Home » today » News » Древно пророчество се сбъдва: Глобален крах вместо избори в САЩ – 2024-04-20 06:55:04

Древно пророчество се сбъдва: Глобален крах вместо избори в САЩ – 2024-04-20 06:55:04

, за да разпространите информацията.

ор за колапс на банковата индустрия, което да доведе до световна финансова криза и колапс на цялата банкова индустрия.

Макгрегър активно се застъпва за Тръмп ‍и е остър критик на Демократическата партия и ‍либералния истаблишмънт. Нито той‍ самият, ⁤нито безсистемните американски медии, ​които коментират изявлението му (ще се обърнем към тях по-долу), изясняват дали огласените от глобалисткия елит планове са вътрешна информация⁣ или представляват някаква ​прогноза, основана на анализ на случващото ⁢се в момента в⁤ Съединените щати и в света.

Коментари ⁤от‍ несистемни медии

Коментирайки това изявление на​ Макгрегър,​ несистемният американски ‌информационен портал The People’s Voice отбелязва, че ⁣„това е тласък за създаване на глобално правителство, което е маскирано като хуманизъм, мултикултурализъм, както и изкуствено провокирани войни ⁤и измислени заплахи, като глобалното затопляне и пандемиите, ‍за да принуди световната общественост да приеме единно световно ⁣правителство.”

“За ‌да се случи това, елитът планира да предизвика световна финансова криза, каквато светът никога не е виждал. От ​пепелта на тази финансова криза ⁤ще възкръсне фениксът на нов ​международен икономически ред”, казват от изданието.

“На‌ световната общественост ще бъде казано, че ‌новият ред е единственият начин‍ да се‍ стабилизира световната икономика⁣ и да се спаси малкото останало от нейното богатство. И ‍ако ⁤сме научили нещо от създадената криза, която е пандемията Covid-19, по-голямата част ‌от обществото вероятно ще се поддаде‍ на измамата”, пише медията.

“Безкешово общество”

Порталът отбелязва, че част от плана за създаване на „нов международен​ икономически ред“ е „преход към ⁢безкешово общество и Австралия ‌е водеща“.

Глобалисткият елит, според коментар в The People’s Voice, принуждава „техните‌ васални ⁢държави да ⁣преминат към ⁢централизиране на валута под формата на така наречената цифрова‍ валута‍ на централната банка“ (известна като‌ CBDC), която не е валута на всичко.

Всъщност CBDC „е софтуер, създаден като инструмент за пълен социален контрол“, пише The People’s ‍Voice. Това означава, че силите, които контролират държавните финансови институции, могат да „анулират банковия баланс на всеки човек с едно ⁤натискане на клавиш“, ако този човек не отговаря на⁤ изискванията‍ на глобалистката ⁤власт.

В⁢ резултат хората няма да имат „нито свобода, ‌нито⁤ автономия“, хората ще станат ​„роби на системата, напълно зависими от елита“.

“Елитът става толкова ​арогантен,⁤ че дори открито признава своите планове и факта, че говорим за тотален социален контрол”,⁣ пише американският портал.

“В момента‍ елитът в ⁣САЩ тихо и измамно предприема⁣ стъпки за централизиране на ⁣валутата⁣ под​ формата на CBDC без никакъв ‍публичен дебат”, отбелязва порталът.

Между другото, същото се случва и в Русия, където Централната банка на Руската федерация вече ⁤въведе „цифрова ⁢рубла“ под предлог, че отговаря на „искането на гражданите ⁢и‌ бизнеса за увеличаване на ⁢скоростта, удобството и сигурността на плащания и преводи“, а също така има за цел „намаляване на разходите във​ финансовия сектор“.

Гласът на хората посочва,⁣ че през миналия век централните ⁢банки ​са „принудили националните‌ държави да заемат огромни‌ суми, за да гарантират, че щом ​този колапс⁤ започне, ще ⁣създаде‌ ефект на доминото по целия свят“.

