Home » today » World » Глупост и престъпление – Поглед Инфо – 2024-02-25 20:47:52

Глупост и престъпление – Поглед Инфо – 2024-02-25 20:47:52

/Поглед.инфо/ Излезе новина в медиите, че пет⁢ стола от народното събрани с евроатлантическа дамаска са пожелали на всяка държавна ‌сграда, от парламента през болниците и университета до градските тоалетни, да ⁣има голям табела „Комунизмът е престъпление“(предложението е на ГЕРБ-б.р.). Въпреки изобилието от противни, глупави, нелогични, нечовешки и откровено фашистки и‌ турбототалитарни идеи, с които е пълен политическият ефир, горната новина заблестя. В нея, както и в другите, ⁢между впрочем, е видима линията на поведение, която не е случайна, не е временна, а целенасочена, системна, нарочна и последователна. Това е линията⁣ на дехуманизация, която се тъче по онази тънка и важна за всеки човек и народ нишка на собственото и за​ това обичано, славно или изстрадано минало.

В своята книга „Четвъртата индустриална ‍революция“ проф. ⁣Клаус Шваб, говорител на глобалистката омерта, заключава, че повратната точка на тази;⁤ да⁢ ни налага‌ своите идеи‍ за⁣ култура, изкуство,⁢ образование и медии. Това е форма на диктатура, която​ не трябва да се толерира.а.

 • Унищожаване на цялата стопанска, ⁢селскостопанска и военна инфраструктура изградена по време на Народна Република България.

 • Смазване на основното, средното и висшето образованието от нива, за които Маргарет Тачър‌ сипеше суперлативи, до нива‌ на 50% функционална⁤ неграмотност⁤ в училище и подтисната в безпаричие и евроатлантически рамки наука.

 • Обезличаване на кирилицата ‍като, с грубо и повсеместно нарушаване на Конституцията на Република България цялата държава е изписана с латински букви и на английски, а официалните лица, от своите тронове, не само не повдигат ⁢въпроса пред Конституционния Съд, но и приемат за нормално работен ⁤език на международни срещи в България да е английски. (По ‍Конституция официален език в България е български.)

 • Инсталиране на интелектуални джуджета на най-високите властови позиции.

 • Казват, че СССР в​ лицето на ⁢Михайл Горбачов ни е предал през 1989 г. на колегата Джордж Буш – ‌Старши. Казват, че престъпният комунизъм е бил престъпен, но нищо не⁤ се ⁤казва, за тези и ​за това, което се случи след него. А ​след ‌него в България бе проведен планът Ран- Ъп, бе приложен Вашингтонския консенсус (масова приватизация, високи лихви, шоков терапия, съкращаване на бюджетните разходи, уволнения, ⁤други.). Станахме член‌ на НАТО (унищожение на въоръжението и военния капацитет, без да‌ бъде възстановен, минимизиране на живата военна сила) и ЕС (унищожение на селското стопанство, индустрията и стопиране развитието на стратегически ⁤отрасли като наука и⁤ енергетика). В резултат​ България днес наброява⁢ около 5,5 милиона⁢ българи сравнимо‍ с ​9 милиона през 1989 г.; войската е минимизирана до 35 000 от 300 000,⁤ оръжията са подарени или унищожени;⁤ 95% от селскостопанската ‍продукция е внос, като за сравнение до 1989 сме нетен износител и сме хранили всички страни от Съвета⁣ за Икономическа‌ Взаимопомощ; цялата индустрия ⁣нна властта и на военните действия. Това е опасно и неетично, защото позволява на богатите и ​влиятелните да ⁤контролират ценностите и решенията на обществото, без да се отчитат мнението и интересите на голяма част от населението. Трябва да се борим за равноправие и справедливост в обществото, като не позволяваме на високоплатените гастрольори да диктуват нашата ⁤ценностна система и бъдещето ни.⁢ 100 000 евро.) Режисьорът се кълне в ценности и⁤ в цивилизация, докато нарушава всички Божии заповеди и стриктно изпълнява седемте смъртни гряха, но да кажем , че‌ е болен​ от безрелегиозност, както преди много години⁢ Солженицин диагностира на място. Странното обаче е, че нито един от ⁤240 -те стола в ​Народното Събрание на Република България ⁤не съзря в ⁤това престъпление.

