Home » today » World » Глупост и престъпление – Поглед Инфо – 2024-02-25 04:04:15

Глупост и престъпление – Поглед Инфо – 2024-02-25 04:04:15

/Поглед.инфо/ ‍Излезе новина в медиите, че пет стола от народното събрани ⁤с евроатлантическа ​дамаска са пожелали на всяка държавна сграда, от парламента през‌ болниците и университета до градските тоалетни, да ⁢има голям табела „Комунизмът е престъпление“(предложението е на ГЕРБ-б.р.). Въпреки‍ изобилието от противни, ​глупави, нелогични, нечовешки и откровено фашистки и турбототалитарни идеи, с които е пълен политическият ефир,⁢ горната новина заблестя. В ⁢нея, ​както и в другите, между впрочем, е видима линията на поведение, която не е случайна, ⁤не е временна, а целенасочена, системна, нарочна и последователна. Това е линията на​ дехуманизация, която се ⁤тъче по онази тънка ⁤и важна за всеки човек ​и⁢ народ​ нишка на собственото и за това обичано, славно или изстрадано минало.

В⁣ своята книга‍ „Четвъртата индустриална​ революция“ проф. Клаус Шваб, говорител на глобалистката ⁤омерта, заключава,‍ че повратната точка на тази; да ни налага своите идеи за култура, изкуство и образование; да ни диктува какви събития и празници да отбележаваме; да ни налага своите стандарти за красота и мода; да ни⁤ принуждава да приемаме неговите ценности и убеждения. Това би било нарушение на нашата автономия и свобода на избор, както и нашето​ право на⁤ самоопределение.а.

 • Унищожаване на ‌цялата ⁤стопанска, селскостопанска и ​военна инфраструктура изградена​ по време на Народна Република⁤ България.

 • Смазване на основното, средното и висшето образованието от нива, за които Маргарет Тачър сипеше суперлативи, до нива на 50% функционална неграмотност в училище и​ подтисната в безпаричие и‌ евроатлантически ⁣рамки наука.

 • Обезличаване на кирилицата като, с грубо и повсеместно ⁢нарушаване на​ Конституцията на Република България цялата държава е изписана с латински букви и на английски,⁢ а официалните ⁢лица, от своите тронове, не само не повдигат въпроса пред​ Конституционния Съд, но и приемат за нормално работен език на‌ международни срещи в България да е английски. ⁤(По Конституция официален език в България е български.)

 • Инсталиране на интелектуални⁣ джуджета на най-високите властови ⁢позиции.

 • Казват, ⁤че СССР в лицето на Михайл Горбачов ни ‌е предал през 1989 г. на колегата Джордж Буш – Старши. Казват, че престъпният⁢ комунизъм е бил⁣ престъпен, но нищо не се казва, за тези и за ⁢това, което се случи след него.‍ А след него в България​ бе проведен планът Ран-‌ Ъп, бе приложен Вашингтонския​ консенсус (масова приватизация, високи ‌лихви, шоков терапия, съкращаване‌ на бюджетните разходи, уволнения, други.). ‍Станахме член на НАТО (унищожение на въоръжението и военния капацитет, без да бъде възстановен, минимизиране на живата военна сила) и ЕС (унищожение на селското стопанство, индустрията и стопиране развитието ‍на стратегически⁢ отрасли като​ наука и енергетика). В резултат България днес наброява около 5,5‍ милиона ⁣българи сравнимо с 9‌ милиона през 1989 г.; войската е минимизирана до ​35 000 от 300 000, оръжията са подарени или унищожени; ⁤95%⁣ от селскостопанската продукция е внос, като за сравнение до ⁣1989 ​сме нетен износител и сме хранили всички страни от Съвета за⁣ Икономическа Взаимопомощ; цялата ⁣индустрия нна власт ⁣и на военните действия. Това е опасно и неприемливо за ⁤демократичното общество. Ние‍ трябва да се борим срещу това и да защитаваме нашата свобода и независимост. 100 000 евро.) Режисьорът се кълне в ценности и в цивилизация, докато‍ нарушава всички‌ Божии заповеди и стриктно изпълнява седемте смъртни гряха, но да⁢ кажем ,‌ че е болен от безрелегиозност, както преди ⁢много години Солженицин диагностира на ⁤място. Странното обаче​ е, че нито един от 240 -те стола в Народното Събрание на Република България не съзря в това ‌престъпление.

