Home » today » World » The European Conservative: Великобритания е узряла за популизъм, но кой ще излезе на преден план? – 2024-04-25 15:10:50

The European Conservative: Великобритания е узряла за популизъм, но кой ще излезе на преден план? – 2024-04-25 15:10:50

пи или в семейството си. Нека информацията да достигне до всички, които се нуждаят от нея. Заедно⁢ се борим за свобода и справедливост!

ила си!

си!

в социалните мрежи!

дователно в късните демокрации изкуството на ⁢управлението ⁣се превръща в деликатен въпрос за балансиране‍ на продължаващите нечестни действия ‍с подклаждането на страх, като ⁣последният оправдава ⁤нови разширявания на властта⁣ от страна на ⁤управляващата партия. Следователно те обявяват нова черна смърт заради несмъртоносен‌ вирус, като същевременно крият действителните щети, нанесени от тяхното лекарство за ваксина.

Те хвърлят⁢ страната в международни​ конфликти и заплашват населението с ядрена ⁣катастрофа,‍ като същевременно пренебрегват факта, че самата⁣ национална ⁤родина бързо се превръща​ в държава от третия свят с пропадаща⁣ здравна система ‍и застойна икономика.

Те ⁣се стремят да разпространят „осъзнаването“ на натрапчивите призраци ​на „хомофобията“ и „трансфобията“, като⁢ същевременно мълчат за демографската катастрофа, в която е изпаднала нацията.

Те прокламират, че гражданите трябва⁤ да преодолеят своя системен и дори неосъзнат ‍расизъм,​ докато наводняват страната⁤ с новопристигнали от далечни земи, които нито обичат, нито познават националната култура, нито искат.

И те обявяват предстоящ „климатичен апокалипсис“, като същевременно пренебрегват много реалния проблем, че 40% от възрастното население няма собствени домове.

Във всеки⁢ от‍ горните случаи, ако истинският проблем – ⁣вместо ‍фалшивия, ‍но широко разпространен проблем – бъде признат, но оставен без внимание, ще има такъв⁣ социален гняв, че правителството едва ли ще оцелее.

И така, избраният метод е да се преструва, че не е запознат с истинския проблем до следващата предизборна⁤ кампания,⁣ по време на която политиците внезапно ще признаят и ‌ще обещаят да се справят с тези истински проблеми, само за да ги ⁣оставят нерешени при завръщането си на власт.

С всеки⁤ насаждащ страх​ разказ правителствата‌ са по-способни да направят нещо извън⁣ демократично, а именно да извършват заграбване на власт беи⁤ групи, за да достигнем повече⁤ хора!си!

общаващо безопасно място за мъже,‍ които харесват бира, коли и момичета“.

Поради основаването на‌ този ‌училищен клуб, ⁤синът на⁢ работника заедно с ‌останалата част от групата му са отстранени от училището на основание ‍хомофобия.

„Просто не мога да понеса повече от това“, каза работникът, докато завършваше историята за изпитанието на ⁣сина си, „изглежда, че вече никой не може да каже това, което мисли, или дори да се посмее малко.“ Кимнах ​съчувствено.

След това другият работник ми каза, че той и съпругата‌ му наскоро​ са били отведени настрана ⁣от част ⁣от персонала в началното училище към Англиканската църква⁣ на ⁤малкото му ⁢момче.

Тяхното момче, на шест години, носело малко⁣ сребърно кръстче около врата си, носено под ризата му,​ което било забелязано от учител по време на физическо възпитание.‌ Персоналът обяснил, че макар носенето на малък кръст да не противоречи на политиката за униформа на училището, това може да накара други ученици да се чувстват неудобно, тъй‌ като не споделят неговите и религиозните‍ възгледи на семейството му.

Междувременно бащата на детето ми обясни, че в⁤ класа имало ‌още едно момче, ⁢което било отглеждано от родителите си като момиче, идвало на училище с рокля, със свински опашки и обеци. Очевидно това беше приемливо; но малкият, скрит сребърен кръст не беше приемлив.

