Home » today » World » За предателството в политиката и проблемите в ръководството на БСП – 2024-04-13 00:33:18

За предателството в политиката и проблемите в ръководството на БСП – 2024-04-13 00:33:18

/Поглед.инфо/ В топлия съботен ноемврийски ден (27.11.2021) в една от телевизиите в едно ⁤крайно антисоциалистическо, антикомунистическо, американофилско и русофобско предаване е давала ⁤интервю лидерката на БСП – ‌Нинова. Това предаване отдавна не го гледам. В него⁣ Нинова развила, ⁢по препредаването от редица интернет‍ сайтове, една нова морална тема за разговор⁤ в БСП – темата за предателството. Ето цитатът от един от преразказващите ⁣сайтове: „За толкова години откакто съм председател, преживях доста предателства. И то от хора,⁣ на които съм помагала и стимулирала в политиката. Но няма значение. Предателите нямат значение. Имат значение последователите, а те са много”. И още‍ един цитат от друг сайт: “Доста предателства ​преживях от хора, които съм стимулирала в политиката. Гърбът ми е като дъска за дартс – пълен със стрелички”. От сайтовете проличава, че тези ​думи⁣ са казани по ⁣повод на Крум Зарков.

Та думата е ⁤за​ предателството.чно. Критиката е част от демократичния ⁣процес и е необходима за подобряване на партията и на политическия‍ живот като цяло. Важно е да‌ се запази идеологията и ценностите на социализма, за да се запази лоялността на последователите и‍ да се постигне истински напредък в обществото.

та е насочена към политическите действия и решения, които са в разрез с идеите на социализма. Важно ⁤е да се подчертае, че критиката е част от демократичния диалог и е необходима за развитието на партията и на обществото като цяло.

Следователно, важно е да ⁢се запази идеологическата чистота на социализма и да се работи за изграждането на истинска социалистическа партия, която ‍да ​представлява интересите на работниците⁣ и народа. Само по този начин социализмът може да оцелее и да се развие в съвременното общество.

ритиката е насочена към‌ политическите действия и решения, ⁣които са​ в разрез с идеите на социализма. Важно ‍е да се⁣ запази идеологическата чистота и да се работи за ‌истински социалистически принципи, които да възродят партията ⁤и да⁣ върнат доверието ⁣на хората.Това е критика към политическите постъпки и ⁤решения, които са ⁣в разрез с​ идеите на социализма. Важно е да се подчертае, че последователите на социализма⁣ са важни за партията и за идеята като цяло, и ⁤те ‍не трябва да бъдат пренебрегвани.Това е критика​ към‍ политическите постъпки⁣ и решения, които са в разрез с ⁤идеите на социализма. Важно е да се подчертае, че последователите на социализма са важни за партията и⁤ за ⁢идеята като цяло, и те не трябва да бъдат пренебрегвани.зва тя: „Напротив, винаги съм помагала на Крум. Предложих го за депутат няколко пъти. Предложих го за член на Изпълнителното бюро на партията. Даже​ когато⁢ ми поиска⁤ оставката през юли, след предишната загуба, го ⁤предложих да бъде зам.-председател‌ на ‌парламентарната група и той прие“. Пряко не го обвинява за предател, но по ​въпроса за неговата кандидатура повдига въпроса за предателството.

В ​подтекста на ⁣цитираното ⁤подразбирам, а вероятно и ‌множество зрители и читатели подразбират, че според нея той ѝ ​е длъжник за⁢ своето развитие. А ‌дали самоиздигането му за кандидат за председател на партията⁣ е някакво лично предателство? А ако се върнем към първата ситуация, би ли⁤ трябвало тези, които организираха и проведоха​ избора на Нинова ‍и бяха отстранени и обявявани за агенти на Борисов и ГЕРБ да я разглеждат ⁤като ⁣предател? Та нали благодарение на ⁣тях тя бе избрана! Има ли двоен аршин? Моят извод е,‌ че в междуличностните отношения думата⁢ предателство е твърде тежка и най-често не отговоря⁢ на разглежданите деяния. Всеки в БСП има право на свое мнение. И когато то не е в съответствие⁣ с това на лидерите, няма как той да е предател. Обвиняването на множество дейци на БСП в предателство дали не е⁤ израз на налагане на авторитарен режим в БСП?

Много по-важен и кардинален⁣ е въпросът за‌ втория тип предателство – предателството на идеи, ценности, уставни и програмни норми. При сегашното ръководство на БСП в политически план почти напълно изчезват от политиката левите идеи, възприемат се и се налагат крайно десни неолиберални и либерално-консервативни идеи, политики и действия. И​ ето някои​ лични размишления и въпроси, на които всеки читател би могъл да си зададе въпроси и да си отговори.

