най-би прилягало подобна ⁣позиция‍ по този въпрос ‌да има БСП, но явно Нинова не ⁢ги ⁣разбира тези⁢ неща, а сивият кардинал (Дългият инкасатор) ​на БСП е⁣ неолиберал.

и би‍ довело‌ до още по-голямо разочарование и​ недоволство сред гражданите.⁣

Новоизбраните ​депутати трябва да се съсредоточат върху интересите на народа и да⁣ се борят за ​постигане на икономическо ⁣и социално благосъстояние за всички граждани, вместо да се стремят към лични печалби и⁣ заплати. Политическите партии трябва да служат⁤ на обществото, а не на ⁤себе си.

Следователно, новоизбраните депутати трябва да се откажат от подкрепата на БСП и⁤ да ​се борят за радикална промяна на социално-икономическото статукво в ⁤страната, вместо да се⁢ подчиняват на интересите на партийното ръководство. Само ⁢по⁤ този⁣ начин ще могат да ‌служат на истинските интереси на народа и​ да допринесат⁣ за по-добро бъдеще за всички граждани.те вериги‌ и множество⁤ други български и чуждестранни фирми, ако не са ⁣укрили ​част от ​приходите,⁣ ако не са в ‍сивата икономика, плащат значително по-малко – 10%. Николай ⁢Василев и икономистите на ИТН​ предлагат да⁤ се разтвори още ножицата и да се намали корпоративния данък на 9%, да‌ отпадне данъка върху лихвите и ‍т.н. А това означава още по-голяма бедност на⁤ българското⁣ население.

И едно сравнение. По данни на Блумбърг за 2020‌ г. основният ⁢размер на корпоративните данъци е както ⁤следва: Франция с 32%; Португалия с 30%; Австрия, Белгия, Нидерландия и ⁢Испания с 25%; Гърция и⁢ Италия с 24%; Дания и Норвегия с 22%; Финландия,‍ Естония ⁤и Латвия по 20%; Чехия и Полша⁤ по 19%; Румъния 16% и Литва 15%. При данъка върху ​дивидента в повечето европейски⁣ страни ставката ⁤е ⁤между 15 и 20%. ​Е, и България трябва да върви против‌ общата световна тенденция ли?

В предизборните срещи, разговори, дискусии (доколкото ги имаше) нито​ една от парламентарно представените партии не постави въпроса за⁣ повишаване на корпоративния данък, поне на 15%, ‍колкото вече от‌ година време предлагат професионалните​ съюзи. И това става по време, когато Г-7 предложи за най-крупните ТНК⁢ корпоративният данък⁣ да е минимално 15%, а‍ Г-20 препоръча за всички стани‌ в⁣ света корпоративният данък да е не ‍по-малко от 15%. В същото ⁢това време чрез телевизионните камери Председателят на БСП пред бизнеса се произнесе категорично против увеличаването на корпоративния данък ⁣в България: „Заблуда, е че искаме увеличаване на корпоративния данък“. С това тя се нареди в‍ редиците на ​защитниците на интересите‍ на бизнеса, на богатството на богатите⁢ (характерно за десните партии), а не на​ интересите на хората на труда (характерно за левите партии). Ръководството на БСП не ⁤е запознато⁢ с твърдението на‍ немарксиста Томас Джеферсън: „Общата тенденция на богатите е да преследват ⁣бедните“. И никоя от ​парламентарно представените партии в своите многобройни речи, постове във Фейсбук и др. не постави въпроса за унизителното ​за работещите хора герберастко ⁤изменение на⁢ Кодекса ​на труда за повишаване на часовете за⁤ извънреден труд, т.е. работната седмица ⁤стана не петдневна, а ‌шестдневна.

Общо сега‍ в България чрез държавния бюджет се преразпределя около⁣ 37-38% от произведения БВП. Крайно⁢ десните⁢ неолиберали в България искат той⁣ да е⁣ доста ​по-нисък. Такива ⁢идеи проповядват определени ⁤кръгове в⁤ ДПС (Ментата), ‌ГЕРБ (Дянков, Ананиев и др.), ДБ (Г.‍ Ганев)‌ и ИТН ‌(Пл. Данаилов, Л. Дацов, Н. ⁣Василев). Това​ бе ‍любимата теза на един бивш приближен до Борисов, Пеевски и Доган министър. На такива⁣ позиции ​са и ‌част от предложените от Трифонов министри в неговия първоначален ⁣кабинет. ​Привържениците на ‍тази теза предлагат намаляване на отделни​ ставки на ⁤ДДС,‍ но​ по опита‌ на ресторантьорите това няма да доведе до⁤ намаляване на ​цените, а ще повиши печалбата на фирмите и ще ​намали приходите в държавния бюджет.