Открих, че водя подобни разговори⁣ все повече и повече. Те се случват на приглушени тонове. Сякаш нормалните хора живеят‍ при нещо, сравнимо със съветския режим, ​шушукат в лошо осветени улични‍ ъгли с надеждата някой съсед да не ги докладва на властите.

Но тези шепоти‌ стават все по-силни, а шепнещите по-уверени, тъй като започват да осъзнават, че не са толкова сами. Има ⁤мълчаливо мнозинство, на което му е писнало ​и иска​ промяна.

Британската консервативна партия е на власт⁢ вече 13 години. Те можеха да приемат произволен брой законодателни актси!

а ⁣си!

атично⁣ всички дисиденти, като същевременно оставят 94,3% от истинските престъпления неразкрити. Британците вече не признават страната си⁤ и не‌ могат повече да издържат на тази ситуация.

Консервативната‍ партия на⁢ Обединеното кралство по същество изостави старите избиратели на торите, които поддържаха партията ‍толкова дълго. Старият гласоподавател на торите винаги ​е искал само патриотична​ партия, която да запази — главно чрез насърчаване на местното управление — установения начин на живот, който нацията ⁤е развила през вековете.

Той искаше ​партия, която да поддържа градските пейзажи красиви, да позволява ‌на селските​ хора да управляват собствената си природа, да​ поддържа ниски данъци, да не нарушава установените общности, да не нарушава древните институции на ⁤страната, да защитава свободите и ⁣автономията на семейството, докато активно гарантирайки здравето му, направи поне първото стъпало на стълбата ​на собствеността достатъчно лесно⁣ за изкачване и да не извършва груби, отгоре надолу, неразумни, опасни⁤ правителствени действия като тези, които видяхме през по-голямата част от 2020 и⁤ 2021 г.

Докато старият гласоподавател тори беше ‌изоставен от своята партия, старият британски лейбърист социалист беше​ изоставен от своята. Лейбъристката партия сега е по същество кабала от глобалистки пакостници, с лоялност към ​всеки, но не и към семействата на английската работническа класа, ‍които формираха нейната най-предана база от поддръжници.

Законопроектът за​ лов на Тони Блеър загуби дела ‌на Лейбъристката партия в гласуването в селските райони, а неговото изкривено водене на война – привидно⁢ оправдано‌ с повече измама – загуби доверието на⁢ всички останали.

Блеър остава‌ ключов злодей в съзнанието на онези, които не ​вярват на днешната олигархична ⁢политика. През годините той ни каза, че благодарение⁢ на неговата намеса Ирак ще⁢ бъде демократичният модел⁢ на добро управление вси в социалните мрежи!

тели и семейството си!

Благодарим ви⁤ за подкрепата!

фила си!

за да помогнете на истината да достигне ​до повече хора!

си!

групи и форуми, за да помогнете на идеите да се разпространят и да достигнат до повече ⁢хора. Само⁢ като работим заедно можем да преодолеем ограниченията и ‌да‌ постигнем промяна. Благодарим ви за подкрепата!

приятели и близки, за да се‍ присъединят към нашето движение за ‌свобода и​ справедливост.

Бъдете част от ‌промяната!

и приятели!

иятелите си ‌и с приятелите си!

фила си!

групи и форуми, за да насърчите другите да се ​присъединят към нашето движение за свобода и справедливост. Само като обединим усилията си можем да преодолеем ⁣ограниченията, които ни бяха наложени от системата. Нека работим‌ заедно и да създадем по-добро бъдеще за всички нас.

приятели и близки!

ществено желание.

Това би изисквало политики в полза на семейството; родителите никога да не бъдат‍ възпрепятствани‌ да ⁢знаят съдържанието на училищната програма на децата си; ⁢всички ресурси, за които се смята, че съдържат трансактивистки или сексуализиращи материали, да бъдат изтеглени от училищата; и за официално признаване, че без пряка ⁤правна намеса родителите остават изключителни законни настойници на собствените си деца.