Първо. По ⁣време на 46 –тото Народно събрание, в преговорите с ИТН, ДБ и ⁤ИБГНИ, ръководството на БСП твърдеше, че е постигнало 90% ⁢покритие с партиите от „другия​ бряг на реката“ (по израза на Сл. Трифонов), т.е. на десните неолиберални партии. Ако БСП е на левия бряг, то ​на десния са неолибералните и либерално-консервативните партии. Щом политиката на БСП съвпада с тази на дясната партия на старата градска буржоазия (ДБ), на дясната⁢ популистко-либерална партия (ИТН) възниква естественият въпрос: „Каква партия е БСП, лява ⁤или дясна“? В Сегашното 47 Народно събрание пак същата ситуация. Ръководителите на БСП твърдят, че „имат над 90% покритие“ с⁣ идеите ⁤и‌ политиките на десните популисти от ИТН, от силно десните и с бизнес-партията на Петков-Василев (БП „Продължаваме промяната“), незнайно защо носеща това име. Та тя е за запазване на неолибералното социално-икономическо⁣ статукво, а да отпадне само мафиотски-клиентелисткия образ на статуквото (утвърдено от ГЕРБ и ДПС) чрез съдебна реформа ​и промяна на лицата. По същество промяна‌ няма на социално-икономическите‌ условия в държавата, а само смяна на ​лицата ⁤в съдебната система, неолибералното статукво се запазва. И отново обединение с три десни ⁣партии ⁢(от „другия бряг“ на политическата река)⁢ на основата на десни политики,‌ популистки социално „оцветени“. Преминаването на ръководството на БСП към провеждането‍ на десни политики не е ли идейно-политическо предателство?

Второ. Това са обявените ​от Нинова червени‍ разграничителни линии. Преди изборите една от червените линии бе построяването ​на АЕЦ⁤ „Белене“.‍ Сега в⁢ преговорите с БП „Продължаваме промяната“, под влияние на техните американофилски и русофобски възгледи, БСП се​ отказва с половин уста от тази червена линия. Трябвало било да се постигне по-късно „съгласие и за построяване на нова ядрена мощност“. Къде е червената линия? Изчезна. Изчезна не само енергийното бъдеще на България, но и икономическото развитие на ‍значителна територия ⁤от Плевенска, Ловешка и Великотърновска област.

Чета в друг сайт, че в ефира на Nova ⁢News ⁢Председателят на ⁤БСП е казал: „Има две червени ‌линии, които БСП няма да премине. Едната⁤ е въпросът за членството на Македония в ЕС. Другата – Истанбулската конвенция.“ И ето по този повод възниква у мен, а не само у мен, а и в десетки и стотици и хиляди членове, поддръжници и симпатизанти на БСП въпросът: „Каква партия е ‌БСП щом за ⁤ръководството ѝ червените, непреодолимите линии в политиката, най-големите ценности са отрицанието на Истанбулската конвенция и ​приемането на⁤ Северна Македония в ЕС?“. ‌Тези две позиции са приоритетни ценности‍ на дясно-консервативните и националистически партии, в България като ВМРО, Атака,⁢ НФСБ и ‍Възраждане, но и на неофашистите от ‍Български национален ⁣съюз‍ на Боян Расате. Огромната маса от членове и поддръжници на БСП (сред тях и автора на тези редове) са за⁢ твърдата позиция спрямо историческите кражби на северномакедонците, за запазване на традиционните семейнполитическите действия и решения, които са⁣ в разрез с идеите и ценностите на социализма. Тя⁢ е необходима за възстановяване на доверието в партията и ⁤за вървеждане по⁣ пътя на истинската социалистическа политика.

оментар на събития и политически действия. Необходимо е да‌ се разбере, че критиката е част ⁤от демократичния процес и е важна за ⁤развитието на обществото.

дрия бизнес. Има ли равенство в данъчното ​облагане? Няма. Едноличният търговец плаща ‌данък⁣ 15%, ‌капиталистът‌ (бизнесмен, работодател, ‌чорбаджия и т.н.) плаща⁤ 10% корпоративен ​данък и срамно ниският‍ данък дивидент от 5%. Това данъчно ⁤неравенство стимулира обогатяването на богатите и обедняването на бедните. В света върви процес на внедряване на минимална данъчна⁤ ставка за корпоративните данъци от 15%. В България и двата синдиката препоръчаха внедряването на подобна 15% ставка за корпоративния данък. А всички партии на „промяната“, включително и​ ръководството на БСП, са за запазване на ⁤това ⁢неравенство

Равенството е ценност социалистическа, неравенството е ценност капиталистическа. В⁣ България е⁣ реализирана капиталистическата ценност – огромно неравенство, водещо до обогатяване ⁤на богатите и прогресиращо обедняване на бедните. И не е случайно, че дори по време на пандемията през 2020‍ г. всеки ден се раждаше по един нов милионер от средата на ония 5% от населението на България,⁢ т.е. на богатите. Преодоляването на неравенството не може‍ да стане с незначителните увеличения на минималните работни заплати, социалните помощи, пенсиите и средствата за подпомагане на семействата и на учащите се. Тези повишения на плащанията към тях се изяждат авансово от ⁢галопираща инфлация и цени. Сега данъчната тежест в България е върху гърба на ‍потребителите, т.е. на огромната маса от народа, онези 95% от населението, които не са богати, онези които си броят стотинките за храна, лекарства, облекло, светлина, топлина, тетрадки и т.н.. Става ⁣дума за ⁢това, че в държавния бюджет само 25% от приходите са от ⁢корпоративните​ данъци на богатите, а 75% от онези 95% ​небогати, бедни хора.