  Но нека се ‍върнем пак на престъпния комунизъм.⁤ И понеже опасенията на ⁣инициаторите на табелата „Комунизмът е престъпление“ са, че все още има хора, който помнят, какво е ​било тогава, то редно е да⁣ се признае, че е ⁢точно така. Ако го карам по спомени, то ⁤образованието от детската ясла⁤ до последен курс на висшето‍ образование, плюс последващите научни и академични‍ степени⁢ бе напълно БЕЗПЛАТНО. Като⁢ дете ходих на ‍всички кръжоци и спортни дейности –⁣ БЕЗПЛАТНО.‌ В училищата имаше лекар,‌ зъболекар⁣ – БЕЗПЛАТНО. България впечатляваше с нивото на образованост и ⁣интелект. Здравеопазването беше напълно БЕЗПЛАТНО. Имаше лекари и⁣ медицински сестри по⁢ всички специалности и нямаше недостиг на медицински кадри. Строяха се пътища , училища, ‌детски градини, заводи, кораби,‍ градове, които бяха дишащи и архитектурно съобразени. ⁤Още е налична, ползваме, и е основна тази ⁣инфраструктура. Картата за почивка „ол инклюзив“ ⁢беше 35 лева за⁤ 14 дни. Нямаше човек​ без работа, ​ако някой искаше да „почива“⁢ му намираха работа. ‌В множество направления България беше на едни⁣ от първите места. ​Ето ‌и примери.

  България беше една⁢ от първите ⁣ космически държави.

  В енергетиката:

  • АЕЦ Козлодуй с мощност 3760 MW ‌– една‍ от най-големите за времето си.

  • ​ПАВЕЦ Чаира⁢ без европейски аналог. До днес.‍ Някои „столове“ направиха така, че да я​ унищожат.

  • Каскадата Белмекен – Сестримо – международна рядкост.

  • Българските⁤ енергетици проучваха, проектираха‍ и строяха енергийни обекти за сложни ⁢геоложки, земетръсни и други условия в‌ Ливан, ‍Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, ‌Румъния, Чехословакия,⁢ Испания. Днес българските енергетици се броят на пръсти.

  В металургията:

  • ​1989г. България​ е ⁢27-та металургична страна в света⁣ с 3 300 000 тона стомана.

  • Патентът​ на инж. Алекснадър Вълчев ​бе‍ закупен​ от‌ много ​фирми включително от Канада и Великобритания.

  • България участва в международната интеграция на газ от Русия със собствена⁤ микролегирана с азот стомана 10 ГСАФ.

  • ⁣Методът за газово противоналягане⁢ на акд. ​Балевски е едно от забележителните открития в световното‍ металолеене през изтеклия 20-ти век.

  • С български технологии работят най-големите световни⁣ производители на алуминиеви джанти.

  • Спиралошевните⁤ газопроводни тръби произвеждани в завода в​ гр. Септември намериха своя производител в ⁣нов​ завод… в Турция.

  В химията:

  • 4-то място в света по калцирана сода.

  •‍ 17-ттелите им не могат да си позволят такива ​операции. Това ‍би било ​изключително несправедливо и ⁤неприемливо‌ за⁣ обществото като​ цяло.⁢ Високоплатените гастрольори не бива да имат толкова голямо влияние върху ценностната ни система и социалните​ въпроси. Тези решения трябва да⁣ бъдат ⁤вземани от обществото‌ като цяло, чрез ‍демократични процеси и консултации⁢ с различни заинтересовани страни.жда автоматизирано проектиране на кораби‌ с електронно-изчислителна техника. Перлата на европейското корабостроене ‍ККЗ‌ Варна бе продаден за 1 щ.д.

  В инвестиционното машиностроене:

  • Заводът за цимент в ⁣Димитровград бе оборудван‍ изцяло с български ​машини.

  • Флотационната фабрика ‌в⁣ Кърджали бе съоръжена изцяло с⁤ българско оборудване.

  •⁣ Заводът за помпи във Видин⁤ експортираше⁤ 95% от продукцията си⁢ и конкурираше световни фирми в ⁢т.ч. и Сигма.

  •‍ Заводът Мир в Монтана работещ ⁢с лицензите на италианските Морандо и Келер, бе известен производител на комплектни линии за тухли и керемиди.

  • Машиностроителният⁢ завод ”Вапцаров” ‍в Плевен имаше международна специализация по ‍производство на възли за атомни електроцентрали.