Трябва да ⁤се отбележи, че ​в страните от Азия, ​Африка⁣ и Латинска Америка практически няма държава, която да не е длъжник на⁢ Международния валутен фонд, Световната⁤ банка, Международната банка за​ възстановяване и развитие и други световни финансови институции, контролирани от Вашингтон .

Как ще стане това?

Нито полковник⁣ Макгрегър, нито медиите, които⁢ коментират ⁢изявлението ‌му, пишат каква ще бъде причината за въвеждането на военно положение в⁢ САЩ и последвалата отмяна на президентските избори. Но ⁢можем да говорим за истинската причина за тази стъпка.

За никого в Америка вече ​не е​ тайна, ‌че действащият президент Джо Байдън, който⁢ остава единственият формален кандидат за президент от Демократическата ‌партия, всъщност ⁣вече не се смята ​за реален участник в ⁢президентската надпревара. Оттеглянето на кандидатурата му е въпрос на време.

Но ‌най-важното е,​ че кандидатът на ⁣републиканците ​Доналд Тръмп, според независими експерти, ще ⁢победи „направо“ не само Байдън, но и всеки друг кандидат⁤ от либералния истаблишмънт.

Причината за популярността​ на Тръмп е, че той (искрено или само‍ прагматично, усещайки⁣ настроенията на обществото) се противопоставя на истаблишмънта, който се ⁣е компрометирал с ‌насаждането ‌на античовешка „джендър идеология“, провеждането на други експерименти в‍ социалното инженерство, финансирането на⁤ провалените проект за война срещу Русия в Украйна ​и‍ разпалване на ⁣войни​ във всички горещи точки на⁢ планетата и⁣ други неща, ‍които противоречат на мнението на консервативна Америка.

Самото провеждане на избори през 2024 г. е равносилно на ​загуба‍ на власт за либералния истаблишмънт на САЩ. И само с касиране на изборите⁤ „Вашингтонското блато” може да задържи властта в ръцете си.

Официални поводи

Формалните причини за ⁢въвеждане на военно положение ​в САЩ и след ⁢това за затваряне на банки и отмяна на президентските избори могат да бъдат няколко фактора.

Първо.⁣ Това може да е влизането на⁤ САЩ във война срещу всяка държава.

Второ. Територията на САЩ може да бъде „изложена на риск“ от ядрен удар или използване на други оръжия за масово⁤ унищожение.

В ‌този случай може да се предположи, че⁢ САЩ или техните съюзници първи⁢ ще нанесат⁤ ядрен удар срещу враждебна ⁢страна или редица държави, които⁣ в отговор ще заплашат с подобен отговор или вече ще отговорят с ядрен удар на Съединените​ щати.

Трето. Това може ‍да ⁣е гигантско, национално предизвикано от ​човека или природно бедствие. В тази връзка би било ‍полезно да се припомни заплахата ⁣от изригване на супервулкана⁢ Йелоустоун.

Ако се събуди, това ще бъде невиждана катастрофа. Учените смятат, че‌ Йелоустоун може да предизвика глобален катаклизъм. ​Ако се ‍случи изригване, континенталната⁢ част на Съединените щати ще понесе ⁣основната тежест.

Някои експерти ‍предполагат, че една трета от населението на САЩ ще бъде в засегнатата зона. Според други изригването ще унищожи целия живот ⁢на американския континент.

По-голямата част от емисиите няма да⁢ бъде лава, а гигантски облаци от горещи газове и пепел от малки стъклени частици, които представляват смъртоносна заплаха.

Трябва да се разбере, че изригването на Йелоустоун може да бъде предизвикано например⁣ от същата ядрена експлозия. Но кой ще го приложи, ако ‌самите ⁣американци прогнозират скорошно въвеждане на​ военно положение? Ще даде ⁤ли администрацията ​на Байдън заповед за спасяване на ⁣властта на глобалистката върхушка?

