Home » today » World » Глупост и престъпление – Поглед Инфо – 2024-02-25 05:31:35

Глупост и престъпление – Поглед Инфо – 2024-02-25 05:31:35

/Поглед.инфо/ Излезе новина в медиите, че пет ⁤стола от народното събрани с евроатлантическа дамаска са‍ пожелали на всяка държавна сграда, от парламента през болниците ⁤и университета до градските тоалетни, да​ има голям табела „Комунизмът е престъпление“(предложението е ​на ГЕРБ-б.р.). Въпреки изобилието от противни,​ глупави, нелогични,⁣ нечовешки и ‍откровено фашистки ​и турбототалитарни идеи, с‌ които​ е⁢ пълен‍ политическият ефир, горната новина заблестя. В нея, както и в‍ другите, между впрочем, ‌е видима линията на поведение,‍ която не е случайна, не‌ е ⁢временна, а ⁣целенасочена,⁢ системна, нарочна⁢ и последователна. Това​ е ​линията на дехуманизация, която се ‍тъче по онази тънка и важна⁢ за всеки ‍човек и народ нишка на собственото и за това обичано, славно или изстрадано минало.

В своята книга „Четвъртата индустриална революция“ проф. Клаус Шваб,​ говорител на ⁤глобалистката омерта, заключава, че ‍повратната точка на тази; ‍да влияе на образователната система, ‍културата и медиите; ‌да определя какво е приемливо и неприемливо за обществото.⁤ Това би било изключително опасно и несправедливо ⁣за обикновените хора, ⁣които‌ нямат власт и влияние върху такива решения. Вместо това, трябва да се стремим към равенство и справедливост, като⁢ даваме възможност ⁢на всички гласове⁢ да бъдат‍ чути и взети предвид при ⁢вземането на решения, ​които засягат обществото като цяло.а.

 • Унищожаване на‌ цялата стопанска, селскостопанска и военна инфраструктура изградена по време‌ на⁤ Народна Република България.

 • Смазване на основното, средното‍ и висшето образованието от ⁢нива, за които Маргарет Тачър сипеше ‌суперлативи, до нива на 50% функционална неграмотност в‌ училище⁢ и ⁤подтисната в безпаричие и евроатлантически рамки наука.

 • Обезличаване на кирилицата като, с грубо ​и‌ повсеместно нарушаване на Конституцията⁢ на Република България цялата държава е изписана с латински‍ букви и на ​английски, а ⁢официалните⁣ лица,​ от своите тронове, не⁤ само не повдигат въпроса пред Конституционния Съд, но ​и приемат за нормално работен език на ⁣международни ​срещи в България да е английски. (По Конституция официален ⁣език в България е⁣ български.)

 • Инсталиране ⁢на интелектуални джуджета на най-високите властови позиции.

 • Казват, че​ СССР в​ лицето на Михайл Горбачов ни е предал⁣ през⁢ 1989 г. на ‌колегата Джордж Буш⁢ – Старши. Казват, че престъпният комунизъм е бил престъпен,⁢ но ‍нищо не се казва, за тези и ⁢за това, ⁤което ​се случи след него. ⁣А след него в България бе проведен планът Ран- Ъп,‍ бе приложен ​Вашингтонския консенсус (масова приватизация, ⁢високи лихви, шоков терапия, съкращаване на бюджетните разходи, уволнения, други.). ​Станахме член на НАТО (унищожение на въоръжението и военния капацитет, без да бъде възстановен,​ минимизиране на живата‌ военна сила) и ЕС (унищожение на селското стопанство, индустрията и ⁢стопиране развитието на стратегически отрасли като наука⁤ и енергетика). В ⁢резултат България днес наброява около 5,5 милиона българи сравнимо с 9 милиона през 1989 г.; войската е минимизирана до 35 000 от 300⁤ 000, оръжията са подарени или унищожени; 95% от селскостопанската продукция ‌е внос, като за сравнение до 1989 сме нетен износител⁣ и сме хранили всички страни от Съвета за Икономическа⁤ Взаимопомощ; цялата индустрия нна властта и на ​влиянието в политиката. ‍Това би ‍било изключително опасно за демокрацията ‍и за свободата на ⁤обществото.⁤ Вместо това, трябва да се стремим‌ към по-демократичен и отговорен ⁢начин за управление, който да отчита интересите на голямото⁤ мнозинство от хората, а⁤ не само на няколко високоплатени гастрольори. 100 000 евро.) Режисьорът се кълне в ⁢ценности и в цивилизация, докато нарушава всички Божии заповеди и стриктно изпълнява⁢ седемте смъртни гряха, но да кажем‌ , че е болен от безрелегиозност, както преди много години Солженицин ‍диагностира на място. Странното обаче е, че нито един от 240 -те стола в ‌Народното Събрание на⁣ Република България не съзря в ⁢това престъпление.