  • Осемдесетте⁢ години ​в​ България имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове,⁤ фрези, бормашини, агрегатни машини, автоматични технологични линии,⁤ манипулатори, роботи, 90%‍ от които се експортираха в ⁤десетки страни⁤ от ⁤Близкия Изток и Западна ⁤Европа.

  • 80% ‍от оборудването и технологиите в инструменталното производство бяха закупени от западни фирми.

  • Инструменталните заводи ‍в ⁤Габрово, Шумен, Монтана, Севлиево, София, Кърджали с над 1000 броя асортимент не отстъпваха на световните ⁤еталони.

  • Заводът за производство ‍на пектин и плодови сокове в Перник бе единствения на Балканския полуостров.

  В електрониката и изчислителната ​техника:

  • Завод за запаметяващи устройства в Стара ⁢Загора, памети и телеобработка във В. Търново, механични конструкции в Благоевград, магнитни глави в ⁢Разлог, ⁤печатни платки в Русе и​ Търговище, инструменти в Шумен, Благоевград, София, градивни елементи в Перник, Айтос, Кюстендил, ⁢Никопол, Сливен, Ботевград, Разлог, организационна‍ техника⁤ в Силистра и Самоков… УКВ ‍радиостанции в Гоце ⁢Делчев, радионавигационна апаратура във Врана… ​окръжни и заводски изчислителни центрове… с над 100  000 дуи на други‌ социални и културни инициативи. Това би било изключително неправилно и несправедливо, тъй като гастрольорите не биха имали достатъчно⁣ познание и опит в областта ‌на ценностната ‌система, приятелите ⁤и враговете на обществото, както и във въпросите на миналото и бъдещето на дадена култура или общност. Освен това, ⁤плащането⁤ на такива ⁣големи суми⁢ за гастрольори ​за операции за смяна на ‍пола на деца или други социални и‌ културни инициативи би било неправомерно и неприемливо. Вместо⁢ това, трябва да се насърчава участието на⁤ общността и специалистите в решаването на подобни въпроси, като се ‌осигурява справедливост и равенство за всички граждани.поддържане на властта и контрола. Това би означавало, че нашата ценностна⁤ система би ⁤била ‌определена от⁢ високоплатените гастрольори, които биха имали властта да⁢ определят нашите приятели и врагове, както и да манипулират миналото и ‍бъдещето ни. ‍Те биха имали властта да налагат⁤ данъци,⁢ за да плащат заплатите на‍ столовете и троновете, които ⁣биха поддържали тяхната власт и контрол. Такава ситуация ⁤би правела​ референдумът невъзможен, ‍като би ограничавала⁣ свободата на хората да определят своето бъдеще.на военните действия и на различни социални програми. Това би било изключително опасно ‍и несправедливо за обикновените хора, ‌които нямат влияние върху високоплатените гастрольори. Вместо това, ценностната ⁤ни система трябва да ⁢бъде определяна от обществото като цяло, чрез ⁢демократични ⁤процеси и участие на всички граждани. Това⁢ е единственият‍ начин да се осигури справедливо и равноправно общество, което уважава правата и свободите на⁣ всички свои членове., на военните действия⁢ и​ на всички други аспекти на обществения живот. Това е ‍неприемливо и несправедливо⁣ за обикновените ⁤хора, които трябва​ да поемат тежестта на такива решения. Необходимо е да се изгради по-справедлива и равнопоставена система, която да отчита интересите на всички граждани,⁢ а не⁢ само на високоплатените⁢ гастрольори.и​ татко са се разбрали, че са се объркали в пола на детето си. Това е абсурдно и неприемливо. Не можем да ⁣позволим на‌ високоплатените гастрольори⁢ да определят ценностната ни система и да влияят върху нашите лични решения. Трябва да защитим свободата и ⁤достойнството ⁤на всеки човек, независимо от техния социален статус или финансово положение.лгарска ⁤кръв, която⁢ да ни води ⁣напред. Вместо това, имаме ‍политически лидери, които се борят за власт и лични‌ интереси, вместо да ⁤се грижат за​ благополучието на страната и‍ нейните граждани.

  Нуждаем се от нова ‍елитна класа, която да се отличава с интегритет, компетентност и преданост към‌ общото благо.‌ Трябва да се стремим‍ към общество, в което лидерите ни са вдъхновени от историческите герои⁤ на България и са готови да поемат отговорността за бъдещето на страната.

  Само по⁢ този начин можем да се надигнем от рисковете, които ни заплашват и ​да постигнем⁢ истинско развитие и напредък.

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.