Home » today » World » Грабители на недрата. Какво предизвика безредиците в Панама – 2024-04-30 03:52:25

Грабители на недрата. Какво предизвика безредиците в Панама – 2024-04-30 03:52:25

/Поглед.инфо/⁣ Докато целият свят ‍наблюдава​ драматичните възходи ‍и падения в Близкия изток, друга част от света също сложи на пауза⁤ режима на спокоен живот. На 20 ‍октомври хиляди панамски граждани ⁣излязоха по улиците на столицата, провинциалните градове и села, за да протестират срещу действията на ⁣националното⁣ правителство.

Причината беше нов законопроект, който правителството на Панама наскоро внесе в парламента, ⁣където ⁤беше разгледан и прокаран за неприлично кратко време. И явно не без умисъл: законопроектът всъщност легализира сключването на договор ⁢с канадската минна компания First QuantumMinerals.

Компанията получи правото да разработи медните залежи на ​Панама ‌за период от поне⁢ 20 години и при абсолютно грабителски условия за панамската страна, която на хартия се съгласи ‌на фиксирана ⁤такса от⁢ 380‍ милиона долара⁤ годишно.

Всичко би‍ било наред, ​но тази ‌сума е по-малко от 2% от общата цена на продукцията. First Quantum ⁢Minerals също беше щедро освободен от⁣ данъци, екологични такси и ​други⁤ важни плащания.

Мнозинството от местното население веднага сравнява ​ситуацията с друга история⁣ – сключването на​ международния договор Хей – Бунау-Варили‌ през 1903‌ г. ​Тогава Съединените американски щати ⁢буквално получиха ⁢земя от Панама за жълти⁣ стотинки за изграждането на междуокеански канал. С правото да се разпореждат с него като ​суверен. Това ⁣статукво продължава и до днес.

Да се изтърпи нещо подобно⁤ отново би било​ твърде много и демонстрантите‌ бързо ⁤наводниха главните пътни артерии на Панама‍ Сити.

Грандиозните бунтове

Всичко започна, както обикновено, с нощни мирни демонстрации. Участниците поискаха разглеждането на законопроекта да бъде спряно, да се забрани на чуждестранни минни компании да‌ оперират на тази земя и да изкормват безнаказано и неконтролируемо ‍местните недра.

В покрайнините и предградията на столицата обаче протестите почти веднага прераснаха в безредици, където⁢ с⁣ готовност​ бяха използвани юмруци, камъни и огнестрелни оръжия. ⁤Особено‌ „забавно“ ставаше в долнопробните квартали, където полицията не смееше⁤ да се намеси дори и ​в по-спокойни времена.

Крадците ⁢започнаха да‌ действат ‍свободно, като се възползваха от големите тълпи от хора, чупеха ‍стъклата на колите и отнасяха всичко ценно. През нощта мародери започнаха ‍да излизат, изнасяйки съдържанието на сергии и павилиони.

Основните ‍магистрали на страната бяха блокирани от представители на коренното население, на чиито земи First Quantum⁣ Minerals вече започнаха или планираха да започнат добив ​на мед. ⁤За броени дни столицата беше блокирана и започнаха⁢ недостиг на зеленчуци ⁢и плодове, месо​ и ⁢млечни ​продукти, хляб.

В даден момент движението по ⁢Панамериканската магистрала, важна транспортна артерия по пътя към Централна Америка и Съединените щати, също беше парализирано. Камиони, превозващи стоки, както и ‌автобуси с голямem>Следвайте ни за още актуални новини и анализи.

бави с няколко часа. В такава ситуация повечето политически активисти очакваха президентът да говори на живо.

Освен това появата ‍на видеото, както и пълното изчезване на Кортизо от публичното пространство, предизвикаха вълна от спекулации, че видеото е създадено с помощта ⁢на невронни мрежи и че истинският президент може да‍ не е ⁢между живите от дълго‍ време.

В карибските ширини, ​особено ако ⁢си спомним нашумялото убийство на президента на Хаити, подобно‌ предположение не изглежда като ‌безпочвена „теория на конспирацията“.

Освен това мнозина все ‌още не разбират‍ защо⁤ всъщност е нужен⁣ референдум, ако позицията на мнозинството вече е ясна? Какво вади FirstQuantum Minerals от мините, че искат⁢ да отложат болната точка с⁢ почти месец и половина?

Действията на други държавни служители също не успокоиха ⁣много населението. По-специално, полицията не спираше грабежите и‍ кражбите по никакъв начин, често дори без да се появява при⁢ повик

Having in mind the initial behavior of the representatives of the Panamanian authorities, who are ‌clearly in favor‌ of First ⁤Quantum Minerals, there is no reason for any of them to engage in ​a ​battle with such a player in ‍international courts.

It is ⁣much easier to receive regular bribes from foreign partners,⁢ while periodically making nice gestures to appease⁣ the population in ‌the country,⁢ which, if following the trends of recent years, can indeed be appeased for ⁤a ⁣month or two. Either voluntarily ​or by force.

Translation: EU

Our YouTube channel:

Our Telegram channel:

This is how we will‍ overcome the limitations.