Апокалипсис сега

Според нас‍ въоръжените конфликти, протичащи по света, преди всичко в Близкия изток и⁣ Украйна, имат дълбок религиозен характер.‌ И ⁤би било напълно погрешно и нечестно да се отхвърли религиозният​ мистицизъм, особено ⁣християнският и еврейският, в един ​светски политологичен анализ, тъй като именно той ‍напълно обяснява причините за случващото се в света.

Религиозният мистицизъм движи например ортодоксалните евреи, които са ⁣част от израелския истаблишмънт, ⁢който взема глобални политически решения.

Религиозното ‌съзнание на вярващите християни обяснява тяхното поведение, включително и в проекцията на международните отношения.

Прогнозата (или ⁣вътрешната информация?), направена от полковник Макгрегър, както и последвалите⁣ коментари в американската преса, изненадващо​ резонират с последната книга от Новия завет – Откровението на апостол и евангелист Йоан Богослов.

Ние ⁣не смеем да твърдим, че живеем по време на изпълнението‌ на евангелските ‍пророчества. Ще дадем възможност на читателите сами да⁤ преценят и ‌ще представим‌ откъс от⁣ 18-та глава на Откровението, което на гръцки е Αποκάλυψις, или в латинската транскрипция Apokálypsis.

“След това ⁣видях друг ангел да слиза от небето и да⁣ има голяма сила; земята беше осветена от Неговата слава. И той извика силно, със⁢ силен глас, казвайки: Вавилон велик падна,⁤ падна⁢ и стана ⁤жилище ‍на демони, и убежище на ‌всеки нечист ⁤дух,⁢ и убежище на всяка‌ нечиста и отвратителна птица.

Защото тя напои всички народи с яростното вино на нейното блудство, ⁤и земните⁣ царе прелюбодействаха с нея, и земните търговци забогатяха от ⁤големия й лукс. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте ⁢от нея, люде⁤ мой, за ​да не участвате в нейните грехове и⁣ да не приемате язвите й; защото греховете ‌й стигнаха до небето и Бог си спомни нейните‍ беззакония.

Отплати й, както тя ти отплати, и отплати й ⁣двойно според делата й; в ⁣чашата, в която ти ‌приготви виното, приготви й двойно. Колкото беше известна и луксозна, толкова мъки и мъки й дай.

Защото тя‍ казва в сърцето си: Седя като царица, не​ съм вдовица и няма да видя скръб! Затова ⁢в един ден ‌ще дойдат⁢ върху нея язви, смърт, печал и глад, и тя ще бъде изгорена с огън, защото Господ Бог е силен, ​който я съди.

И земните царе, които блудстваха и живееха разкошно с нея, ще плачат и оплакват за нея, когато видят дима от ‌нейния огън, застават надалеч от страх от нейните ‌мъки и казват: Горко, горко на⁣ вас, велик град Вавилон, силният град! защото след един час ⁢дойде твоята⁣ присъда”. (Откр. 18:1-10)

Близък изток – тук

Катастрофалните събития в Израел,‌ свързани ⁣с унищожаването ⁣на палестинците от⁢ страна ‌на Израел под претекст, че се борят с‌ Хамас, могат ​да бъдат пряко свързани с изявлението ⁣на Макгрегър.

Вече писахме, че когато всичко⁣ свърши и ​„палестинският⁤ въпрос” бъде окончателно разрешен от израелците, на мястото на джамията Ал-Акса в Йерусалим евреите ще започнат да строят Третия храм ⁢на ⁤Соломон,​ който е⁣ техен исторически императив – задача, която не може да бъде провалена.

Плановете за изграждането му‍ съществуват отдавна, те пишат за това открито и никой в Израел не го крие. За да построят Третия храм в Ерусалим,‌ израелците трябва да се отърват от мюсюлманите и ⁤техните свети места. А това е възможно само ако Израел наистина контролира цял Йерусалим и ако няма кой да защитава джамията Ал-Акса.