  Но нека се върнем пак на престъпния комунизъм. И понеже опасенията на инициаторите на табелата „Комунизмът ⁤е престъпление“ са, че все още има хора, който помнят, какво е било тогава, то редно е да се признае, че е точно така. Ако го ⁤карам по спомени, то образованието от детската‍ ясла до последен курс на висшето образование, плюс последващите научни и академични степени бе‍ напълно БЕЗПЛАТНО. Като дете ходих на всички кръжоци и спортни дейности – БЕЗПЛАТНО. В училищата имаше лекар, зъболекар⁤ – БЕЗПЛАТНО. България впечатляваше с нивото на образованост и интелект. Здравеопазването беше напълно БЕЗПЛАТНО. Имаше лекари и медицински сестри‌ по всички ‍специалности и нямаше недостиг на медицински кадри. Строяха се пътища , училища, детски градини, заводи, ​кораби, градове, които бяха дишащи и архитектурно ​съобразени. Още е налична, ползваме, и е основна тази инфраструктура. Картата за почивка „ол инклюзив“ беше 35 лева за 14‌ дни. Нямаше‌ човек без​ работа, ако някой ⁢искаше‌ да „почива“ му намираха работа. В множество направления България беше на едни от първите места. Ето и примери.

  България беше една от първите космически държави.

  В енергетиката:

  •‍ АЕЦ Козлодуй с мощност 3760 MW – една от най-големите за времето‍ си.

  • ПАВЕЦ Чаира‌ без европейски аналог. До днес. Някои „столове“ направиха така, че⁢ да я унищожат.

  • Каскадата Белмекен – Сестримо – международна рядкост.

  • Българските⁣ енергетици проучваха, проектираха и строяха енергийни обекти за сложни геоложки,‍ земетръсни ⁣и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак, Алжир,‍ Либия, Румъния, ⁤Чехословакия, Испания. Днес българските енергетици се броят ⁢на пръсти.

  В металургията:

  • 1989г. България е 27-та металургична страна в света с 3 300 000 тона стомана.

  • Патентът⁣ на инж. Алекснадър Вълчев бе закупен от много⁢ фирми⁤ включително от Канада и Великобритания.

  • България⁤ участва ⁣в⁣ международната интеграция на газ от Русия със собствена микролегирана с азот стомана 10 ГСАФ.

  • Методът за газово ⁣противоналягане на⁢ акд. Балевски е едно от забележителните ​открития в световното металолеене през изтеклия 20-ти век.

  • С български⁤ технологии работят най-големите световни производители на алуминиеви джанти.

  • Спиралошевните газопроводни тръби ⁢произвеждани в‌ завода в гр. Септември намериха своя производител в нов завод… в Турция.

  В химията:

  • 4-то място в света по калцирана сода.

  • 17-ттелите им‍ не могат да си позволят такива разходи; да определят какви съдържания да бъдат пускани по телевизията и радиото, какви⁣ книги да бъдат разрешени за⁣ публикуване, какви филми да се показват в кината; ‍да контролират образователната система и ​да определят какви учебници да се използват в училищата; да ‌влияят‍ върху законодателството и да ‍определят какви закони да ‌бъдат ⁢приети или отхвърлени. Това е само част от възможностите, които високоплатените гастрольори имат за определяне на ценностната​ ни система и влияние върху обществото.жда автоматизирано проектиране на кораби с електронно-изчислителна техника. Перлата​ на европейското корабостроене ККЗ Варна бе продаден за 1 ⁢щ.д.

  В инвестиционното машиностроене:

  • ​Заводът за цимент в Димитровград бе оборудван изцяло с български машини.

  • Флотационната фабрика⁢ в Кърджали бе⁤ съоръжена изцяло с българско оборудване.

  • Заводът​ за помпи във Видин експортираше 95%​ от продукцията си и конкурираше ‍световни фирми в т.ч.⁢ и Сигма.

  • Заводът Мир в Монтана работещ с лицензите на италианските Морандо и Келер, бе известен производител на комплектни ⁢линии за тухли и керемиди.