За‍ да се ⁤решат успешно кардиналните проблеми ​на борбата с ⁣бедността⁤ и повишаване на​ доходите на работещите⁣ и на пенсиите следва: да се преструктурира⁤ данъчната система‌ с въвеждане прогресивно данъчно облагане и въвеждане на необлагаем минимум за физическите лица, а и с повишаване на ставката на​ корпоративния данък, поне колкото е в Румъния, ⁢Чехия, Естония и ‍въвеждане на нови данъци за разкоша, лукса и ⁣т.н. на богатите.

Ниският корпоративен данък в България, в която доминират чуждестранните капитали във финансовата сфера,⁢ застраховането, търговията и т.н. води до износ на ‌национален доход.⁣ Да вземем банковия сектор, в ‌който делът на чуждестранният капитал е много голям – над 70%. През годината за ок. 1 200 млн. лв. ‌печалба⁤ на чуждестранните банки е ​платен данък 120 млн. лв. Ако корпоративният данък в България ⁢е 20% те‌ биха платили още 120 млн. лв. или 240 млн. лв.⁤ в държавната хазна. Една чуждестранна фирма в България ежегодно печели⁣ от 1100-1200 млн. лв. Тя по същия ​начин изнася в​ чужбина ок. ⁣120 млн. повече. Такива примери в‌ страната има много.⁣ Но‌ експертите икономисти и политиците не ‌говорят никога за този аспект.

В предизборната обстановка нито един от лидерите на парламентарно ​представените партии не повдигна въпроса за ширещата се огромна спекула,​ която ‌изсмуква мизерните доходи на огромната​ част от българския ​народ.‍ Дори по време⁣ на пандемията преобладаващата част от аптекарите и доставчиците на лекарства ​рязко и необосновано повишиха цените,⁢ като цената на един PSR⁣ тест достигна до 200 лева. Масово се създават изкуствени дефицити и рязко се покачват цените не само на селскостопанските⁣ изделия. Поради​ това в условията на пандемията бедните станаха още по-бедни. Неолибералната политика е поставила табу дори за ⁤споменаване на думата „спекула“ и за някакво регулиране на цените най-вече на основните ⁢животоподдържащи и животоспасяващи стоки. Алчността на бизнеса за пари няма ⁣хуманни задръжки.

Следователно, ‍ социално-икономическата структура на обществото и провежданата политика е неадекватна ‍на потребностите и интересите‍ на ⁢хората ⁣на наемния ​труд. Техният дневен ред в живота е друг. Тя е адекватна на печалбарските интереси на бизнеса. Но структурата на икономиката и‍ преразпределението на произведения БВП са въпроси с предимство на политиката, на държавни решения, но и на адекватни действия на‍ властите в​ страната. Тъй наречените „партии на⁣ протеста“ ​са за запазване на крайната неолиберална социално-икономическа ​система, но са само против някои от действията на изпълнителната и най-вече на съдебната власт, ‌против ​определена олигархическо-мафиотска (мутренска) групировка.

Четвъртият аспект ‌е борбата с корупцията и ‍мафията. Това е много модерна тема за парламентарно представените партии. ⁤Много модерна в​ техните ⁣уста, както ​и в посланията на БСП, е тази борба с корупцията. Тя има изключителна морална, а‍ и материална стойност, тя е проява на борбата за справедливост и‍ равенство пред закона. Но тя е в полза предимно на бизнеса и то най-вече на едрия бизнес. ‍Баба Гицка от⁤ Долно ​Нанагорнище не може да подкупи прокурор, съдия,‍ министър, държавен ⁢служител. Безработният ⁢Иван или работещият беден Стоян също няма⁤ финансов⁤ ресурс ⁣да подкупи ‌когото и да било. Много често държавните служители са подложени на огромен натиск, ⁤заплахи, дори‌ насилие от⁣ различни⁢ бизнес кръгове или отделни фирми,​ да дават разрешения ⁢или да извършват действия, които са против законите и наредбите. ‌Богатите могат да дават пари за да ⁢корумпират служители в свой интерес. Сега и то предимно Демократична България, наследниците ⁢на старата градска буржоазия и чорбаджийте, избягват да говорят за отговорността на ​корумпиращите, а само и то предимно за вината на корумпираните. Да си спомним номера с Иванчева. ​Бедняк ли се опитва ‌да я корумпира‍ и бедняк ли ѝ погоди номера и я дискредитира?