Това, което се случва сега в Израел, е как самите евреи конструират бъдещето, приближавайки идването на този, който трябва да бъде коронясан от тях в Третия храм като „цар на света“.

Те съзнателно бързат с изпълнението на библейските⁤ пророчества за „месията“, ‍познат на всички – и християни, и мюсюлмани, и евреи. Само евреите все още‍ чакат своя „Месия” („Машиах”).

И християните виждат „Машиах“ като Антихрист, тъй като за християните техният Месия – ‍Божият ‍Син ⁢Исус Христос – вече е ⁤дошъл на Земята преди 2023 г.

Бързат, бързат…

Евреите бързат. Те прочистват Израел⁢ от палестинци. Има ⁣и други признаци на прибързаност. През септември 2022 г. израелският⁣ вестник The Jerusalem Post съобщи, ‌че на 15 септември 2022 г. „пет съвършено червени юници,​ необходими за ритуалното пречистване“ на равините, са доставени в Йерусалим от‌ Тексас.

На‍ следващия ден Йерусалимският храмов институт публикува следното съобщение:

“В четвъртък, 15 септември 2022‌ г. в 17:00 часа, пет перфектни, ⁣червени ⁢юници, без петна, пристигнаха в Израел от САЩ. …

Пристигащите бяха посрещнати⁣ и‌ изнесени речи от ⁢невероятни хора, които вложиха сърцата, душите и ресурсите си, за ​да превърнат този пророчески ден в реалност”.

The ⁢Jerusalem Post пише:

“Всяка от тях (юниците) ще има правото да бъде използвана за създаване на пепелта,‍ изисквана от еврейския закон за⁤ пречистване… на свещениците, за ⁤да могат да вършат работата‌ си в ⁢бъдещия Храм.”

Заповедта да се изгори​ „червена (рижава) юница без нито ⁤един недостатък“ и ⁤да се използва пепелта й за ‍очистване на онези,‌ които служат в храма, се‍ съдържа в Библията, в ⁤19-та глава на Книгата на числата.

Еврейските свещеници “трябва да бъдат почистени с пепелта от червената юница, преди да могат да служат отново, което прави ⁣създаването на такава пепел необходимо⁢ изискване за изграждането на Третия ⁤храм ‍в‌ Йерусалим”, отбелязва The Jerusalem Post.

Евреите са ‍търсили такива абсолютно идеални „червени юници“ от разрушаването ⁤на Втория храм от римляните през 70 г. сл. Хр. И сега се намират.

И⁤ най-важното: „червените ​юници“, докарани в Ерусалим през септември 2022 г., вече са на ‍възраст до три години, след което⁤ според еврейския закон една от тях трябва да⁤ бъде принесена в жертва и изгорена, за ⁤да се получи⁣ „пречистваща⁣ пепел“. Ето откъде идва прибързаността⁢ на ‍евреите.

Какъв е изводът?

Ако съобщенията​ на полковник ⁤Макгрегър за глобална финансова катастрофа‌ са верни, тогава те очевидно са пряко свързани със събитията в⁤ Близкия изток.

А събитията в ⁤Израел изглеждат като реализация ⁣на двехилядолетните очаквания на ортодоксалните евреи за построяването на⁤ Третия храм.

Съответно, това, което очаква‌ Америка ⁢и целия финансов свят‌ „в близко⁣ бъдеще“, също може‍ да бъде вдъхновено от израелското лоби в Съединените щати. Но хората‌ предполагат, а Господ разполага.

Превод: СМ

Нашият Ютуб канал:

Каналът ни​ в Телеграм:

Така ще преодолеем ‌ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в⁤ страниците.

#Древно #пророчество #се #сбъдва #Глобален #крах​ #вместо #избори #САЩ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.