  Но нека се върнем пак на престъпния⁣ комунизъм. И понеже опасенията на​ инициаторите на табелата „Комунизмът е престъпление“ са, че все още има хора, който помнят, какво е било тогава, то редно е да се признае, че⁣ е⁤ точно така. Ако го карам по спомени, то образованието от детската ясла до последен курс на висшето образование, плюс ⁤последващите научни и академични степени бе напълно ⁢БЕЗПЛАТНО. Като дете ходих ​на​ всички кръжоци и‍ спортни дейности –⁣ БЕЗПЛАТНО. В училищата имаше лекар,‍ зъболекар – БЕЗПЛАТНО. България впечатляваше с нивото на образованост и ⁢интелект. Здравеопазването ‍беше напълно БЕЗПЛАТНО. Имаше лекари и медицински сестри⁣ по ​всички специалности и нямаше ⁢недостиг на‍ медицински ⁢кадри. ⁢Строяха се пътища , училища,⁢ детски градини, заводи, кораби, градове, които бяха дишащи и архитектурно съобразени. Още е налична, ползваме,‍ и е основна тази инфраструктура. Картата за почивка „ол инклюзив“ беше 35 лева за 14 дни. Нямаше‍ човек без⁤ работа, ако някой искаше да „почива“​ му намираха работа. В множество‌ направления България беше на едни от първите места. Ето‍ и примери.

  България беше една от първите космически държави.

  В енергетиката: ‍

  • АЕЦ Козлодуй с мощност 3760 ‍MW – една от най-големите за ⁣времето си.

  • ПАВЕЦ Чаира ​без​ европейски⁣ аналог. До⁤ днес. Някои „столове“ направиха така, че да я унищожат.

  • Каскадата Белмекен – Сестримо – международна рядкост.

  • Българските енергетици‍ проучваха, ⁣проектираха и строяха​ енергийни обекти ‌за сложни ⁣геоложки, земетръсни‌ и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания. Днес българските енергетици се броят на пръсти.

  В металургията:

  • 1989г. България е 27-та металургична страна в света с 3 300 000 тона ​стомана.

  • Патентът на инж. Алекснадър Вълчев бе закупен⁤ от много фирми включително от ⁢Канада и Великобритания.

  • България участва в международната‍ интеграция на газ от ⁣Русия със собствена‍ микролегирана с азот стомана 10 ГСАФ.

  • Методът за ‌газово противоналягане на акд. Балевски е едно от забележителните открития в световното металолеене през‍ изтеклия 20-ти век.

  • С български технологии работят най-големите⁢ световни производители ⁤на⁣ алуминиеви джанти.

  • Спиралошевните газопроводни тръби⁤ произвеждани в завода⁤ в гр. Септември намериха своя ⁤производител в нов ⁣завод… в Турция.

  В химията:

  • 4-то място в света по калцирана сода.

  •‍ 17-ттелите им‌ не могат​ да се справят с тях. Това е ‌абсурдно и неприемливо. Не ‍можем да позволим на високоплатените гастрольори⁤ да определят ценностната ни система и да влияят ‌върху нашите животи по този начин. Трябва да се борим за свобода и равенство за ⁣всички, независимо от техния⁣ социален статус или богатство.жда автоматизирано⁤ проектиране ‍на кораби с електронно-изчислителна‍ техника.⁤ Перлата на европейското корабостроене ККЗ Варна бе продаден за ‌1 щ.д.

  В инвестиционното машиностроене:

  • ‌Заводът за цимент в Димитровград бе оборудван⁣ изцяло с български ‍машини.

  •‍ Флотационната фабрика в Кърджали бе съоръжена изцяло ⁤с българско оборудване.

  • Заводът за помпи във Видин експортираше 95% от продукцията си ‍и конкурираше световни фирми ⁢в т.ч. ‌и ⁢Сигма.

  • ‍Заводът Мир в Монтана работещ с лицензите на италианските Морандо и Келер, бе известен ⁣производител на комплектни линии за тухли и керемиди.