изправиха и напуснаха ⁣заседателната зала, оставяйки безпартийните сами със законопроекта си. Всички ​партии, ⁤участващи в надпреварата преди президентските избори през 2024 ​г., показаха изненадващо единодушие.

И ⁤все пак до‌ петък, с официалното намерение да успокои протестиращите, президентът⁢ подписа ⁣законопроект за⁤ прекратяване на бъдещи концесии (държавно-частни споразумения) за добив, проучване и транспортиране на полезни изкопаеми в националните недра ⁣и през националната територия.

Законопроектът предвижда и забрана за удължаване на съществуващи концесии, какъвто⁢ е случаят с разделянето на канадската компания.

Но има един нюанс. Юристи ​предупреждават, че прекратяването на договора чрез новия законопроект⁣ може​ да остави правителството открито за поемане ⁢на многомилионни задължения⁢ към First ⁤Quantum Minerals. За да се⁤ избегне това, първоначалното споразумение ‍трябваше да бъде обявено за противоконституционно от националния върховен съд.

И тук дебне нова трудност: какво пречи на ръководството на канадска компания ⁣да се обърне към международния​ търговски арбитраж за разрешаване на тази ситуация?

На канадците не им пука

First Quantum Minerals очевидно ⁣очаква да ⁢продължи да експлоатира своите медни мини в Панама, въпреки​ вълненията и‍ опитите за прекратяване на​ договора на ​правителствено ниво.

Отделни източници казват, че дори законодателите и националният съд ‍да решат да ⁢анулират договора, подписан с правителството, канадската компания все пак ще може да продължи да добива мед в Панама – ⁤като същевременно се съгласи с известно облекчаване на ‍условията.

Дори и сега, въпреки блокадите и протестите, подразделението на ‍компанията продължава да‌ работи, ​като е наело собствена ⁤охранителна ⁢служба за охрана на мините, която е много добра в справянето ⁢с индийците, ⁢които⁢ се опитаха да спрат работа.

Известни затруднения възникнаха⁢ с охраната на пристанището, ⁢грайки информацията, ⁣ние ​можем ⁣да ‍се противопоставим ⁢на корупцията и да защитим интересите на нашата страна.

Нека работим заедно за по-добро бъдеще!

деляйте ⁣с нас вашите мнения⁤ и въпроси в коментарите!

във връзка с изборите на 5 май ⁤2024 г. Отделно се отбелязва, че референдумът ще засегне само конкретен договор, а не цялата ситуация с минната индустрия в ‌страната.

Очаква⁢ се също панамците да гласуват против ⁣договора за референдум. В доклада ​обаче изрично се ‌посочва, че ако този⁢ резултат се случи,⁣ има‌ възможност за повторно влизане в преговорите по договора ‌и позволяване​ на мините да⁣ продължат да работят.

Като потвърждение ⁣на последното‍ се посочва, че през 2017 г. Върховният съд на Панама вече⁤ потвърди неконституционността на предишния договор, като на практика забрани на компанията да работи в страната. Въпреки това тя продължи да работи, без да забавя темпото на производство. Допълнително се пояснява, че по-голямата част от населението не възразява ‌срещу наличието на‌ минна индустрия⁤ в страната.

Освен това ⁤се оценяват възможностите ⁢за договаряне на потенциален договор с победителя‍ в президентските избори⁢ през 2024 г. Посочва ong>Всички права запазени.

:

С оглед на това начално поведение на панамските власти, които изглежда са на страната на First Quantum Minerals, няма основание за тях да се включат ‌в битка с такъв голям играч на международната сцена.

По-лесно е за тях да получават редовни подкупи от‌ чуждестранните партньори, като периодично правят красиви жестове, за да успокоят населението в страната. Това наистина може ‌да успокои хората за кратко ⁣време,⁣ ако⁢ се ‍съди по последните години. Самостоятелно или​ със сила.

Превод: ЕС

Последвайте ни в ⁣нашия YouTube канал:

Присъединете се към нашия канал в Телеграм:

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделете в профила си:

ong>Нашата стратегия е да се придържаме към договореностите с First Quantum Minerals и да избягваме конфликти, ‌които биха могли​ да ни навредят. ⁢По този начин можем да продължим да получаваме рушвети и да запазим стабилността ⁣в страната.

Следователно, няма смисъл‍ да се въвличаме в правни битки с големите играчи, когато можем да постигнем ‍своите цели по-лесно и без⁢ излишни проблеми.

аната и да се представите ​като защитници на интересите на държавата.

Въпреки това, ако се окаже, че Панама е⁣ нарушила договора, корпорацията може да се обърне към международния арбитражен ‌съд за‍ защита на своите права. В този случай, съдът може да реши в полза на корпорацията и ⁣да наложи⁤ санкции на Панама за нарушението на договора.

В заключение, в случай на ⁤анулиране на договора между ⁤корпорацията и Панама, корпорацията има правото да се обърне към международния арбитражен ‍съд за защита на своите права и за получаване на ‌обезщетение ​за претърпени загуби. Важно е обаче да се има⁢ предвид,​ че процесът на арбитраж може ⁢да ​отнеме време и да бъде скъп, затова е важно да ⁤се разгледат всички възможности за решаване на спора по мирен път, преди да се започне съдебен процес.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.