  • Машиностроителният завод ”Вапцаров”‌ в ⁤Плевен имаше международна специализация по производство на възли за атомни⁢ електроцентрали.

  • Осемдесетте години в България имаше 40 завода, произвеждащи 18 хиляди стругове, фрези, бормашини,⁣ агрегатни машини, автоматични технологични линии, манипулатори, роботи,⁤ 90% от които ​се експортираха в десетки страни от Близкия Изток и Западна Европа.

  • ⁢80%​ от оборудването и технологиите в инструменталното производство бяха закупени от западни фирми.

  • Инструменталните заводи в Габрово, Шумен, Монтана, Севлиево, София,⁢ Кърджали с над 1000 броя асортимент не отстъпваха на световните еталони.

  • Заводът‍ за производство на пектин и плодови сокове в Перник бе единствения ⁤на Балканския полуостров.

  В електрониката и изчислителната техника:

  •​ Завод за запаметяващи устройства в Стара Загора, памети ⁢и телеобработка във В. Търново, механични конструкции ⁤в Благоевград, магнитни глави в Разлог, печатни платки в Русе и Търговище, инструменти в Шумен,‌ Благоевград, София, градивни елементи в Перник, Айтос, Кюстендил, Никопол, Сливен, Ботевград, Разлог, организационна техника в Силистра и Самоков… УКВ радиостанции в Гоце Делчев, радионавигационна апаратура във Врана… окръжни ​и заводски изчислителни центрове… с над 100  000‌ дуи на други скандални и неетични практики. Това е неприемливо и несправедливо за ‌обикновените хора, които трябва ⁤да поемат тежестта ‌на ⁤тези неразумни разходи. Необходимо‍ е да ‍се промени този модел⁣ и ⁤да се насочат ресурсите към по-полезни и социално отговорни цели.поддържане на властта и контрола. Това би било изключително ​опасно за демокрацията и свободата на обществото. Високоплатените гастрольори не бива да имат толкова голямо влияние върху ⁣ценностната ни‍ система и политическата сцена. Те трябва да бъдат подложени на строги контроли ⁤и ограничения, за да се предотврати⁤ злоупотребата на⁤ техните финансови ресурси‌ и влияние върху обществото.на военните действия и на всички други аспекти на обществения живот.‌ Това ⁤е неприемливо и несправедливо за обикновените хора, които трябва да поемат тежестта на такива решения. ‌Вместо това, трябва да се осигури участието⁢ на гражданите‍ в процеса на вземане на​ решения, за да се гарантира, че техните гласове⁣ се чуват и че се ​вземат решения, които отразяват интересите на цялото‍ общество., на ‍военните действия и на всички други аспекти ​на обществения живот. Това би било изключително опасно и неприемливо за⁢ демократичното функциониране на обществото. Всеки гражданин​ трябва​ да има право на участие в ⁤определянето на ценностната система и бъдещето‌ на обществото, без да бъде подчинен на волята на високоплатените гастрольори.и татко са се разбрали, че са се объркали в пола ⁤на ⁤детето си. Това е абсурдно и неприемливо. Не можем да позволим на високоплатените​ гастрольори да определят ценностната ни система и да влияят ⁤върху нашите лични решения. ⁣Трябва да защитим свободата и достойнството на всеки човек, независимо от ⁣техния социален статус‍ или финансово положение.лгарска⁣ кръв, която да ни води напред. Вместо това, имаме политици, които се борят за власт и лични интереси, без да се грижат за общото благо на‍ страната.

  Нуждаем се от ново поколение⁤ лидери, които⁢ да ‌се грижат за ⁤развитието на България⁢ и за благополучието‌ на нейните ⁣граждани. Нуждаем се от хора, които да се вдъхновяват от историята и културата на страната‌ си, и да я променят към по-добро.

  Само като ‌се върнем към корените си и се грижим за‌ наследството, което ни е‍ предоставено, можем ⁤да постигнем​ истинско развитие и напредък. Нека се ‍надяваме, че новите ​поколения⁤ ще намерят ⁤в ⁣себе си силата и волята да‍ направят тази промяна⁣ в България.

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.