. Т.нар. политически „експерти“, „наблюдатели“,‌ „коментатори“ и т.н. по ⁣същество не виждат или нарочно не разкриват⁤ главното и основното⁤ – социално-икономическата промяна. Не политическите технологии,​ политическите образи и⁤ политическата тактика‍ са основополагащи. Те са важни, те влияят, но те не са определящите за промяната. Тя трябва да съдържа отказ от редица ​основни положения на крайния неолиберализъм за държавната собственост, концесиите, данъците и преразпределението, наложени от неолиберализма и предлагане на нови по своята същност политики, присъщи на демократичния социализъм.

Промяна, а не ⁢подмяна.⁣ Голяма⁤ част от младите неопитни политически граждани на България⁣ не направиха разлика между промяна на⁣ системата и подмяна на управляващите системата. Гласуваха за⁤ ИТН, което ⁤за жалост се оказа някакво продължение ‍(И Тъй Нататък) ‍на ГЕРБ+ДПС, на политиката за поддържане на неолибералното статукво. Ясно и просто, ‍гласуваш за ИТН, получаваш ГЕРБ в⁣ микс с ‍ДПС.

Пред нас‌ са бляснали лицата ‌на десните партии, окъпани от мантрата за все по-голяма​ печалба ‍на бизнеса, на озъбения жесток бизнес. И ний вървим нататък и няма край ултралиберализма. Той​ ясно⁢ ни бе представен на 16 юли 2021 г. от бившето юпи – Николай ‌Василев, сега⁤ икономическо гуру на мултимилионера от Учин дол. Неолиберализъм без край И Тъй‌ Нататък (ИТН). БСП, ако е истинска⁢ лява партия, не трябва под никаква форма ⁣да ​подкрепи уродливите неолиберални и⁢ монетаристки идеи на новото правителство, което ще предложи партията⁣ ИТН, представяща се за протестна партия. Протестните партии могат да бъдат определени през народната ​мъдрост: преоблякъл се Илия (неолиберализма)​ и като се погледнал⁢ –⁢ пак в тия (същата ‌ултралиберална политика).

Не⁤ бива да се заблуждаваме – т.нар. протестни⁤ партии са партии продължители на социално-икономическото неолиберално ‍статукво, но утвърждавано по друг начин и с други лица. Ако БСП⁢ иска да ‍продължи да я наричат партия на статуквото⁤ – може да подкрепи подобно правителство, независимо дали е на ГЕРБ, на⁢ ДПС, на ИТН, на ДБ поотделно ‌или съвкупно. Всички⁢ те са ултрадесни партии, представители на бесния неолиберален бизнес. Да, депутатите на БСП ако не подкрепят това​ правителство, ще е полезно за хората на труда и ⁢на бедните, ⁣в интерес на⁢ БСП. Но ‍има ‍дилема – при отказ ⁤от ​подкрепа новоизбраните депутати ще си загубят тлъстите заплати. Сега дилемата кое ⁢за тях ⁢е по-ценно – личното (заплатите) или радикална промяна на социално-икономическото статукво за постигане на⁤ народно благоденствие. Оправданието, че народът е⁢ уморен от избори, ⁢е ‌само оправдание за личностните печалбарски интереси на голяма част от българските‌ депутати. Самата БСП с 36 депутати е престъпление да предлага свое правителство. Това​ решение на ръкпринцип, то поне по практика, са част от ⁣този бизнес.⁢ Но това⁢ не означава, че протестните партии са по-добри ‍или по-чисти. Те са‌ част от същата система,‍ която‍ поддържа неолибералната икономика⁣ и социална политика.

⁣ Затова, вместо да се ​делим⁤ на “нас” и “тях”, на “добри” и “лоши”, трябва да ⁣се обединим в борбата ⁣срещу неолиберализма и за по-справедливо ⁣общество. Трябва да⁤ се ⁢борим за икономика, която работи за всички, за социална политика, която гарантира равенство и ​справедливост за всички⁤ граждани. Това е единственият начин да постигнем ‍промени и да създадем по-добро бъдеще за всички нас.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.