За да има⁤ равенство в данъчното облагане социалистическата ценност като червена линия би трябвало да бъде изравняване на корпоративните данъци и данък ‌дивидент към данъка ‌на едноличните търговци – 15%. ‍Иначе се запазва неолибералното ‌капиталистическо статукво в социално-икономическата​ сфера. Преустройството на съдебната система трябва да бъде съпътстващ, а не главен процес. Когато ръководството ‌на социалистическата партия предлага и се съгласява с крайно ⁢десните от БП „Продължаваме промяната“ да‍ не се „пипат данъците“, ‌по същество,⁤ според моето лично мнение то идеологически ме предава като социалист и⁤ ляв⁣ човек. ⁢В моите очи и според​ моите разсъждения то би могло да бъде обявено за идейно-политическо предателство​ на ​БСП. С такова чувство са стотици хиляди леви хора в България.⁣ Една значителна част от тях не отидоха да гласуват, понеже‌ не ⁤виждат истински ляв избор. Ръководството на партията⁢ не е разбрало, че само чрез баланс на интересите на хората на труда да живеят ‌по-добре и на​ богатите да развиват бизнес, може да⁢ се постигне значим икономически растеж и повишаване ⁢на раждаемостта и излизане на България от демографската катастрофа. С мизерни заплати не може да има икономически прогрес, ​нормален човешки ⁤живот, ⁣стабилни семейства и повече български деца.

Внимателният прочит на бизнес преговорите в Мола, избран от БП⁣ „Продължаваме промяната“ (А защо не ⁢в Народното събрание?), по моя скромна лична оценка разкриват наличието на един див популизъм, яростно наддаване на социални мерки и предложения,‍ непрекъснато постигане на т.нар. „петминутна телевизионна​ слава“ на ‍преговарящите. И в същото време няма достатъчно ресурси за‍ реализация на предлаганите социални мерки. Петков и Василев разказват басни как само чрез прекратяване на корупцията ще преборят бедността,⁢ как с десни неолиберални капиталистически мерки ще постигнат значими социални цели. Никой в света не е преборил корупцията. Ограничаването на корупцията не ⁤може да даде значим финансов ресурс за социалните политики. Ръководните социалисти забравят, ⁤че си имат работа с вълка (капитала, бизнеса). Той, както е добре известно, козината си мени,‌ но нравът – не,⁢ той никога няма да се откаже от по-големи печалби и от по-ниски корпоративни данъци, че Петков ‌и Василев са милионери, които милеят на първо място ⁤за своите милиони.

Желанието на най-тясното ⁢ръководство на БСП да се ⁢включи във властта е явен признак за министерската мечта на героя Големанов. Да, България се нуждае от правителство. И БСП може да подкрепи едно такова правителство на десните ​партии с оглед по-бързо решаване на‌ здравната, енергийната и частично на социалната криза, ​както и намаляване ‍на темповете на инфлацията и нарастване на цените.‌ И до ‍тук. БСП ⁣не трябва да участва в ⁣дясно-бясна ‌коалиция, заместваща‌ също дясно-бясната, но мафиотизирана‌ и мутризирана коалиция на ГЕРБ-СДС, ДПС, ВМРО. Такъв извод може ⁣да се направи от опита от близкото​ минало.​ Социалистическата партия ​загуби огромен обществен престиж ‍с участието в⁢ две коалиционни управления, когато под нао. Това е критика към политическите действия и решения, които са в разрез с идеите на социализма. Надяваме се, че социалистите ще ⁤намерят пътя към ​истинските си идеали и ще продължат да се борят ‍за социална справедливост и равенство.

тиката е към политическите постъпки и решения, които са в разрез с идеите на социализма. Важно е да се запази идеологическата чистота и да се върне партията към своите корени и ⁤ценности. Само по този начин​ социалистическата партия може да ‌възвърне ​доверието на своите последователи и да се превърне в истински представител на работническата‌ класа.

они са‌ тези, които носят в себе си вярата и ангажимента към ⁣идеалите на социализма. Те са тези,⁤ които ще продължат да се борят за социална справедливост и равенство, независимо от предателствата на някои‌ от лидерите ⁤на партията.

Социалистическата идея е‌ по-голяма от отделните личности и тя ще ‍оцелее и продължи да върви напред, дори и ​след предателствата. Важното е да‌ се запази вярата и ангажимента към идеалите на социализма и да се продължи​ борбата за по-добро общество за всички.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.