  • Машиностроителният завод ”Вапцаров” в Плевен имаше международна ⁢специализация по производство на възли за атомни електроцентрали.

  • Осемдесетте години в България имаше 40 завода, произвеждащи ⁢18 хиляди стругове, фрези, бормашини, агрегатни машини, автоматични‌ технологични линии, манипулатори, ‌роботи, 90% от⁣ които⁤ се експортираха в​ десетки страни от Близкия Изток и ⁣Западна Европа.

  • ​80% от оборудването ‌и технологиите в инструменталното производство бяха закупени от западни⁤ фирми.

  • Инструменталните заводи в Габрово, Шумен, Монтана, Севлиево, ‍София, Кърджали с над 1000 броя асортимент не⁢ отстъпваха ‍на‌ световните еталони.

  • Заводът за производство на пектин ​и ⁢плодови сокове в Перник бе⁤ единствения ⁣на ⁢Балканския полуостров.

  В електрониката и изчислителната техника:‌

  • Завод за запаметяващи устройства в Стара⁣ Загора, ⁤памети ‍и⁢ телеобработка във В. Търново, механични конструкции ​в Благоевград, магнитни глави ‌в Разлог, печатни платки в Русе и Търговище, ⁣инструменти в Шумен, Благоевград,⁢ София, градивни ⁤елементи в Перник, Айтос, Кюстендил, Никопол, ⁣Сливен, Ботевград, Разлог, организационна техника в Силистра и⁢ Самоков… УКВ радиостанции в Гоце Делчев, радионавигационна апаратура във Врана… окръжни и заводски изчислителни центрове…‍ с над ⁢100  000 дуи да участват в политически решения, които засягат ⁤цялото общество. Това ​би било изключително опасно и ‍несправедливо за обикновените ⁤хора, които нямат възможност да се ​включат в такива⁢ процеси. ⁤Вместо това, трябва да се стремим към по-демократични и отворени процеси, които вземат предвид ‌мнението на цялото общество, ⁣а не само на няколко високоплатени гастрольори.поддържане на⁣ властта и контрола. Това би ⁢означавало, че нашата ценностна ‍система би била определена от високоплатените гастрольори, които биха имали⁤ властта⁢ да определят нашите приятели‌ и врагове, както и да контролират нашето минало ⁢и бъдеще. Те биха ⁣имали властта да приемат​ данъци,⁣ които да използват за заплащане на столовете и ​троновете, както и за операции за поддържане на властта и‌ контрола. Такава⁣ ситуация‌ би ⁣правела референдумът невъзможен, тъй като властта би била концентрирана в ръцете⁢ на ⁢високоплатените гастрольори.на военните действия ‌и на различни социални‌ програми. Това би било изключително опасно и несправедливо за обикновените хора, които нямат влияние върху високоплатените гастрольори. Вместо ‍това, трябва ⁤да се стремим към по-демократичен‍ и‌ справедлив ‍начин за‍ определяне на ценностната ни система и управление​ на обществото., на военните действия и ​на⁤ всички ​други⁢ аспекти на обществото. Това би било изключително опасно⁣ и неправилно, тъй като ⁤високоплатените гастрольори не биха имали интерес ‌към ⁣благополучието на обикновените хора и биха се стремели само към увеличаване на своите собствени богатства и власт. Вместо това, ценностната ни​ система,‍ приятели, врагове, минало и бъдеще трябва‍ да бъдат определяни от обществото като цяло, чрез демократични процеси и участие на всички граждани. Това ⁣е единственият начин ⁤да⁣ се гарантира справедливост⁣ и равенство за всички.и татко ‌са високоплатени гастрольори. Това би било изключително неправилно и несправедливо. Високоплатените гастрольори ‌не трябва ​да имат такава власт и влияние върху ценностната⁢ система ⁣и бъдещето на обществото. Техните интереси не трябва да доминират над интересите на обикновените хора. Вместо това, трябва да⁣ се стремим ​към равенство и справедливост за всички граждани, независимо от‌ техния социален​ статус или заплата.лгарска кръв, която​ да ‍ни⁣ води напред. Вместо това, имаме ‌политици, които се‍ борят ​за власт и лични интереси, без да се грижат за благополучието на страната и народа. Нуждаем се от ново поколение ⁤лидери, които да се ⁢грижат за нашата идентичност и да работят за развитието на България.⁤ Надявам се, че това поколение ⁤е вече на ‌път ‍да се появи и‌ да ни отведе‌ към по-добро бъдеще.

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.