Също така би било необходимо да се създаде програма за гражданство в рамките на образователните институции, предлагаща елементарно обучение по британската ‌конституция⁣ и ⁢общото право (в Англия), както и религията на ⁣страната – в която все още имаме сакрална ⁣монархия, лордове, духовенство⁣ и установена църква.

Тази програма ще призове за правителствена⁣ реформа, обещавайки‍ децентрализиране на управлението, предоставяне на повече изпълнителна власт на местните, отговорни съвети; за отмяна ⁢на политиката, която е ⁢попречила ‍на селските общности да управляват собствената си природа; за изоставяне на политика, основана на ангажимента​ на страната за „нетна ⁤нула“; ⁤за официална парламентарна декларация,⁤ че⁣ замразяването на ‍банкови сметки няма да бъде разрешено за никого, освен за тези, за които е установено,‌ че перат пари ‌– и за такъв механизъм никога да не бъде използвани‍ като средство за наказание, принуда или социален контрол на гражданите; за‌ ангажимент за парично обращение и‌ изоставяне на политиката, насочена към ​формирането на цифрови валути на ​централната банка.

Това би изисквало незабавна загуба на​ поста на политици, които призовават за ⁢извънзаконово наказание на който и да е член на гражданството (тоест без надлежен процес); за провеждане на независимо разследване⁤ — не от парламентарна избрана комисия — относно това, което е било‍ известно и количеството ⁢дезинформация, която е била умишлено⁢ разпространена по време на епизода на COVID 2020-21; и накрая за официалното отхвърляне⁢ на ⁣членството​ на страната в Европейския съд по⁤ правата на човека в Страсбург, което⁤ е несъвместимо с британската концепция за „закон на страната“.

Нещо повече, такъв популизъм ‍би се съсредоточил върху реформата на правоприлагането, като се започне със задълбочено⁤ разследване​ на разпространението на пробудената идеология в обучението на полицейски служители в Обединеното кралство, съчетано с преквалификацията⁢ на⁤ полицията в уменията на традиционната полиция; официалното премахване на всички записи на „непрестъпни инциденти с омраза“ и други полицейски мерки в стила на мисловни престъпления; одобрението ‌на⁢ изключително тежки наказания​ за реални престъпления, които засягат неблагоприятно живота ⁢на обикновените‌ спазващи закона граждани,‌ главно грабежи, престъпления с нож и сексуални престъпления срещу деца.

И накрая, това ще изисква практическа политика за ефективен граничен кола на приятелите си!

Our hero must continue ⁣the ⁣fight he has started. He must be immensely‍ brave like⁣ a classical hero from antiquity. It is very likely that the populist tide will fail, as the⁢ machinery⁣ of power uses everything ‍in its arsenal to destroy him and his​ followers. But if he‍ succeeds, then he ⁣can begin‍ the return‍ to‍ the United Kingdom of that spirit ⁢which once animated him, from his exile during the long oligarchic occupation that torments the peoples of the kingdom.

Translation: SM

Our YouTube channel:

Our Telegram channel:

This is how we will overcome the limitations.

Share in​ your ​profiles, with friends, in groups and on pages.

ижение е опасен за демокрацията и⁣ свободата на изразяване.

Но ако лидерът успее да остане твърд и ‍да продължи да говори ⁣с яснота и убедителност, ако успее да привлече все повече хора към своето движение и да покаже, че истинската промяна е възможна, ⁢тогава може би ще видим нова ера за ⁢това кралство.

Историята ни учи, че промените не идват лесно и често са съпътствани от борба ‌и жертви. Но ⁤ако има достатъчно хора, които вярват в​ идеите на един лидер и са готови да се борят за тях,‌ тогава нищо не може да ги спре.

Така че, ако сте част от това кралство и ⁤вярвате ⁤в по-добро⁤ бъдеще за ‍него, може би е време да се включите в движението за промяна. Може би е време да се изправите срещу старите структури и да⁤ се ⁣борите ‍за ново ‍начало. В крайна сметка,​ историята е написана от хората, които се осмеляват‌ да мечтаят за по-добро ‌утре и да работят упорито за него.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.