Home » today » Technology » Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Warning: Popular Apps Infected with Malware Spread Through Fake Versions

Škodlivé programy se šířily prostřednictvím falešných verzí oblíbených volnočasových aplikací. V lednu ⁤se mezi⁣ takovými aplikacemi objevila nejen populární hra, ale také fitness služba nebo aplikace určená ke čtení z dlaně.

Nejčastěji detekovaný Andreed, který stál téměř za 15 procenty útoků, je škodlivý kód, který zobrazuje především nevyžádanou agresivní reklamu, kliknutím na inzerovaný obsah se uživatel může dostat na daleko nebezpečnější webové stránky obsahující malware nebo podvodná sdělení.

„Adware Andreed ​se v lednu objevoval nejvíce ve falešné verzi populární⁤ hry My City: Star Horse Stable. Uživatelé na něj narazí nejčastěji v neoficiálním obchodě třetí strany. Doporučoval bych jim tak stahovat​ hry i aplikace pouze z Google Play, a pokud mají děti, rozhodně je také poučit o nástrahách a rizicích stahování mimo oficiální obchody. Právě populární ​hry zdarma nebo za jiných výhodných podmínek​ mohou být velkým lákadlem i pro nejmenší uživatele,“ uvedl vedoucí analytického týmu Esetu v Praze Martin Jirkal.

Také trojské koně Hiddad⁤ a Triada, které mají na lednových útocích podíly ⁢osm a pět procent, se šířily⁣ především mimo oficiální distribuční místa a obchody. Ukrývaly se v různých volnočasových aplikacích, které se velmi často mění. Reagují tak nejen na bezpečnostní opatření, ale také na uživatele a trendy.

ní aplikace se šíří⁢ mezi uživateli ⁣mobilních zařízení stále‌ častěji. Tyto aplikace, které jsou často skryté v různých volnočasových aplikacích, představují nebezpečí pro uživatele, kteří ‍si je stáhnou mimo oficiální distribuční ⁣místa a obchody. Tento trend reaguje nejen⁣ na bezpečnostní opatření, ale také na uživatele ⁢a trendy v mobilním prostředí.

Adware aplikace jsou ⁢často maskovány jako hry nebo ⁤jiné ​zábavní aplikace, což ztěžuje identifikaci a odstranění. Tyto aplikace ⁣mohou způsobit uživatelům mnoho problémů, včetně zpomalení⁢ zařízení, zobrazování nechtěné reklamy nebo dokonce sběru‍ osobních údajů. Proto je důležité,‌ aby uživatelé byli obezřetní při stahování aplikací mimo⁤ oficiální ‌zdroje.

Proti šíření škodlivých aplikací​ je důležité pravidelně aktualizovat antivirový software a stahovat‌ aplikace ‌pouze z důvěryhodných zdrojů. Bezpečnostní opatření a osvěta uživatelů jsou klíčové pro ⁢boj proti adware a jiným škodlivým aplikacím.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.